832 Batı Cephesi ÖDM Online Test 2

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 3. Ünite 2. Kazanım
  • İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
2 oylar, 4.5 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

832 Batı Cephesi

832 Batı Cephesi ÖDM Online Test 2

1 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Eskişehir ÖDM

Kuvâ-yı Millîye birliklerine eli silah tutan her yaştan insan katılabiliyordu. Bu birliklere bazı yerlerde subaylar, bazı yerlerde Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe ve Gökçen Efe gibi yerel kahramanlar önderlik yapıyordu. Ancak Kuvâ-yı Millîye güçleri büyük fedakârlıklarına karşın düzenli ordular karşısında yetersiz kaldılar.

Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?

2 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Eskişehir ÖDM

Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirtir. Bireylerin temel haklarını güvence altına alırken devletin temel organlarının nasıl kurulup işleyeceğini belirler.

Bu bilgiye göre 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile ilgili olarak,

I. Millî Mücadele’nin hukuki niteliğini güçlendirmiştir.
II. Yeni bir Türk devletinin kurulduğunu göstermiştir.
III. Millî varlığa resmî bir kimlik kazandırmıştır.

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Manisa ÖDM

Aşağıda I. İnönü Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri ile TBMM arasında yaşanan bazı gelişmelere yer verilmiştir.
“I. İnönü Savaşı’ndaki yenilginin ardından İtilaf Devletlerinde görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Sevr Antlaşması’nın maddelerini gözden geçirmek amacıyla İtilaf Devletleri Londra’da bir konferans toplayarak, konferansa İstanbul Hükûmeti ile birlikte TBMM’yi dolaylı yoldan çağırdı. Ancak TBMM doğrudan çağrılırsa konferansa katılacağını bildirdi. TBMM konferansa İtalya aracılığıyla doğrudan çağrılınca İtilaf Devletleri TBMM’yi resmen tanımış oldular.’’

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

4 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

İzmir ÖDM

Aşağıda Aydın ve çevresinde Yunan işgaline karşı Kuvâ-yı Millîye birliklerinin başında bulunan Yörük Ali Efe ile Millî Mücadele sonrasında yapılan bir röportajdan alınan açıklama verilmiştir.

“Bazı kimseler savaş zamanında yapılan işlerin birçoğunu bana ve başkalarına mal ederler. Bu yanlıştır. Bir kişinin, beş kişinin böyle büyük davalarda ne ehemmiyet olur ki? Gönlünde vatan muhabbeti taşıyan her vatansever o günlerde bizim gibi düşünmüş, bizim gibi duymuş ondan sonra da bizimle beraber olmuştur. Millî mukavemette aslan payını kendine ayırmakta hata vardır. Bir elin şamatası olur mu ki?”

Yörük Ali Efe

Yörük Ali Efe’nin yukarıda Yunanlıların işgali sonrasında yaptığı açıklama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

5 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Gümüşhane ÖDM

Yalnızca verilen görselden yararlanarak Milli Mücadele döneminde ülkemizde yapılan savaşlar ve mücadeleler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Question Image

6 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

İzmir ÖDM

Aşağıda 29 Ocak 1921’de gelen Tevfik Paşa’nın telgrafı üzerine Mustafa Kemal’in yaptığı açıklama yer almaktadır. “Saygıdeğer baylar, Tevfik Paşa ve hükûmeti, İstanbul ile Anadolu’nun birleşmesi için çalışmış olduğunu söylüyor. Doğrudur. Biz de bunun için çalışmakta idik; şu ayrımla ki, Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu’yu, eskiden olduğu gibi, İstanbul’a bağlamak ve tutsak etmek istiyorlardı. O İstanbul ki, düşman kuvvetlerinin elinde bulunuyordu. Tevfik Paşa ve arkadaşları, Anadolu’yu İstanbul Hükûmeti’ne bağlamaya çalışıyor. Öyle bir hükûmete ki, dünyada varlığına ses çıkarılmıyorsa düşman isteklerini kolaylaştırmaya yarayacak nitelikte görüldüğü içindi.” (NUTUK)

Metne göre,

I. İstanbul Hükûmeti ile Büyük Millet Meclisi beraber karar almaktadır.
II. Anadolu İstanbul Hükûmeti’ne bağlanırsa ulusal egemenlik gerçekleşmeyecektir.
III. İstanbul Hükûmeti’nin varlığı düşmanları rahatsız etmektedir.
IV. Tevfik Paşa Hükûmeti Anadolu’nun isteği doğrultusunda hareket edecektir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Diyarbakır ÖDM

I. İnönü Savaşı’ndan sonra Büyük Millet Meclisinin tanınmasını sağlayan tek gelişme Moskova Antlaşması değildi. İşgalci güçler bile sonunda bir barış sağlanacaksa bunun İstanbul’dan ziyade Ankara’nın ileri süreceği şartlar üzerinde olabileceğini anlamaya başlamışlardı. Bu yüzden henüz Moskova müzakereleri (görüşmeleri) devam ederken, Londra’da da bir konferans başlatılmıştı. 21 Şubat’tan 12 Mart 1921’e kadar sürecek bu konferansa İtilaf devletleri, İstanbul hükûmetine delegelerin arasına Ankara’dan temsilcilerin de dahil edilebileceği tavsiyesinde bulunmuştu. Çünkü İstanbul Hükûmeti aleyhine edinmiş olduğu haklardan vazgeçmek istemiyorlardı. Ankara Hükûmeti bu fikre karşı çıkmış, sonunda konferansa doğrudan davet edilmişti.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

8 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Erzincan ÖDM

• Birinci İnönü Zaferi’nden sonra İtilaf Devletlerinin Londra’da konferans düzenlemesi ve TBMM’yi davet etmesi
• Sakarya Zaferi’nden sonra Fransa’nın TBMM’yle Ankara Antlaşması’nı yapması
• Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasından sonra İngilizlerin isteğiyle
TBMM ile İtilaf Devletleri arasında Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması

Verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

9 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Erzincan ÖDM

TBMM ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Moskova Antlaşması’nın maddelerinden bazıları:
• Çarlık Rusya ile Osmanlı arasında yapılan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır.
• Bir tarafın tanımadığı uluslararası bir antlaşmayı diğer taraf da tanımayacaktır.
• Batum’un Gürcistan’a verilmesi şartıyla Gümrü Antlaşması kabul edilecektir.

Buna göre,

I. Taraf devletler Sevr’i geçersiz saymıştır.
II. İstanbul Hükûmeti’nin uluslararası alanda saygınlığı artmıştır.
III. Taraf devletler bazı konularda ortak hareket etme kararı almıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Eskişehir ÖDM

Kurtuluş Savaşı devam ederken Paris ve Londra’da bazı görüşmelerde bulunan Fethi Bey, görüşmelerle ilgili TBMM Hükûmeti’ne sunduğu raporda şu değerlendirmeyi yapmıştır:
“Ulusal amaçlarımızın elde edilmesi, ancak askerî hareketlerle mümkün olabilecektir. Başka incelemeye, başka yoruma gerek yoktur.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Fethi Bey’in raporunu doğrulayan gelişmelerden biri değildir?

0%