733 Göçler ve Göç Çeşitleri Çıkmış Sorular Testi

 
/10
1 oylar, 4 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

733 Göç ve Göç Çeşitleri Çıkmış Sorular Testi

1 / 10

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

DPY 2020

Ahmet ve ailesi yaşadıkları şehirden, yılın belli zamanlarında Adana’ya pamuk hasadında çalışmak için gitmektedirler.

Bu örnek aşağıdaki göç türlerinden hangisi ile ilgilidir?

2 / 10

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

DPY 2019

Mete, ailesi ile birlikte Mersin’de yaşamaktadır. Mete, İstanbul’daki bir üniversitede okumaya hak kazanınca ailesi ile birlikte İstanbul’a taşınmışlardır.

Buna göre Mete’nin yaşadığı göç türü aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 10

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

DPY 2014

I-   Yerleşim alanlarının genişlemesi

II-  Okul, hastane ihtiyacının artması

III- Konut üretiminin azalması

Yoğun şekilde göç alan bir şehirde yukarıda verilen gelişmelerden hangileri yaşanır?

4 / 10

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

DPY 2016

Bir ülkedeki yetişmiş bilim insanlarının başka ülkelere göç etmeleri aşağıdaki-lerden hangisine örnek oluşturur?

5 / 10

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

DPY 2013

ALİ: Ailemle Orta Anadolu’nun güneyinde kurak bir köyde yaşardık. Özellikle yazın kuraklığa bağlı olarak büyük su sıkıntısı çekilirdi. Tarımda sulama yapamadığımız için verim ve gelirimiz düşük olurdu. Zaten altı kardeştik bu toprak hangi birimizi geçindirecek!… Mecburen en büyük ağabeyim hariç tüm kardeşler Ankara’ya göç ettik, iş güç sahibi olduk.

Ali Bey ve kardeşlerinin göç türü aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 10

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

DPY 2020

Mehmet “Antalya’daki köyümüzde orman ürünlerini değerlendirerek geçimimizi sağlıyorduk. Ormanımızın büyük bir yangınla yok olmasıyla göç etmek zorunda kaldık. Ailemle birlikte başka bir şehrin yolunu tuttuk.”

Bu metne göre Mehmet ve ailesinin göç etmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 10

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

DPY 2013

ALİ: Ailemle Orta Anadolu’nun güneyinde kurak bir köyde yaşardık. Özellikle yazın kuraklığa bağlı olarak büyük su sıkıntısı çekilirdi. Tarımda sulama yapamadığımız için verim ve gelirimiz düşük olurdu. Zaten altı kardeştik bu toprak hangi birimizi geçindirecek!… Mecburen en büyük ağabeyim hariç tüm kardeşler Ankara’ya göç ettik, iş güç sahibi olduk.

Ailenin Ankara’ya göçünün öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 10

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

DPY 2018

Aşağıdakilerden hangisi göç alan şehirlerde hızlı nüfus artışına bağlı olarak yaşanan sorunlardan biri değildir?

9 / 10

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

DPY 2018

Yükseköğrenim görmüş, nitelikli, alanında uzman kişiler daha iyi şartlarda çalışmak ve yaşamak için gelişmiş ülkelere göç etmektedirler.

Yukarıda hangi göç türü anlatılmıştır?

10 / 10

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

DPY 2016

Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün nedenlerinden değildir?

0%