832 Batı Cephesi ÖDM Online Test 2

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 3. Ünite 2. Kazanım
  • İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
3 oylar, 3.3 ortalama
100

832 Batı Cephesi

832 Batı Cephesi ÖDM Online Test 2

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

İzmir ÖDM

Aşağıda Aydın ve çevresinde Yunan işgaline karşı Kuvâ-yı Millîye birliklerinin başında bulunan Yörük Ali Efe ile Millî Mücadele sonrasında yapılan bir röportajdan alınan açıklama verilmiştir.

“Bazı kimseler savaş zamanında yapılan işlerin birçoğunu bana ve başkalarına mal ederler. Bu yanlıştır. Bir kişinin, beş kişinin böyle büyük davalarda ne ehemmiyet olur ki? Gönlünde vatan muhabbeti taşıyan her vatansever o günlerde bizim gibi düşünmüş, bizim gibi duymuş ondan sonra da bizimle beraber olmuştur. Millî mukavemette aslan payını kendine ayırmakta hata vardır. Bir elin şamatası olur mu ki?”

Yörük Ali Efe

Yörük Ali Efe’nin yukarıda Yunanlıların işgali sonrasında yaptığı açıklama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Eskişehir ÖDM

Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirtir. Bireylerin temel haklarını güvence altına alırken devletin temel organlarının nasıl kurulup işleyeceğini belirler.

Bu bilgiye göre 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile ilgili olarak,

I. Millî Mücadele’nin hukuki niteliğini güçlendirmiştir.
II. Yeni bir Türk devletinin kurulduğunu göstermiştir.
III. Millî varlığa resmî bir kimlik kazandırmıştır.

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Eskişehir ÖDM

Kurtuluş Savaşı devam ederken Paris ve Londra’da bazı görüşmelerde bulunan Fethi Bey, görüşmelerle ilgili TBMM Hükûmeti’ne sunduğu raporda şu değerlendirmeyi yapmıştır:
“Ulusal amaçlarımızın elde edilmesi, ancak askerî hareketlerle mümkün olabilecektir. Başka incelemeye, başka yoruma gerek yoktur.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Fethi Bey’in raporunu doğrulayan gelişmelerden biri değildir?

4 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Manisa ÖDM

Aşağıda I. İnönü Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri ile TBMM arasında yaşanan bazı gelişmelere yer verilmiştir.
“I. İnönü Savaşı’ndaki yenilginin ardından İtilaf Devletlerinde görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Sevr Antlaşması’nın maddelerini gözden geçirmek amacıyla İtilaf Devletleri Londra’da bir konferans toplayarak, konferansa İstanbul Hükûmeti ile birlikte TBMM’yi dolaylı yoldan çağırdı. Ancak TBMM doğrudan çağrılırsa konferansa katılacağını bildirdi. TBMM konferansa İtalya aracılığıyla doğrudan çağrılınca İtilaf Devletleri TBMM’yi resmen tanımış oldular.’’

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

5 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Erzincan ÖDM

• Birinci İnönü Zaferi’nden sonra İtilaf Devletlerinin Londra’da konferans düzenlemesi ve TBMM’yi davet etmesi
• Sakarya Zaferi’nden sonra Fransa’nın TBMM’yle Ankara Antlaşması’nı yapması
• Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasından sonra İngilizlerin isteğiyle
TBMM ile İtilaf Devletleri arasında Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması

Verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

6 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

İzmir ÖDM

Aşağıda 29 Ocak 1921’de gelen Tevfik Paşa’nın telgrafı üzerine Mustafa Kemal’in yaptığı açıklama yer almaktadır. “Saygıdeğer baylar, Tevfik Paşa ve hükûmeti, İstanbul ile Anadolu’nun birleşmesi için çalışmış olduğunu söylüyor. Doğrudur. Biz de bunun için çalışmakta idik; şu ayrımla ki, Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu’yu, eskiden olduğu gibi, İstanbul’a bağlamak ve tutsak etmek istiyorlardı. O İstanbul ki, düşman kuvvetlerinin elinde bulunuyordu. Tevfik Paşa ve arkadaşları, Anadolu’yu İstanbul Hükûmeti’ne bağlamaya çalışıyor. Öyle bir hükûmete ki, dünyada varlığına ses çıkarılmıyorsa düşman isteklerini kolaylaştırmaya yarayacak nitelikte görüldüğü içindi.” (NUTUK)

Metne göre,

I. İstanbul Hükûmeti ile Büyük Millet Meclisi beraber karar almaktadır.
II. Anadolu İstanbul Hükûmeti’ne bağlanırsa ulusal egemenlik gerçekleşmeyecektir.
III. İstanbul Hükûmeti’nin varlığı düşmanları rahatsız etmektedir.
IV. Tevfik Paşa Hükûmeti Anadolu’nun isteği doğrultusunda hareket edecektir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Diyarbakır ÖDM

I. İnönü Savaşı’ndan sonra Büyük Millet Meclisinin tanınmasını sağlayan tek gelişme Moskova Antlaşması değildi. İşgalci güçler bile sonunda bir barış sağlanacaksa bunun İstanbul’dan ziyade Ankara’nın ileri süreceği şartlar üzerinde olabileceğini anlamaya başlamışlardı. Bu yüzden henüz Moskova müzakereleri (görüşmeleri) devam ederken, Londra’da da bir konferans başlatılmıştı. 21 Şubat’tan 12 Mart 1921’e kadar sürecek bu konferansa İtilaf devletleri, İstanbul hükûmetine delegelerin arasına Ankara’dan temsilcilerin de dahil edilebileceği tavsiyesinde bulunmuştu. Çünkü İstanbul Hükûmeti aleyhine edinmiş olduğu haklardan vazgeçmek istemiyorlardı. Ankara Hükûmeti bu fikre karşı çıkmış, sonunda konferansa doğrudan davet edilmişti.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

8 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Erzincan ÖDM

TBMM ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Moskova Antlaşması’nın maddelerinden bazıları:
• Çarlık Rusya ile Osmanlı arasında yapılan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır.
• Bir tarafın tanımadığı uluslararası bir antlaşmayı diğer taraf da tanımayacaktır.
• Batum’un Gürcistan’a verilmesi şartıyla Gümrü Antlaşması kabul edilecektir.

Buna göre,

I. Taraf devletler Sevr’i geçersiz saymıştır.
II. İstanbul Hükûmeti’nin uluslararası alanda saygınlığı artmıştır.
III. Taraf devletler bazı konularda ortak hareket etme kararı almıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

9 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Gümüşhane ÖDM

Yalnızca verilen görselden yararlanarak Milli Mücadele döneminde ülkemizde yapılan savaşlar ve mücadeleler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Question Image

10 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Eskişehir ÖDM

Kuvâ-yı Millîye birliklerine eli silah tutan her yaştan insan katılabiliyordu. Bu birliklere bazı yerlerde subaylar, bazı yerlerde Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe ve Gökçen Efe gibi yerel kahramanlar önderlik yapıyordu. Ancak Kuvâ-yı Millîye güçleri büyük fedakârlıklarına karşın düzenli ordular karşısında yetersiz kaldılar.

Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1we100 %10
2ö100 %10
3aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa100 %10
4emira90 %9
5YusuffUncuu90 %9
6490 %9
7e90 %9
8Sümeyye90 %9
9Mustafa90 %9
10Beril90 %9
11hasan90 %9
12Ledeyna Güner90 %9
13nil90 %9
14abcde90 %9
15eymen90 %9
16Eglglvlfö90 %9
17serap demir90 %9
18dodo90 %9
19Zeynep Demiralay80 %8
20.,.80 %8
21Nisa Duru Bingül80 %8
22su80 %8
23Belinay80 %8
24Enes80 %8
25Jisoo80 %8
26Berra80 %8
27jgkhıfj80 %8
28zozo80 %8
29hshfdugu80 %8
30Çağrı80 %8
31F80 %8
32Rcgbgvb80 %8
33A80 %8
34t80 %8
35kübra80 %8
36a80 %8
37eslem80 %8
38Eso80 %8
39Evin70 %7
40Salih Selim ÜNSAL70 %7
41Ahmet KORKMAZ70 %7
42A70 %7
43tekin70 %7
44R70 %7
45ecenaz70 %7
46F70 %7
47Şll70 %7
48QQIIIEJSHGJSERWGG70 %7
49A67.5 %6.75
50E860 %6
51Aptalbusedilan60 %6
52Ert60 %6
538E60 %6
54gg60 %6
55Yjgjy60 %6
56[email protected]60 %6
57godnar60 %6
58Rn50 %5
59M550 %5
60hjhkkmk50 %5
61rrrrrr50 %5
62rudoch7fıfgf50 %5
63zsy50 %5
64dawpkjlkhfokfja46 %4.6
65Burak45 %4.5
66dashfsbdk@40 %4
67Havin40 %4
68Elif40 %4
69Fatma Nisa40 %4
70özgeilkyaz40 %4
71eliffffffffffffffff40 %4
72Gamze40 %4
73ali40 %4
74Ezgi40 %4
75Mustafa30 %3
76Şeyma Nur30 %3
77as30 %3
78Jskks30 %3
79SelimEymen20 %2
80ali20 %2
81Umut20 %2
82hg10 %1
83EROL EFE ERGUAN5 %0.5
84ceren taskin0 %0
85fgkıusekı0 %0
86a0 %0
87Ebrar Ceren0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a9173
2ALİ2110
3a1947
4aa1642
5Gdhzhbds1631
6D1577
7Asd1381
8111343
9Deniz1298
10G1255
11G1245
12İlayda1116
13Er1067
14rana1016
15ARzu1013
16ali999
17kg911
18Ilgın KARAKARTAL901
19aleyna877
20hatice nur yurt853
21t799
22Arda Yılmaz788
23Ege Gören784
24Belinay771
25Adam_Ucuyo769
26oykuıpıl767
27Ghg fa753
28ayşen erva729
29Çağla701
30z689
31asads688
321675
33Elif666
34eyup653
35E649
36gg631
37Nisa Duru Bingül623
38Melek Vardar 6/B607
39Enes Solmaz599
40byz584
41Beren573
42h573
43sss566
44a561
45arda can556
46Selin548
47dd545
48Hürünaz544
49Alische538
50İrem525
51Sema523
527/A521
53Ömer Enes ÇAKAL517
54w514
55Elif Hoda511
56Nazlı Akgül509
57Zeynep Çelebi509
58Sare505
59Jjjjjjjkl504
60ilayda502
61Defne Turna492
62Burak491
63SENA490
64C490
65emira489
66KEREM KARATAŞ483
67t481
68Özge478
69Emine477
70Yunus Emre Göktaş476
71ada474
72s474
73Alara Cengiz472
74Zeyne DEDE470
75R.Aytuğ Cıvak466
76Aysu463
77Azizcan457
78Sümeyye451
79sekizler450
80imagine losing449
81Berk448
82Ceylin akardere447
83İrmak444
84Yiğitali Akkuş444
85Esma437
86Ledeyna Güner437
87Melek428
88Nisa Çelik428
89Gülce Erkeç423
90Nfuws422
91K422
92Cemre421
93hasan417
94Liya412
95.407
96Elif Öykü405
97Elif405
98msu405
99Elif404
100erkan403
101Nehir400
102ahmet398
103Barış Arın Yavuzcan394
104Baki390
105tuncay385
106Secil bilgin382
107Çağrı382
108Kuzey381
109we380
110Çağrı379
111cahoo378
112Ali Batın TAN374
113Medine373
114İkranur373
115Irmak özer371
116Şervan tursun371
117bekir368
118*367
119Mısra Direk366
120zozo365
121Levent364
122uuu364
123Nikolay363
124Yusuf İslam konuk362
125Sevde362
126naz362
127Zeynep Beyza359
128Doruk Celal Darçin356
129Esra356
130ihsan mahir davuş354
131Hiranur354
132a353
133Furkan Alper353
134Elif351
135ı350
136Esra pehlevan349
137oğuz347
138Çınar Temurtaş344
139İlayda341
140M.yiğit aslan340
141Nil Soğancılar339
142ğ339
143Serra Nur336
144Eymencan336
145yağmur335
146ada335
147Elif Çakır334
148Emre332
149Awdd332
150Dyrr7ti330
151bbshen330
152Eymen330
153rüzgar ünal329
154Ögenci329
155İsim329
156CEMRE325
157Eylül324
158a324
159C322
160Nimet319
161macide319
162Kardelen karataş318
163Mizgin317
164burak317
165sudem316
166Ahmet KORKMAZ315
167Sıdıka SARIBIYIK314
168Aslıhan313
169Zeynep koç312
170Fehime özdemir312
171Kerri309
172Ezgi Su308
173Merve Tınmaz 5-C307
174esila307
175Kayla Naz Akdeniz306
176elf306
177Zeynep Ceyda Koca306
178bero305
179-303
180Belinay301
181Ebrar299
182İslam Can299
183Zeynep Buğlem ANDAÇ298
184Yusuf İslam Konuk296
185Abdullah296
186Bnb296
187koray295
1885e295
189hira294
190Büşra294
191fsm292
192ayşe291
1938b289
194ALI KUTAY288
195ArdaB.288
196Burcu287
197Efe Uygar286
198Aa286
199Ecrin285
200W285
201ahmet baki284
202Melih DUMAN282
203Gy282
204ghggtyhtt281
205senem280
206Sare278
207Dilara Köroğlu277
208Hayice276
209savas275
210Yiğit274
211YİĞİT274
212Bilge Kağan ELMAS274
213tdtgt272
214Bahtiyar271
215Medine Sıla Kayacan271
216coco cola268
217y268
218Yiğit Manazoğlu267
219sena267
220Efe Bozkurt266
221Hazal266
222ecrin266
223Neden266
224klşh266
225Mehmet Akif Ersoy265
226Z.seray264
227Semra262
228Asd261
229C261
230Şevval su259
231osman259
232Rüzgar Berat259
233Yiğit258
234Arda258
235Menna258
236Musa258
237öykü257
238çınar kankaya256
239Cfcvcfd255
240Ecrin KARAARSLAN254
241Esma Ebrar254
242tr253
243Mete252
244Abdülhamit252
245doğan252
246a252
247xzftfew1ttt251
248aeâtçaaet251
249Minel Tuana Köseoğlu249
2507B249
251Kağan248
252www246
253fafğpafo0pağkfla245
254BATIN BERK YORULMAZ245
255Ömer244
2565a244
257merve244
258YİĞİT UZUNOĞLU243
259Gülşah242
260Azra242
261S242
262SÜMEYRA EKERİM242
263Adlem Gökçe Yaman241
264Sümeyye Cankılıç241
265Mete241
266zeynep sahra240
267sss240
268Elif239
269Zerenkalpben238
270T238
271Hilal237
272YUSUF236
273.235
274Gufiroe234
275Elif bakar234
2761234
277Kemal efe Çetin233
278Eftelya233
279seyit233
280Umut kamil232
281Ecrin naz ataş231
282Azra231
283Hazal230
284Tuğberk karabudan230
285Ali230
286Yağmur228
287EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
288Arda227
289Belkıssu227
290Yiğit226
291Esra Aksoy226
292LŞLLŞLŞL226
293Esma Hıra226
2948225
295faatma225
296Asel225
297ddddd224
298@224
299Ahmet SAĞNAK223
300Yiğit Ali ÖZTÜRK222
301serra222
302efe222
303ada!☆221
304alihan221
305Ayşegül YELOĞLU220
306FURKAN220
307aa220
308Zeynep beyza219
309makbule yeşillik219
310aaaa219
311Yiğit218
312Mert Ali Yıldırım218
313ilkan218
314Elif Uysal218
315Zeynep Oyman218
3168a-b218
317c217
3187a217
319kerem216
320Omar216
321Ayris Mina minez215
322ecrin ayaz215
323nevin214
324Alperendogankya213
325Ekin213
326Eylül mina212
327emira212
328Çağatay212
329Esen210
330er210
331Mahmut efe209
332İbrahim haktan209
333Yağzel Baykal209
334Kumsal ela209
335Asya208
336ötp208
337Kaan208
338elvin gezgin207
339nazlı207
340Ali berke şahin206
341Hena206
342nasuh can206
343ada güler206
344yeşim206
345nazmi mete206
346A206
347F206
348kennnturan206
3497a206
350efe205
351Enes Yiğit BAYKAL205
352Efsanur205
353Deniz Doğan205
354Hanife204
355Sümeyye204
356ss204
357Eylul203
358s203
359Umut203
360BARIŞ BAHAR202
361Kuttik202
362Yiğit201
363Semra201
364Esma201
365akokuşkolarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrııııııııııııııımmmmmm201
366murat201
367ali201
368Asya200
369muhammet efe200
370Tanem200
371ERDEM200
3726200
373ZEYNEP BEYZA199
3748B199
375Ali cahit198
376Ebrar198
377erdal20198
378Ela Kayıhan197
379Deniz197
380s197
381GHostkiller139999197
382Onur196
383Fatih196
384burak196
385Büşra Güldoğuş196
386Efgtyu196
3877-D harun emir özdemir195
388Asel195
389aleyna194
390Zeynep194
391aa194
392jk194
393Asya10193
394PINAR193
395nur193
396Mete192
397DEFNE ÇATI192
398Selin192
399sssss192
400ismail192
401SADİ UTKU ALBAYRAK191
402eren191
403ASLI191
4047c191
405Özlem191
406Ömeroviç190
407Deniz189
408Gökçe189
409hazal189
410Defne yolcu188
411Eylül187
412Esma187
413kemal değirmenci187
414ilknur187
415ayşe187
416naime yontem186
417Fatma baş186
418Beren186
419kayra186
4205c186
421Sadullah186
422Aslı185
423Sefa Talha binici185
424Sabire184
425NİSA NUR184
426Devran Ufuk184
427Bartu Efe183
428jjj183
429s183
430[email protected]183
431Miray182
432naz182
433Esma182
434WETG4QA181
435Misafir181
436Oyku181
437Ömer180
438shinunoga e wa180
439a180
440q180
441doruk179
4428ab179
443Emira akgün178
444Derin178
445yusufi177
446ilayda177
447Gökçe Deniz gorgel177
448Rüzgar177
449j177
450Ee177
451rr177
452Hmz176
453Mehmet176
454okan176
455Asaaaaaaaaa176
456İp lı176
457Yusuf Eymen Bilgir175
458Erva175
459Merve175
460Berk Ali175
461osman7676175
462ufuk yarkın gümüş174
463Saniye174
464Aybars Akçay174
465e174
466Gamze ÖZKICIR173
467Kerem Aktaş173
468kjme173
469Merve172
470Ali172
471Sarıca172
472Ece su172
473Anıl172
474Ece171
475Eylül Çelik171
476cemre171
477Berko171
478Suheda171
479Dgfg171
480Gürkan170
481ayşe<3170
482Serhat170
483Aynur170
484Mina169
485poyraz169
486Mustafa Çınar ozkan169
487Eymen169
488Eso168
489dd168
490kerem167
491Roseanne Park167
492İlkan167
493Selver167
494löomm167
495Egemen SARAÇOĞLU166
496Kazım d166
497Buket166
498Cemre165
499sarp165
500Şirin165