831 Doğu ve Güney Cephesi Çıkmış Sorular Testi

 
/10
2 oylar, 5 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

831 Doğu ve Güney Cepheleri

831 Doğu ve Güney Cephesi Çıkmış Sorular Testi

1 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

DPY 2020

Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

2 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

TEOG 2016

Fransa, Ankara Antlaşması’nı imzalayarak TBMM’yi resmen tanımıştır. Bunun sonucu olarak Güney Cephesi kapanmış, bu bölgedeki kaynaklar Batı Cephesi’ne kaydırıl-mıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

3 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

LGS 2019

Kâzım Karabekir Paşa, Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi Komutanı olarak görev yaptı. Ermenileri yenilgiye uğratarak doğu illerini işgalden kurtardı. Doğu Anadolu’da ailesini kaybeden binlerce çocuğa babalık yaptı. Onlar için yurtlar ve okullar açtı, onların her birini meslek sahibi yaparak sefaletten kurtardı. Bundan dolayı kendisine “Yetimlerin Babası” unvanı verildi.

Buna göre Kâzım Karabekir Paşa’nın aşağıdaki alanlardan hangileriyle ilgili çalışmalar yaptığı söylenebilir?

4 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

TEOG 2014

Ermenilerle yapılan Gümrü Antlaşması, Büyük Millet Meclisinin (BMM) imzaladığı ilk antlaşmadır. Bu antlaşmayla Kars ve çevresi kurtarılmış; hatta Ermeniler, Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul etmişlerdir.

Bu bilgilere göre Gümrü Antlaşması’yla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

5 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

TEOG 2015

Doğu Cephesi’nde kazanılan askerî zafer sonucunda Ermenilerle Gümrü Antlaşması yapıldı. Böylece Türk halkının meclise duyduğu güven arttı. Ermenistan TBMM’nin varlığını tanıdı ve Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul etti.

Bu bilgilere göre Doğu Cephesi’nde kazanılan başarının sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

6 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

TEOG 2017

Maraş’ın işgalinden sonra Fransızlar, Maraş Kalesi’ndeki Türk bayrağını indirip kendi bayraklarını çekmişlerdir. Maraş Ulu Cami İmamı Rıdvan Hoca’nın, cuma namazı için toplanan halka, kalelerinde hür bayrağı dalgalanmayan esir bir memlekette cuma namazı kılınamayacağını söylemesi halkı harekete geçirmiştir. Bunun üzerine Maraşlılar kaledeki Fransız bayrağını indirip yerine yeniden Türk bayrağını çekmişlerdir.

Bu olay, Maraş halkının aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?

7 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

TEOG 2016

“Ermeni heyeti ile Gümrü Antlaşması’nı görüşmeye başladık. 27 Kasım’da Ermenilerin Sevr Antlaşması’ndaki imzalarını geri aldırdık. Bu günü, uğursuz antlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutladık. Bu olayı Ankara’ya müjdeledim. 3 Aralık’ta Gümrü Antlaşması’nı imzaladık.”

Kâzım KARABEKİR

Kâzım Karabekir’in anlattıklarından hareketle Gümrü Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

8 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

TEOG 2015

Kâzım Karabekir komutasındaki Türk ordusu Doğu Cephesi’nde Ermenileri yenilgiye uğrattı. Bunun üzerine barış isteyen Ermenilerle Gümrü Barış Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Ermeniler işgal ettikleri yerlerden çekildiler. Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul ettiler.

Bu bilgilerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

9 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

TEOG 2015

Çukurova ve bölgeyi işgale başlayan Fransız komutan yayımladığı bildiride; silah atılan evin yakılacağı, öldürülecek bir Fransız askerine karşılık kura ile seçilecek halktan iki kişinin kurşuna dizileceği gibi insanlık dışı önlemlere yer vermiştir.

Fransız komutan bu bildiri ile,

I. Yöre halkının direnmesini engellemek

II. Bölge halkının can güvenliğini sağlamak

III. Bölgede işgali kolaylaştırmak

IV. Bölgede barış ve huzuru gerçekleştirmek

amaçlarından hangilerini hedeflemiş olabilir?

10 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

TEOG 2016

Kurtuluş Savaşı’nın Güney Cephesi yerel kahramanların başarılarıyla doludur. Asıl adı Mehmet Said olan Antepli Şahin Bey, Fransızların ihtiyaçlarını sağlamaları açısından önem taşıyan Kilis – Antep yolunun kapanması için görev almıştır. O, düşmanı kesin olarak bu yoldan geçirmemek için en son mermiyi atıncaya kadar direnme kararını vererek “Düşman buradan geçerse, ben Antep’e ne yüzle dönerim, düşman ancak benim vücudumun üzerinden geçebilir.” demiştir.

Antepli Şahin Bey’in bu sözleri, aşağıdaki kavramların hangisiyle ilişkilen-dirilebilir?

0%