832 Batı Cephesi ÖDM Online Test 3

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 3. Ünite 2. Kazanım
  • İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
58

832 Batı Cephesi

832 Batı Cephesi ÖDM Online Test 3

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Ankara ÖDM

Batı Cephesi’nde düzenli ordunun kazandığı ilk zafer olan I. İnönü Savaşı’nın sonuçlarından bazıları şunlardır:

I. Türk milletinin TBMM’ye olan güveni arttı.
II. TBMM Hükûmeti, Londra Konferansı’na davet edildi.
III. Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı.

Buna göre verilenlerden hangileri TBMM’nin uluslararası alanda sağladığı başarılara örnek olarak gösterilebilir?

2 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Bursa ÖDM

Madde 6 – Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.
Madde 7 – Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.
Madde 8 – Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu;
I. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yönetim şekli, milletin geleceğini doğrudan kendisinin belirlemesi esasına dayanır.
II. Yürütme gücü ve yasama yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde belirir ve toplanır.
III. Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisince yönetilir ve hükûmeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti adını alır.
IV. Büyük Millet Meclisi seçimleri iki yılda bir yapılır. Seçilen üyelerin üye kalma süresi iki yıldır.

Teşkilatı Esasiye Kanunu, savaş zamanında hazırlanmış olağanüstü bir anayasadır. Bu iki anayasa karşılaştırıldığında hangi maddeler bunu kanıtlar niteliktedir?

3 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Kahramanmaraş ÖDM

Birinci İnönü Zaferi, yeni kurulan düzenli ordunun ilk askerî başarısı oldu. Albay İsmet Bey, general rütbesine yükseltildi. Halkın, TBMM’ye olan güveni ve umutlarıyla orduya katılım arttı. İtilaf Devletleri, TBMM’yi 23 Şubat 1921’de düzenlenen Londra Konferansı’na davet etti. 1 Mart 1921’de Afganistan’la dostluk antlaşması imzalanırken, 16 Mart 1921’de de Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı.

Buna göre Birinci İnönü Zaferi’nin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

4 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Bursa ÖDM

Aşağıdakilerden hangisinde verilen I. olay, II. olayın gerçekleşmesinde etkili olmuştur?

5 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Bursa ÖDM

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va’dettigi günler hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

I. Millî birlik ve beraberliğini sağlamak
II. Ordu ve halkı, ülkeyi savunmak için güdülemek
III. Halkın heyecan ve millî duygularını canlı tutmak

İstiklal Marşı’nın verilen paragrafından yukarıdaki hangi düşünceler çıkarılır?

6 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Muğla ÖDM

Mustafa Kemal II. İnönü Savaşı sonrasında İsmet İnönü’ye yazdığı telgrafta;
“Bütün dünya tarihinde, sizin İnönü Meydan Muharebeleri’nde üzerinize yüklendiğiniz görev kadar ağır bir görev yüklenmiş komutanlar pek azdır. Milletimizin İstiklal ve varlığı, dahice idareniz altında görevlerini şerefle yapan komuta ve silâh arkadaşlarınızın kalbine ve vatanseverliğine büyük bir güvenle dayanıyordu. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz. İstilâ altındaki talihsiz topraklarımızla birlikte bütün vatan, bugün en ücra köşelerine kadar zaferinizi kutluyor. Düşmanın istilâ hırsı, azminizin ve vatanseverliğinizin yalçın kayalarına başını çarparak paramparça oldu.”

II. İnönü Savaşıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

7 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Antalya ÖDM

İtilaf Devletleri, yeni kurulan düzenli Türk Ordusunun I. İnönü Muharebesindeki başarısını görünce biran evvel Sevr Antlaşması’nı TBMM’ne kabul ettirmek için harekete geçti ve Londra Konferansını düzenledi. Konferansa önce sadece Osmanlı Hükûmeti’ni çağıran İtilaf Devletleri, isterse TBMM’nin de Osmanlı yanında konferansa katılabileceğini bildirdi. Ancak Mustafa Kemal TBMM’nin ayrıca çağırılmadıkça konferansa temsilci göndermeyeceğini ilan etti. Bunun üzerine İtilaf Devletleri İtalya’nın aracılığı ile TBMM’ni konferansa resmen davet ettiler. Resmi davete olumlu cevap veren Mustafa Kemal konferansa katılarak Millî davanın propagandasını yapmak üzere Bekir Sami Bey başkanlığındaki heyeti TBMM adına Londra’ya gönderdi.

Buna göre Mustafa Kemal’in Londra Konferansı’na TBMM adına temsilci göndermekteki amaçları arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez?

8 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Bursa ÖDM

I. Yunan kuvvetleri, Türk ordusuna iki koldan saldırmıştır.
II. Birinci İnönü savaşı düzenli ordunun ilk askeri başarısı olmuştur.
III. Yunanlar, Ethem Bey isyanını fırsat bilerek saldırıya geçmişlerdir.
IV. Türk ordusu Yunan kuvvetleri ve Ethem Bey’e karşı mücadele etmiştir.

Birinci İnönü Savaşı’nın yapıldığı alanı gösteren haritaya göre hangi yorumlar kesin olarak yapılır?

Question Image

9 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Ankara ÖDM

İtilaf Devletleri I. İnönü Savaşı’nın sonucunu gördüklerinde amaçlarına kolayca ulaşamayacaklarını anladılar. Londra’da “Barış Konferansı” adıyla bir konferans topladılar. İtilaf Devletleri küçük değişiklikler yaptıkları Sevr Antlaşması’nı kabul ettirebilmek için hem İstanbul Hükûmeti’ni hem de Ankara Hükûmeti’ni konferansa davet etti. TBMM adına konferansa katılan Bekir Sami Bey ise Sevr Antlaşması’nı kabul etmediklerini ve Anadolu’nun boşaltılması gerektiğini söyleyerek Misakımillî’yi savunan açıklamalarda bulundu.

TBMM’nin Londra Konferansı’na katılmasıyla aşağıdaki kazançlardan hangisini elde ettiği söylenemez?

10 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Kahramanmaraş ÖDM

Kurtuluş Savaşı döneminde karışıklıklara son vermek için yeni bir anayasa hazırlanmasına karar verildi. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla Büyük Millet Meclisi, 20 Ocak 1921 tarihinde yapılan görüşmeler sonucunda Teşkilat-ı Esasiye’yi (1921 Anayasası) kabul etti.

Teşkilat-ı Esasiye’nin önemli maddeleri şunlardır:

• Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
• Yürütme gücü ve yasama yetkisi, milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde toplanır.
• Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisince yönetilir ve hükûmeti “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti” adını alır.

Buna göre Teşkilat-ı Esasiye ile ilgili olarak,

I. Güçler birliği ilkesinin geçerli olduğu vurgulanmıştır.
II. Türkiye, devlet adı olarak kullanılmaya başlanmıştır.
III. Yönetme yetkisinin millete ait olduğu kabul edilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Hatice Nur Yurt90 %9
2emira90 %9
3kerem90 %9
4cey90 %9
5A90 %9
6Arda Yılmaz90 %9
7Ahmet KORKMAZ90 %9
8d90 %9
9Zeynep Demiralay80 %8
10Nisa Duru Bingül80 %8
11Elif80 %8
12defn80 %8
13Belinay80 %8
14Cet80 %8
15Uu80 %8
16recep80 %8
17asya80 %8
18z80 %8
19Çağrı80 %8
20aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa80 %8
21a80 %8
22B80 %8
23[email protected]70 %7
24zozo70 %7
25Ledeyna Güner70 %7
26xddcdd70 %7
27Jg70 %7
28cemrre70 %7
29afpokspflaş67.5 %6.75
30dssssaa60 %6
31N60 %6
32F60 %6
33wa60 %6
34Burak50 %5
35Zeynka50 %5
36dadadf50 %5
37arabada gazedal50 %5
38Nuray50 %5
39kemal40 %4
40Arao40 %4
41Gg30 %3
42Ezgi30 %3
43Gamze30 %3
44S2GMarkg30 %3
45Shshg25 %2.5
46hira20 %2
47özgeilkyaz20 %2
48İbrahim Halil budak10 %1
49g10 %1
50A10 %1
51jale0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a9173
2ALİ2110
3a1947
4aa1642
5Gdhzhbds1639
6D1577
7Asd1386
8111343
9Deniz1298
10G1255
11G1245
12İlayda1116
13Er1067
14rana1016
15ARzu1013
16ali999
17kg919
18Ilgın KARAKARTAL901
19aleyna877
20hatice nur yurt853
21t809
22Arda Yılmaz788
23Ege Gören784
24Belinay771
25Adam_Ucuyo769
26oykuıpıl767
27Ghg fa758
28ayşen erva729
29Çağla701
30z689
31asads688
321675
33Elif666
34eyup653
35E649
36gg631
37Nisa Duru Bingül623
38Melek Vardar 6/B607
39Enes Solmaz599
40byz584
41Beren573
42h573
43sss566
44a561
45arda can556
46Selin548
47dd547
48Hürünaz544
49Alische538
50İrem525
51Sema523
527/A521
53Ömer Enes ÇAKAL517
54Berk514
55w514
56Elif Hoda511
57Nazlı Akgül509
58Zeynep Çelebi509
59C509
60Sare505
61Jjjjjjjkl504
62ilayda502
63SENA500
64Çağrı499
65Defne Turna492
66Burak491
67emira489
68.487
69KEREM KARATAŞ483
70t481
71Özge478
72Emine477
73Yunus Emre Göktaş476
74ada474
75s474
76Alara Cengiz472
77Zeyne DEDE470
78R.Aytuğ Cıvak466
79Aysu463
80Azizcan457
81Sümeyye451
82sekizler450
83imagine losing449
84Ceylin akardere447
85İrmak444
86Yiğitali Akkuş444
87Esma437
88Ledeyna Güner437
89Melek428
90Nisa Çelik428
91Gülce Erkeç423
92Nfuws422
93K422
94Cemre421
95hasan417
96Liya412
97Elif Öykü405
98Elif405
99msu405
100Elif404
101erkan403
102Nehir400
103ahmet398
104Barış Arın Yavuzcan394
105Baki390
106Şervan tursun388
107tuncay385
108Secil bilgin382
109Kuzey381
110we380
111Çağrı379
112cahoo378
113Ali Batın TAN374
114Medine373
115İkranur373
116bekir373
117Irmak özer371
118*367
119Mısra Direk366
120zozo365
121Levent364
122uuu364
123Nikolay363
124Yusuf İslam konuk362
125Sevde362
126naz362
127Zeynep Beyza359
128ı359
129Doruk Celal Darçin356
130Esra356
131ihsan mahir davuş354
132Hiranur354
133a353
134Furkan Alper353
135Eymen352
136Elif351
137Esra pehlevan349
138oğuz347
139Çınar Temurtaş344
140ada343
141İlayda341
142M.yiğit aslan340
143Nimet340
144Nil Soğancılar339
145ğ339
146Serra Nur336
147Eymencan336
148yağmur335
149Elif Çakır334
150Emre332
151Awdd332
152Dyrr7ti330
153bbshen330
154rüzgar ünal329
155Ögenci329
156İsim329
1575e327
158CEMRE325
159Eylül324
160a324
161C322
162macide319
163Kardelen karataş318
164Mizgin317
165burak317
166sudem316
167Ahmet KORKMAZ315
168Sıdıka SARIBIYIK314
169Aslıhan313
170Zeynep koç312
171Fehime özdemir312
172Kerri309
173Ezgi Su308
174Merve Tınmaz 5-C307
175esila307
176Kayla Naz Akdeniz306
177elf306
178Zeynep Ceyda Koca306
179bero305
180-303
181Belinay301
182Ebrar299
183İslam Can299
184Zeynep Buğlem ANDAÇ298
185Yusuf İslam Konuk296
186Abdullah296
187Bnb296
188koray295
189hira294
190Büşra294
191fsm292
192ghggtyhtt291
193ayşe291
1948b289
195ALI KUTAY288
196ArdaB.288
197Burcu287
198Efe Uygar286
199Aa286
200Ecrin285
201W285
202ahmet baki284
203Melih DUMAN282
204Gy282
205senem280
206Sare278
207Dilara Köroğlu277
208Hayice276
209savas275
210Yiğit274
211YİĞİT274
212Bilge Kağan ELMAS274
213tdtgt272
214Bahtiyar271
215Medine Sıla Kayacan271
216coco cola268
217y268
218Yiğit Manazoğlu267
219sena267
220Efe Bozkurt266
221Hazal266
222ecrin266
223Neden266
224klşh266
225Mehmet Akif Ersoy265
226Z.seray264
227Semra262
228Asd261
229C261
230Şevval su259
231osman259
232Rüzgar Berat259
233Yiğit258
234Arda258
235Menna258
236Musa258
237öykü257
238çınar kankaya256
239Cfcvcfd255
240Ecrin KARAARSLAN254
241Esma Ebrar254
242tr253
243Mete252
244Abdülhamit252
245doğan252
246a252
247xzftfew1ttt251
248aeâtçaaet251
249Minel Tuana Köseoğlu249
2507B249
251Kağan248
252Hena248
253www246
254fafğpafo0pağkfla245
255BATIN BERK YORULMAZ245
256Ömer244
2575a244
258merve244
259YİĞİT UZUNOĞLU243
260Gülşah242
261Azra242
262S242
263SÜMEYRA EKERİM242
264Adlem Gökçe Yaman241
265Sümeyye Cankılıç241
266Mete241
267zeynep sahra240
268sss240
269Elif239
270Zerenkalpben238
271T238
272Hilal237
273YUSUF236
274.235
275Gufiroe234
276Elif bakar234
2771234
278Kemal efe Çetin233
279Eftelya233
280seyit233
281Umut kamil232
282Ecrin naz ataş231
283Azra231
284Hazal230
285Tuğberk karabudan230
286Ali230
287NİL229
288Yağmur228
289EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
290Arda227
291Belkıssu227
292Beren227
293Yiğit226
294Esra Aksoy226
295LŞLLŞLŞL226
296Esma Hıra226
2978225
298faatma225
299Asel225
300ddddd224
301@224
302Ahmet SAĞNAK223
303Yiğit Ali ÖZTÜRK222
304serra222
305efe222
306ada!☆221
307alihan221
308Ayşegül YELOĞLU220
309FURKAN220
310aa220
311Zeynep beyza219
312makbule yeşillik219
313aaaa219
314Yiğit218
315Mert Ali Yıldırım218
316ilkan218
317Elif Uysal218
318Zeynep Oyman218
3198a-b218
320c217
3217a217
322kerem216
323Omar216
324Ayris Mina minez215
325ecrin ayaz215
326nevin214
327Alperendogankya213
328Ekin213
329Eylül mina212
330emira212
331Çağatay212
332Umut212
333ötp211
334Esen210
335er210
336Mahmut efe209
337İbrahim haktan209
338Yağzel Baykal209
339Kumsal ela209
340Asya208
341Kaan208
342elvin gezgin207
343nazlı207
344Ali berke şahin206
345nasuh can206
346ada güler206
347yeşim206
348nazmi mete206
349A206
350F206
351kennnturan206
3527a206
353efe205
354Enes Yiğit BAYKAL205
355Efsanur205
356Deniz Doğan205
357Hanife204
358Sümeyye204
359ss204
360Eylul203
361s203
362BARIŞ BAHAR202
363Kuttik202
364Yiğit201
365Semra201
366Esma201
367akokuşkolarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrııııııııııııııımmmmmm201
368murat201
369ali201
370Asya200
371muhammet efe200
372Tanem200
373ERDEM200
3746200
375ZEYNEP BEYZA199
3768B199
377Ali cahit198
378Ebrar198
379erdal20198
380Emira akgün197
381Mustafa Enes197
382Ela Kayıhan197
383Deniz197
384s197
385GHostkiller139999197
386Onur196
387Fatih196
388burak196
389Büşra Güldoğuş196
390Efgtyu196
3917-D harun emir özdemir195
392Asel195
393aleyna194
394Zeynep194
395aa194
396jk194
397Asya10193
398PINAR193
399nur193
400Mete192
401DEFNE ÇATI192
402Selin192
403sssss192
404ismail192
405SADİ UTKU ALBAYRAK191
406eren191
407ASLI191
4087c191
409Özlem191
410Ömeroviç190
411Deniz189
412Gökçe189
413hazal189
414Defne yolcu188
415Eylül187
416Esma187
417kemal değirmenci187
418ilknur187
419ayşe187
420naime yontem186
421Fatma baş186
422kayra186
4235c186
424Sadullah186
425Aslı185
426Sefa Talha binici185
427Sabire184
428NİSA NUR184
429Devran Ufuk184
430Bartu Efe183
431jjj183
432s183
433[email protected]183
434Miray182
435naz182
436Esma182
437WETG4QA181
438Mehmet181
439Misafir181
440Oyku181
441Ömer180
442shinunoga e wa180
443a180
444q180
445doruk179
4468ab179
447Derin178
448ilker178
449yusufi177
450ilayda177
451Gökçe Deniz gorgel177
452Rüzgar177
453j177
454Ee177
455rr177
456Hmz176
457okan176
458Asaaaaaaaaa176
459İp lı176
460Yusuf Eymen Bilgir175
461Erva175
462Merve175
463Berk Ali175
464osman7676175
465ufuk yarkın gümüş174
466Saniye174
467Aybars Akçay174
468e174
469Gamze ÖZKICIR173
470Kerem Aktaş173
471kjme173
472Merve172
473Ali172
474Sarıca172
475Ece su172
476Anıl172
477Ece171
478Eylül Çelik171
479cemre171
480Berko171
481Suheda171
482Dgfg171
483Gürkan170
484ayşe<3170
485Serhat170
486Aynur170
487Mina169
488poyraz169
489Mustafa Çınar ozkan169
490Eymen169
491YAREN168
492Eso168
493dd168
494kerem167
495Roseanne Park167
496İlkan167
497Selver167
498löomm167
499Egemen SARAÇOĞLU166
500isim166