828 Sevr Antlaşması ÖDM Online Test

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 8. Kazanım
  • İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
2 oylar, 3 ortalama
197

828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

828 Sevr Antlaşması ÖDM Online Test

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

Nevşehir ÖDM

İstanbul Hükûmeti ve İtilaf Devletleri arasında imzalanan Sevr Antlaşması ile Türk vatanı İstanbul ve Anadolu’nun küçük bir kısmı ile sınırlandırıldı. Kapitülasyonlar genişletildi. Boğazların yönetimi İtilaf Devletleri’ne bırakıldı. Osmanlı maliyesinin kontrolü İtilaf Devletlerine verildi. Ordu kapasitesi 50.700 olarak sınırlandırıldı. Sevr Antlaşması’nın Osmanlı yönetimince imzalanması Türk milletinin moralini bozmadı, aksine milletin bağımsızlık azmini artırdı. Türk milletinin bu kirli projeye geçit vermesi asla düşünülemezdi. Sevr sonrası halkın direnme gücü arttı. Millî Mücadele’ye katılım arttı. 

Buna göre Sevr Antlaşması’nın Türk halkı üzerinde hangi alanda olumlu bir etkisi olduğu söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

Bursa ÖDM

Sevr Antlaşması Osmanlı Devleti’ni yok olmuş gösteren bir antlaşmadır. Mustafa Kemal ve Türk Milleti bu antlaşmaya tepki göstermişlerdir. I. Dünya savaşı sonrasında kalıcı barışı sağlamak için yayınlanan Wilson ilkelerine rağmen antlaşma maddeleri çok serttir. Örneğin, Sevr Antlaşması’nda ‘’Kapitülasyonlardan tüm devletler yararlanacaktır.’’ maddesi yer almıştır. 

Wilson İlkelerinden hangisi bu maddeye karşıdır?

I. Devletler arası ekonomik engeller kaldırılacak.

II. Devletler arasında gizli antlaşmalar yapılmayacak.

III. Yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak alınmayacak.

IV. Çanakkale Boğazı sürekli olarak bütün devletlerin gemilerine açık olacak.

3 / 10

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

Kastamonu ÖDM

Siyasi, adli, ekonomik ve mali bağımsızlığımızı yok etmeye ve sonuç olarak yaşama hakkımızı inkara ve ortadan kaldırmaya yönelik olan Sevr Antlaşması bizce mevcut değildir.” 

Mustafa Kemal’in yukarıda verilen sözünden hareketle,

I. Sevr Antlaşması Türk milletini yok etmeye çalışan bir antlaşmadır.
II. İstanbul Hükûmeti ile siyasi olarak birlikte hareket edilmelidir.
III. Bu antlaşma TBMM’ye göre yok hükmündedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

Düzce ÖDM

Türk ulusunu yok etmek amacıyla hazırlanmış olan bu belge, Sevr Antlaşması Osmanlı Mebusan Meclisi dağıtıldığı için, millî irade onayından geçmemiştir. Kanun-i Esasi’ye göre Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından onaylanmamış olması nedeniyle hukuken geçersiz bir belgedir. Padişah Vahdettin de bu durumu bildiǧi için, Saltanat Şurası adı altında eski yönetici ve askerlerden oluşan sözde bir meclis toplayarak bu antlaşmayı onaylatmıştır. Büyük Millet Meclisi ise bu antlaşmayı hiçbir şekilde tanımadığını ilgili devletlere bildirmiştir.

Buna göre TBMM’nin Sevr Antlaşması’nın imzalanması karşısındaki tutumu için aşağıda yer alan ifadelerden hangisi söylenebilir?

5 / 10

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

Bolu ÖDM

Mustafa Kemal’e göre Sevr Antlaşması yok hükmündedir. Bu antlaşma Türk milletinin ölüm fermanıdır ve asla kabul edilemez. Bu nedenle Mustafa Kemal, Sevr Antlaşması’na şiddetle karşı çıkmış ve Sevr Antlaşması’nı Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış büyük bir suikastın son aşaması olarak görmüştür. Ayrıca TBMM’de Sevr Antlaşması’nı imzalayanları vatan haini ilan etmiştir.

Verilen bilgiye göre,

I. TBMM’nin, Sevr Antlaşması’nı onayladığı
II. Mustafa Kemal’in, Sevr Antlaşması’nı kabul etmediği
III. Mustafa Kemal’in, Sevr Antlaşması’nın Türk milletinin aleyhine olduğunu vurguladığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

6 / 10

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

Isparta ÖDM

Sevr Antlaşması Osmanlı Devleti’nin imzaladığı son antlaşmadır. Türk milleti tarafından büyük tepki gören bu antlaşma hiçbir zaman hukuki bir geçerliliğe sahip olmamıştır.

Sevr Antlaşması’nın hukuki bir geçerliliğe sahip olmaması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

7 / 10

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

İzmir ÖDM

Sevr Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin imzaladığı bir antlaşmadır. Antlaşma imzalanmadan önce Osmanlı Mebusan Meclisi dağıtılmıştı. Antlaşmanın imzalandığı sırada ise yürürlükte olan Kanun-ı Esasi’ye göre bir barış antlaşmasının uygulanması için meclisin onayından geçmesi gerekiyordu. Bu antlaşma ile Osmanlı toprakları paylaşılmış, ekonomisi İtilaf Devletlerinin kontrolüne geçmiş, ordusu zayıflatılmış, devlet ve millet kavramları yok sayılmıştı. Anadolu’da büyük tepkilere neden olan Sevr Antlaşması, halkın BMM liderliğindeki direnişi karşısında yürürlüğe konulamamıştır.

Yukarıdaki metne göre Sevr Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

8 / 10

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

Manisa ÖDM

Aşağıda Sevr Antlaşması ile ilgili bazı bilgilere yer verilmiştir.
‘‘Sevr Antlaşması, İstanbul Hükûmeti tarafından imzalanmış ancak Mebusan Meclisi tarafından imzalanmamıştır. Bu antlaşma aslında Türk Milletini esaret altına alan ve Türk milletince tepkiyle karşılanan bir belge niteliğindedir. Osmanlı Anayasası’na göre de hukuken geçersiz bir antlaşmadır. Türk Halkı, bu antlaşmayı Kurtuluş Savaşı ile tarih sahnesinden tamamen silip atmıştır.’’

Bu bilgiler ışığında, Sevr Antlaşması’nın hukuken geçersiz sayılmasının nedeni hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

9 / 10

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

Kahramanmaraş ÖDM

Misakımillî’de “Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığı sırada Türk askerlerinin koruduğu sınırlar içindeki Türk vatanının bütünü hiçbir şekilde parçalanamaz.” maddesine yer verilmiştir.

Buna göre Sevr Antlaşması’nın,

I. Osmanlı Devleti’ne, İstanbul dolayları ve Anadolu’nun küçük bir bölümü bırakılacak.
II. Mersin’den başlayarak Sivas’a kadar uzanan bölgeler, Fransızlara bırakılacak.
III. Kapitülasyonlar, en ağır şekilde devam edecek.

maddelerinden hangileri Misakımillî’nin yukarıda verilen maddesi ile çelişmektedir?

10 / 10

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

Aksaray ÖDM

Sevr Antlaşması’nda; “Boğazlar her türlü geçişe serbest olacak ve boğazları uluslara rası bir komisyon yönetecektir.” maddesi yer almaktadır.

Buna göre,

I. Osmanlı Devleti’nin egemenlik hakları sınırlanmıştır.
II. Askerî ve ticari gemi geçişleri sınırlı olacaktır.
III.Osmanlı Devleti’nin boğazlar üzerinde yetkisi kalmamıştır.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1vhıogfu100 %10
2TURGAY EFE DEVECİ100 %10
3Arda Yılmaz100 %10
4Rizeli100 %10
5kk100 %10
6ömer100 %10
7büşra100 %10
8aslı100 %10
9Y100 %10
10Nşçbjç100 %10
11heredot cahoo95 %9.5
12Hatice Nur Yurt90 %9
13890 %9
14ezl90 %9
15cpd90 %9
16Beren Sağır90 %9
17Ll90 %9
18Bnb90 %9
19UwU90 %9
20Berfin Işık KILINÇ90 %9
21aaaaaaaaa90 %9
22php90 %9
23t90 %9
24iiiiiii90 %9
25ar90 %9
26Şüheda90 %9
27C90 %9
28asya90 %9
29[email protected]90 %9
30390 %9
31hgssggsaggsa90 %9
32Cihad90 %9
33aaaa90 %9
34ozlem90 %9
35h90 %9
36Hbbhjjhjjh90 %9
37W90 %9
38Zeynep Demiralay80 %8
39Reyyan80 %8
40a80 %8
41Ledeyna Güner80 %8
42Ahmet KORKMAZ80 %8
43Efe80 %8
44F80 %8
45eren80 %8
46naz80 %8
47cglr80 %8
48B80 %8
49Eda80 %8
50ÜNAL80 %8
51ayşe80 %8
52Nazan80 %8
538\C80 %8
54asdad80 %8
55Eama70 %7
56wyışljfsxcnöçipıuytwqaasdfghjklşşiööççmvcxz<70 %7
57blny70 %7
58vfrrvrvrvrvrvrvrvrrv70 %7
59njncs70 %7
60ayy70 %7
61fsfs70 %7
62Gizem Kandemir 8/B70 %7
63Yunus Emre Göktaş70 %7
64aa70 %7
65Semra70 %7
66kj70 %7
67tktmmellhva70 %7
68ss70 %7
698A70 %7
70Öznur70 %7
718a70 %7
72aa65 %6.5
73Nfuws60 %6
74E60 %6
75as60 %6
76Zeynep Nisa Ercan60 %6
77sthj60 %6
78S60 %6
79Kale60 %6
80Ayhan60 %6
81alinin burnu60 %6
82h60 %6
83fıraat60 %6
84sude60 %6
85ooy60 %6
86H50 %5
87felix50 %5
88Elif50 %5
89semra50 %5
90Elifnur50 %5
91serra50 %5
92Batuhan50 %5
93bahar50 %5
94150 %5
95a50 %5
96A50 %5
97ela50 %5
98yşttk50 %5
99w50 %5
100adlem40 %4
101gece40 %4
102bv40 %4
103samet40 %4
104q40 %4
105Betül40 %4
106Sa40 %4
107Edasrfsg40 %4
108furkan40 %4
109Sıla30 %3
110ayaz30 %3
111dgsdxh30 %3
112a30 %3
1138D30 %3
114E30 %3
115Fv gn h30 %3
116aa23.33 %2.33
117SussyDuman20 %2
1186120 %2
119irem türkhan 20 %2
120Edtgjk20 %2
121ggrfdfdddre20 %2
122Fg10 %1
123aa10 %1
124mustafa10 %1
125kkkkk10 %1
126dx10 %1
127bfda0 %0
128fdd0 %0
129Omeaunwunw0 %0
130Qq0 %0
131tt0 %0
132vgd0 %0
133t0 %0
134Jgjjnuıuyhu0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H13428
2arzu2714
3SAMİ 2647
4ENSAR2171
5z2120
6ALİ2110
7eeeee1981
8İlayda1964
9H1882
10asd1734
11e1729
12G1709
13d1625
14A1373
15eyup1325
16Efe1287
17Slm1235
18ali1173
19cglr1091
20H1079
21Hatice Nur Yurt1066
22Kayra Karakartal1000
23v954
24ahmet 937
25Eylül sarıkabk904
26T901
27Se sdd885
28rana872
29j831
30Elif818
31Enes802
32Melek çakır801
33Arda Yılmaz788
34efe787
35aleyna780
36Uğur 772
37Belinay771
38ylllp747
39bbbbbbb739
40oykuıpıl710
41A705
42elif702
43Nisa Duru Bingül696
44Y695
45Mirac Muhammet Topçu695
46d687
47t668
48Furkan Yürük667
49m664
50hjk657
51Nazlı656
52Nisa Nur Kulaç651
53C648
54yylyş648
55esra648
56Melek Vardar641
57Furkan Alper 638
58Zeynep DEDE636
59Emine631
60Özge 621
61Mert 7F607
62hhhhhh599
63deniz596
64Selin589
65Neslihan Gül585
66serseri583
67Ali579
68Ömer Enes ÇAKAL575
69Beren573
70k569
71Deniz566
72Emine kayrak565
73Sema564
74Defne563
75Aslıhan561
76Sare558
77Zeynep Çelebi557
78Sümeyye546
79Q545
80KEREM KARATAŞ543
81Yunus Emre Göktaş542
82alara539
83Ares537
84yağmurrr524
85f523
86ali520
87Ecrin Bayrak518
88Hazal517
89R. Aytuğ Cıvak515
90Reyyan513
91Ledeyna Güner513
92Ü511
93M.yiğit509
94İbrahim506
95Azizcan aydoğan501
96Yiğit ali Akkuş498
97koraydulger492
98Burak491
99Çınar490
100emira489
101Gülce Erkeç488
102Gümüş485
103Kuzey484
104naz480
105Buğra efe479
106oğuzhan475
107ada474
108asd474
109t471
110asya467
111Nisa Çelik462
112DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM454
113f454
114Zehra Reyyan Yanmaz452
115Arda451
116sekizler450
117cesur449
118Arda Arabaci449
119abcdef449
120Zafer Ege Küçük 444
121A443
122Melih Hasan441
123YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
124MİNA SU CAV438
125Sabire437
126bilinmeyen430
127bekir430
128gürkan429
129Zeynep Beyza428
130imagine losing427
1316a425
132Alin asya422
133Ali Batın TAN421
134ihsan mahir davuş420
135KOLAYDI420
136Esma414
137Reyyan SEÇGİN 412
138Mirzat409
139Ayşe408
140dws408
141yigit406
142Elif405
143sevinç405
144İkra Nur Demir403
145Eylül402
146fvodk402
147Arda398
148ahmet398
149Elif398
150Alper397
151efe395
152UEVDJANA395
153Barış Arın Yavuzcan394
154a393
1556f391
156Aysun391
157Nil soğancılar391
158a391
159aaa391
160Baki390
161Cemre390
162Doruk388
163Elif Şenol387
164Kd387
165Medine385
166cihab385
167Eymencan384
168Kuzey381
169blablabla380
170Hiranur kendir380
1718a380
172yağmur379
173İlayda376
174seda376
175Hanibe 375
176Ali Efe İnceoğlu373
177Ezgi su372
178hale ceylan 371
179serra nur balta371
180Irmak özer371
181cüneyt371
182Mina369
183A369
184a368
185*367
186Ecrin 367
187Deniz Güren367
188Kardelen365
189zozo365
190aaaaaa365
191SENA365
192Kemal efe Cetin364
193Ramazan ışık364
194Nikolay363
195Yusuf İslam konuk362
196Melek Büşra Cebeci361
197asa361
198Hürünaz360
199tuncay360
200aa355
201Sümeyye354
202Fftgtgtgy354
203nehir353
204a353
205sevim353
206mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm351
207Midgin350
208Sıdıka SARIBIYIK349
209Tahir349
210Esra pehlevan349
211Ege349
212yaso349
213Fenerli Çiftçi348
214Hasan348
215KAYLA NAZ347
216cu347
217lòn346
218yusuf pro @345
219Oh uyuj jjhoj344
220Asdf342
221Bay asla yanılmaz342
222sena342
223Zeynep buğlem ANDAÇ341
224123341
225n340
226Hayrunisa Altay339
227Öğrenci336
228yağmur yılmaz336
229kaan334
2306\\a334
231Elif Çakır334
232MİNA SU CAV334
233Fatma330
234Abdurrahman330
235ökkkjjjj330
236rüzgar ünal329
237Medine Sıla Kayacan329
2385a329
239mehmet326
240Ali nazim324
241Damla323
242Kuzey Günsy321
243Ə321
244FEHİME321
245mmmlll321
246Ecrin320
247macide318
248Ömür317
249Elif Hoda317
250Hikmet316
251Ahmet KORKMAZ315
252cansu314
253Ahmet Sağnak314
254a314
255hilmi314
256Gökay313
257Benkim1232313
258Zeynep koç312
259Fehime özdemir312
260Kerri309
261Dilek 309
262q309
263x309
264a308
265Merve Tınmaz 5-C307
266serra306
267Zeynep Ceyda Koca306
268Ramazan Sevindir305
269Musa bulduk305
270Şevval su yeniceli305
271Esma Enrar304
272Çağla304
273YİĞİT UZUNOĞLU304
274Azra cankilic303
275g303
276Se302
277Hazal301
278Bilal300
279Fatma Nur299
280ebrar299
281fgtytah299
282İslam Can299
283Nilda Ece Yılmaz298
284MERVE297
285Umut can296
286Bnb296
287hilal296
288koray295
289hira294
290burak294
291Büşra294
292y294
293H292
294Nisa çelikoğlu292
295Şeyma Nur Akkaya292
296ggg292
297beren su oturak291
298Dosyal291
299T291
300Ahmet291
301Sümeyra Ekerim291
302Melih290
303wsd290
304Gülistan Nursu Ertürk289
305çınar kankaya289
306aaa289
307beloo288
308Hshs288
309Burcu287
310Aa287
311selattin kaan arslan287
312semra287
313B286
314Efe Uygar286
315ege hayal286
316Ecrin285
317Dfg283
318DORUK ALİ TANDOĞAN282
319a282
320k282
321ada güler281
322Ömer Akdemir281
323nihal281
324aynur281
325Şervan tursun281
326Defne yolcu 280
327a280
328emine280
329osman yüce279
330Otsıtaur278
331Hedibe Taş278
332gggg277
3332277
334Zeren ERTUĞRUL276
335F275
336ilkan keneç275
337Mete275
3381275
339merve dağdelen275
340Aliberke Şahin274
341deneme274
342Rüzgar Berat274
3437hg274
344Yiğit273
345Tuğberk karabudan273
3468/D273
347Ekin272
348Bahtiyar271
349Sümeyye Cankılıç271
350Deniz Kılıç 270
351canan kara270
352ertuğrul270
353Tuba 269
354Zehra Belinay Develi269
355ayşe269
356Kuyrukluyıldızlar269
357efe doruk268
358Ahmet Burak267
359ecrin ayaz267
360Efe Bozkurt266
361ecrin266
362Ecrin Karabacak 6-F266
363Neden266
364Mehmet Akif Ersoy265
365Elif AZRA265
366furkan264
367Nehir264
368Yağzel264
369BenEuyfDeğilim264
370Yiğit Başarı263
371Görkem263
372A263
373tr263
374G263
375D263
376ta262
377sılanur262
378sfgh262
379Sayed osman261
380Mürşit Parlakgün261
381Ibrahim261
382Beren KOÇ260
383Emre258
384Belinay258
385eylül sude258
386Menna258
387öykü257
388H257
389ismail257
390Elif Tuana Kafşakoğlu256
391nevın256
392Enes Yiğit BAYKAL256
393Guııoı256
394Aa256
395Aslı Beyza Güneş255
396Abdulgani kit255
397Alperen Doğankaya255
398Aysu255
399Nil Er255
400ali255
401duru253
402Ekin topçu253
403Sebahat253
404jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD253
405İbrahim253
406zeliha kaya253
407Abdülhamit252
408B252
409Çağan252
410a252
4116-A252
412m252
413Meryemnur 251
4146/A251
415Muhammed başçi 250
416jjjjj250
417çiğdem250
418Yağmur Ceylan249
419Ayberk249
420Minel Tuana Köseoğlu249
421gulcebi249
422Kağan248
423Zübeyir Esad Seçkin247
4247b247
425Akay Yalçın246
426Müjgan Minez246
427hıdır yalçın246
428Mesude246
429mnş245
430ARDA245
431Zeynep244
432Rabia244
433Döne Ada242
434Gülşah242
435Çağatay242
436Adlem Gökçe Yaman241
437Normal_bir_insan241
438Musa241
439zeynep sahra240
440Eren Müjdeci 240
441selma240
442Elif239
443Dhkş239
444Ceylin238
445Abdullah238
446g238
447Betül ŞEKERCİ237
448Elif237
449azra236
450Buseyne hasnavi236
451.235
452Gufiroe234
453IntelligenceBox234
454Aslı234
455Elif bakar234
456e234
457ilhan234
458Mert Ali YILDIRIM233
459Yunus Emre Göktaş233
460Hayrunnisa233
461Eren ÖZ 6/F233
462seyit233
463Umut kamil232
464Erdem yücel232
465Öykü232
4667B232
467Eylül Görpeler 231
468Ecrin naz ataş231
469Azra231
470Rüzgar230
471Azra bolat230
472Çağın Akgül230
473poyraz230
4745/E230
475dilay230
476Samet229
477Fdjfyyt229
478Z.seray229
479Savas229
480W229
481Yağmur228
482EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
483Muhammed Emin228
484Dfdömffl228
485Arda227
486Belkıssu227
487tarık topçu227
488Yiğit Alperen Kırpık227
489BATIN BERK YORULMAZ226
490Esma Hıra226
491Aybars226
492Emine naz 225
493Cihan Arda Demirel225
4948225
495r225
496Mustafa Osanmaz224
497kjk224
498Nehir224
499Yağız Yusuf Büyükdoğan224
500ecem224