832 Batı Cephesi ÖDM Online Test 1

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 3. Ünite 2. Kazanım
  • İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
2 oylar, 5 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

832 Batı Cephesi

832 Batı Cephesi ÖDM Online Test 1

1 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Kilis ÖDM

“Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs (kötü) talihini de yendiniz. İstilâ altındaki talihsiz topraklarımızla birlikte bütün vatan, bugün en ücra köşelerine kadar zaferinizi kutluyor.”

Mustafa Kemal’in II. İnönü Zaferi’nden sonra söylediği bu sözlere bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

2 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Muğla ÖDM

Kuvâ-yı Millîye birlikleri bölgesel olarak kurulmuş, bulundukları bölgeleri kurtarmayı amaçlamışlardır. Ancak halktan zorla para ve yardım toplamaları ve bu durumun halkın tepkisine yol açması, Kuvâ-yı Millîye komutanlarının merkezi otoriteden uzak, başlarına buyruk hareket etmeleri, kafalarına göre yargılamalar yapmaları, savaş bilgi ve tekniğinden yoksun olmaları, Gediz taarruzunun başarısızlıkla sonuçlanması gibi nedenler Kuvâ-yı Milliye birliklerinin kaldırılmasında etkili olmuştur.

Buna göre Kuvâ-yı Millîye birliklerinin kaldırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

3 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Artvin ÖDM

  • Kuvayımilliye düşmanı sadece yavaşlatıyordu. Düşmanı yurttan atacak güçte değildi.
  • Kuvayımilliye ihtiyaçlarını halktan zorla karşılıyordu. Bu durum halkı huzursuz etmeye başladı.
  • Kuvayımilliye liderlerinin başına buyruk hareket ediyor ve hukuksuz hareketler yapıyorlardı.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına zemin oluşturmuştur?

4 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Ardahan ÖDM

Kütahya-Eskişehir Savaşı’ndan sonra ordumuzun Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilmesi Türk Milleti’nin moralini bozmuştu. Yenilgiden dolayı mecliste sert tartışmalar yaşandı. Bazı milletvekilleri önlem olarak meclisin Kayseri’ye taşınmasını, bazıları da Mustafa Kemal’ in cephede ordunun başında bulunmadığı için yenildiğini söyledi.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

5 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Isparta ÖDM

“Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz. İstila altındaki talihsiz topraklarımızla birlikte bütün vatan, bugün en ücra köşelerine kadar zaferinizi kutluyor. Düşmanın istila hırsı, azminizin ve vatanseverliğinizin yalçın kayalarına çarparak paramparça oldu.”

Mustafa Kemal Atatürk bu sözlerle II. İnönü Muharebesi’nin hangi özelliğine vurgu yapmıştır?

6 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Isparta ÖDM

I.İnönü Savaşı’ ndan sonra İtilaf Devletleri Londra Konferansı’ nı düzenlemiştir. Bu konferansa BMM’ de katılmıştır.

BMM’nin konferansa katılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Kahramanmaraş ÖDM

Kuvâ-yı Millîye’nin Kaldırılmasının Sebepleri:

» Kuvâ-yı Millîye birliklerinin halktan zorla para ve yardım toplamaları
» Askerlik bilgi ve tekniğinden yoksun olmaları
» Kuvâ-yı Millîye komutanlarının başlarına buyruk hareket etmeleri
» ……………………………………………………………………..
» Yeterli silah ve cephaneye sahip olmamaları

Yukarıda boş bırakılan yere verilen seçeneklerden hangisi getirilemez?

8 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Kilis ÖDM

Yunanların I. İnönü Savaşı’ndaki yenilgisinden sonra itilaf devletleri savaşın gidişatını görüşmek ve Sevr Antlaşması’nı biraz daha yumuşatarak Türk tarafına kabul ettirmek için Londra da bir konferans topladılar. İtilaf devletleri konferansa TBMM’yi doğrudan çağırmak ve TBMM’nin varlığını tanımak istemese de TBMM’nin kararlılığını görünce doğrudan çağırmak zorunda kaldı. Mustafa Kemal Londra’da herhangi bir sonuç alınamayacağını bildiği
halde konferansa katıldı.

TBMM’nin konferansa katılma nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

9 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Mersin ÖDM

1921 Anayasası’nın bazı maddeleri şunlardır:

• Madde 1: Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. Yönetim usulü halkın kendi mukadderatını (geleceğini), bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır.
• Madde 2: Yürütme gücü ve yasama yetkisi, milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde belirir ve toplanır.
• Madde 3: Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisince yönetilir ve hükûmeti “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti” adını alır.

Buna göre Teşkilât-ı Esasiye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Artvin ÖDM

Birinci İnönü savaşıyla ilgili verilen görselden Türk ordusu için,

I. Yunanlara karşı mücadele etmiştir.
II. Başarılı bir taarruz savaşı vermiştir.
III. Yunanları Anadolu’dan çıkarmıştır.

yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

Question Image
0%