831 Doğu ve Güney Cephesi ÖDM Online Test 1

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 3. Ünite 1. Kazanım
  • İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
1 oylar, 4 ortalama
411

831 Doğu ve Güney Cepheleri

831 Doğu ve Güney Cephesi ÖDM Online Test 1

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

İstanbul ÖDM

Kurtuluş Savaşı’nda Maraş, Antep çevresinde Kuvâ-yı Millîye Komutanı olarak bölgedeki direnişi yöneten Ali Kılıç anısını dile getirmiştir:
Bir aralık konu İstiklâl Savaşı’na geldi. O savaş ki araç, gereç, personel kıtlığı bugün güç tasavvur edilirdi. Tümenlere binbaşılar, kolordulara yarbaylar komuta ediyordu. Fakat bu kadro canını dişine takmış bir ekipti. Var olmak ya da olmamak bu savaşın sonucuna bağlıydı. 30 Ağustos bu ruh hâletinin eseriydi. Anlatışlarını şöyle bağladı:
— İşte, büyük zafer böyle ortak bir eserdir. Şerefler de ortaktır. Bu alçak gönüllülük şaheseriyle konunun kapanacağını tahmin ediyorduk. Bu arada Atatürk bir duraklama yaptı. Sonra içine dönük, âdeta kendisiyle konuşur gibi ilave etti:
— Ama yenilseydik sorumluluk ortak olmayacak, yalnız bana ait olacaktı.
Bu belagat karşısında gözyaşımı tutamadım. Tarihin, zaferleri kendine mal eden, yenilgileri ise maiyetine yükleyen sahte kahramanlarını hatırladım.
“Hatıralar, 1955”
Mustafa Kemal ile ilgili yukarıda verilen anıdan hareketle Mustafa Kemal ve askerlerinin,

I. Vatanseverliği
II. Bağımsızlığa düşkünlüğü
III. Cesareti

özelliklerinden hangilerine ulaşabiliriz?

2 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Kurtuluş Savaşı’nda;

• Doğu Cephesi’nde Ruslarla,
• Batı Cephesi’nde Yunanlarla,
• Güney Cephesi’nde Fransız ve Ermenilerle

mücadele edilmiştir.

8/A sınıfı öğrencisi Gülçin, tahtaya yazdıklarında bir yanlışlık yapmıştır. Sizce hangi öğrenci bu yanlışlığı düzeltmiştir?

3 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Kahramanmaraş ÖDM

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre; Osmanlı Devlet’inde bulunan tüm orduların terhis edilmesi gerekiyordu. İstanbul Hükûmeti, bu kararın uygulanması için ordularını terhis etme kararı almış ancak; 15.Kolordu’nun başında bulunan Kazım Karabekir Paşa, İstanbul Hükûmeti’nin bu kararını uygulamamıştır. Kazım Karabekir Paşa ve ordusu, Doğu Cephesi’nde Ermenilere karşı başarılı bir mücadele vererek Millî Mücadele’ye katkı sağlamıştır.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Ankara ÖDM

Maraş’ta Sütçü İmam’ın, sokaktan geçmekte olan bir Türk kadınının başörtüsüne el uzatan Fransız askerini öldürmesiyle başlayan direniş, Fransızların Maraş kalesindeki Türk bayrağını indirmeleriyle iyice kuvvetlenmiş ve sonuçta düşman şehri terk etmek zorunda kalmıştır. Fransızlar benzer saldırıları Antep ve Urfa’da da yapmışlardır. Antep’te Kuvâ-yı Millîye Komutanı Şahin Bey Bey öncülüğünde örgütlenen halk Fransızlara karşı onca yokluk ve zorluğa rağmen uzun süre başarılı bir şekilde şehri savunmuşlardır. Urfa’da ise Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Ali Saip Bey’in bölge halkını ve aşiretleri birleştirip mücadele başlatması sonucu Fransızlar Urfa’yı boşaltmak zorunda kalmışlardır.

Verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıda verilen sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?

5 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Konya ÖDM

Kâzım Karabekir Paşa 1882’de İstanbul’da doğdu. 11 yaşında babasını kaybeden Kâzım Karabekir Paşa hem harbiye mektebini hem de harp akademisini birincilikle bitirdi ve “Altın Maarif Madalyası” ile ödüllendirildi. Kendisi de yetim büyüyen Karabekir Paşa, Doğu Anadolu’da, ailesini kaybeden binlerce yetim çocuğa babalık yaptı. Onları öz çocukları gibi sahiplendi, onlar için yurtlar ve okullar açtı. Açtığı okullardaki öğrenciler için, okuma ve spor bayramları düzenledi. Yetimlerin her birini bir meslek sahibi yaparak sefaletten kurtardı. Bundan dolayı kendisine “Yetimlerin Babası” unvanı verildi. Bu çocuklardan oluşturduğu “Gürbüz Çocuklar Ordusu” Millî Mücadele’de büyük hizmetlerde bulundu. Kâzım Karabekir Paşa, Millî Mücadele Dönemi’nde Edirne milletvekili ve Doğu Cephesi komutanı olarak görev yaptı. Ermenileri yenilgiye uğratarak onlarla Gümrü Antlaşması’nı imzaladı ve doğu illerini işgalden kurtardı. Millî Mücadele sonrasında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurucuları arasında yer aldı. Partinin genel başkanlığına getirildi. Ancak kısa bir süre sonra partisi kapatıldı. 1946-1948 arası TBMM Başkanlığı görevinde bulundu.

Bu metinde Kâzım Karabekir Paşa’nın hangi özelliği ile ilgili bir bilgi yoktur?

6 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Antalya ÖDM

Sevr Antlaşması’na göre İtilaf Devletlerinin amaçları Doğu Anadolu Bölgesi’ni Ermenistan’a vermekti. Ermeniler de kendilerine tanınan bu hakları kullanmak için saldırıya geçince Kazım Karabekir komutasındaki Türk kuvvetleri Ermenileri mağlup etmiştir. Böylece Millî Mücadele’nin ilk askeri başarısı elde edilmiş, yenilen Ermeniler barış isteyince 3 Aralık 1920 tarihinde Ermenistan ile Gümrü Antlaşması yapılmıştır.

Antlaşma maddeleri şu şekildedir;

● Sarıkamış, Kars, Kağızman ve Iğdır, Türk Hükûmeti’ne bırakılacak.
● TBMM ile Ermenistan arasındaki sınır Çıldır Gölü ve Aras Nehri olacak.
● Ermenistan Hûkümeti, Sevr Antlaşması’nı tanımayacak.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Antalya ÖDM

Fransızlar, 30 Ekim 1919’da Maraş’ı işgal ettiler. Burada Ermenilerle iş birliği yapan Fransızlar, Türklere kötü davranarak halka baskı ve şiddet uygulamaya başladılar. Kaleden Türk bayrağının indirilmesi ve yerine Fransız bayrağının çekilmesi üzerine Sütçü İmam liderliğinde harekete geçen Maraş halkı, işgalcilere karşı üstün bir mücadele örneği verdi. Fransızların topuna, tüfeğine karşı mücadele eden Maraş halkının bu tükenmez azmi karşısında Fransızlar şehri terk etmek zorunda kaldılar.

Metinden yararlanarak,

I. Manevi değerler
II. Emperyalist duygular
III. Millî duygular
IV. Manda ve himaye

kavramlarından hangileri Türk milletinin mücadeleye başlamasında etkili olmuştur?

8 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

İstanbul ÖDM

Doğu Cephesi’nde kazanılan zaferle Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmayla Ermenistan Hükûmeti,

• Misak-ı Millî’yi tanıyacağını
• Taraflardan birinin tanımadığı uluslararası bir antlaşmayı diğerinin de tanımayacağını kabul etmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

9 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Ankara ÖDM

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Fransızlar güney bölgelerini işgal ettiler. Ermenilerin de desteğiyle bu bölgelerdeki halk üzerinde giderek artan bir şekilde baskı ve zulme başladılar. Bölgede düzenli bir ordu bulunmadığı için yerel halk işgallere karşı elindeki imkanlarla direnişe geçti. Fransızlara ve işbirlikçisi Ermenilere karşı yöre halkı Kuvâ-yı Millîye öncülüğünde büyük bir bağımsızlık mücadelesine girişti.

Buna göre,

I. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası yaşanan gelişmeler halkın birlik ve beraberliğini artırmıştır.
II. Fransızların güney bölgelerini işgal etmeleri Kuvâ-yı Milliye’nin oluşturulmasında etkili olmuştur.
III. Güney Cephesi’nde düzenli ordunun verdiği mücadele başarıya ulaşmıştır.

özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Amasya ÖDM

5-27 Kasım 1919 gecesi, Ermenilerin ileri gelenlerinden Hırlakyan’ın evinde İşgalci komutan Browmond şerefine bir balo tertiplenir. Baloda komutan Hırlakyan’ın torununu dansa davet eder. Komutanın teklifini reddeden genç kız, “Sizinle dans etmekten mazurum. Çünkü kendimi hala esaret ve zillette yaşayan bir kadın olarak görüyorum. Kalede Türk bayrağı dalgalandığı sürece sizinle dans edemem.” der. Bunun üzerine askerlerine emir veren komutan, kaledeki Türk bayrağını indirir. 28 Kasım 1919 Cuma günü Maraş’ın kara sabahıdır. Yatağından kalkan Maraşlılar, asırlardan beri kale burcunda dalgalanan şanlı bayraklarını göremezler. Bu olay şehri infiale sürükler. Avukat Mehmet Ali Bey, “Alemi İslama Hitap” beyannamesini yazar ve şehrin muhtelif yerlerine dağıtır, halkı bayrağın indirilmesine tepki göstermeye davet eder. Cuma namazına çok büyük bir kalabalık toplanır. Ezan okunduktan sonra halk dışarıda “Bayraksız namaz kılınmaz” diye bağırır. O esnada içerdeki imam efendi, “Hürriyet olmayan bir yerde namaz kılınmaz.” diyerek beyannamenin doğru olduğunu ifade eder. Bunun üzerine halk topluca kaleye hücum ederek, indirilen şanlı Türk bayrağını yeniden kale burçlarına diker ve Cuma namazını orada eda eder. Bayrak olayından sonra şehir adım adım savaşa sürüklenir, Arslan Bey başkanlığında kurulan müdafaa-i hukuk cemiyeti, her mahallede teşkilatlanarak harekete geçer.

Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1GARAŞAR100 %10
2yuvy100 %10
3kubilay100 %10
4ilhamiberat100 %10
5mirhan100 %10
6stetysetey100 %10
7Nisa Duru Bingül100 %10
8MAMİX100 %10
9abuzzıttınkllıbacak100 %10
10Samet mete100 %10
11Ali Batın TAN100 %10
12Suvermez8/A100 %10
13arda kaya100 %10
14[email protected]100 %10
15Oğuzhan100 %10
16STAYx100 %10
17Hatice100 %10
18Meltem100 %10
19hüseyin100 %10
20Begüm100 %10
21A100 %10
22Bade100 %10
23Arif100 %10
24tr100 %10
25Arda Yılmaz100 %10
26Esma100 %10
27hakan100 %10
28Elif ada100 %10
29B100 %10
30Öl Li100 %10
31g100 %10
32Ledeyna Güner100 %10
33Atakan100 %10
34Emer100 %10
35a100 %10
36Şeyma Nur100 %10
37hayrunnisa100 %10
38[email protected]100 %10
39nur100 %10
40dgfg100 %10
41A100 %10
428B100 %10
43sosyal100 %10
44jşkds100 %10
458\C100 %10
46özlem100 %10
47ggfgfdgfjş100 %10
48e100 %10
49necip100 %10
50Hakan100 %10
51S100 %10
52gggy100 %10
53Kamil100 %10
548A100 %10
55Oocay100 %10
56a100 %10
578 ler kurs100 %10
58Ceyhun100 %10
59aodı100 %10
60cemre100 %10
61z95 %9.5
62Elif95 %9.5
63Ftt90 %9
64Alperen90 %9
65Xhdgjchxh90 %9
66Hatice Nur Yurt90 %9
67Cerentk90 %9
68123456790 %9
69Elif90 %9
70Miraç90 %9
71Ahmet KORKMAZ90 %9
72öykü90 %9
73irmak90 %9
74lkjbgkhgsuggg90 %9
75patates90 %9
76utku90 %9
77sütçü müezzin90 %9
78hajaa90 %9
79ertu90 %9
80Gülcan90 %9
81Dshju90 %9
82Naz90 %9
83dfggf90 %9
84Salih Selim ÜNSAL90 %9
85ela90 %9
86hacıkirslenma90 %9
87a90 %9
88garibanlar90 %9
89hb90 %9
90AGUCUK90 %9
91Abdülhamid Han90 %9
928a90 %9
93serra90 %9
94thyu90 %9
95fgp90 %9
96Ghhu90 %9
97kerim90 %9
98a90 %9
99e90 %9
100bican90 %9
101ö90 %9
102Belinay90 %9
103Murat Can90 %9
104esin çiriş90 %9
105seyran90 %9
106hiralar90 %9
107Özlem90 %9
108e90 %9
109Hedibe Taş90 %9
110Sekizler90 %9
111yalnız kurt90 %9
112Şüheda90 %9
113şeybuzettin90 %9
114X90 %9
115nakiyeipekten90 %9
1168A90 %9
117a90 %9
118xdxd90 %9
119erdinç90 %9
1208F90 %9
121elif90 %9
122yyy90 %9
123R90 %9
124hgffyjh90 %9
125İbrahim90 %9
126a90 %9
127eee90 %9
128erdal2090 %9
1298A90 %9
130jksf90 %9
131zotirir90 %9
132890 %9
133gülcan başkurt90 %9
134İlker85 %8.5
135elif80 %8
136Zeynep Demiralay80 %8
137A80 %8
138[email protected]80 %8
139Haseki Hürrem Sultan ☆☆ateşin ta kendisi☆☆80 %8
140ahmet efe80 %8
141Rojda80 %8
142Golık80 %8
143Hori80 %8
144YusuffffUncuuuu80 %8
145furkan80 %8
146dgdgf80 %8
147D80 %8
148Melek80 %8
149aaaaa80 %8
150Dilara80 %8
151Eylül80 %8
152hilal80 %8
153gf80 %8
154gfkgjffjfujkffıgj80 %8
155zeseosefze80 %8
156uçan şeftali80 %8
157emre80 %8
158Kjdkjdhfhdhgddhgdyg80 %8
159didi80 %8
160furkancık80 %8
161sxlk80 %8
162Ssss80 %8
163Semra80 %8
164aylin80 %8
1658d80 %8
166hbb80 %8
167Nisanur80 %8
168Kjh80 %8
169Mça80 %8
170i''80 %8
171180 %8
172Mureel80 %8
173aaaaaaaaaaa80 %8
174A80 %8
175Saıdvava80 %8
176T80 %8
177Ecrin80 %8
178zeynep80 %8
179a80 %8
180dkgjghgh80 %8
181eeeeee80 %8
182xcbn80 %8
183Nisa80 %8
184jl80 %8
185ööö80 %8
186Buy uf uyguıuy un80 %8
187Aa80 %8
1888aiho80 %8
189Ggygyy75 %7.5
190ali75 %7.5
191fatih75 %7.5
192ebline70 %7
193nbgftfhgcgh70 %7
194HİRA70 %7
195edanur karadoğan70 %7
196Berra70 %7
197Alische70 %7
19842wwwd70 %7
199Minoş70 %7
200bella70 %7
201Ecrin70 %7
202gökhan70 %7
203fhureopfdkcl70 %7
204Jkjjkjk70 %7
205Soner70 %7
206esma70 %7
207so70 %7
208ayşe70 %7
209Samet70 %7
210demhat70 %7
211serkan70 %7
212A70 %7
213ecrinknk70 %7
214Odkeld70 %7
215Goat emre70 %7
216tyıopğ70 %7
217yaren70 %7
218nisa70 %7
219y70 %7
220fff70 %7
221T70 %7
222ssssss70 %7
223Bahar70 %7
224fgh70 %7
225Djkl70 %7
226k70 %7
2278a70 %7
228AVZEM70 %7
229.70 %7
230Aser70 %7
2318a70 %7
232Bugra70 %7
233fr66.67 %6.67
234rty60 %6
235ısa60 %6
236h60 %6
237osluklu60 %6
238arthur60 %6
239osminyum60 %6
240hhh60 %6
241Bugse60 %6
242dfghghhhhe60 %6
243Gözde60 %6
244Mustafa60 %6
245Muhammed Ali60 %6
246nazz60 %6
247kıral60 %6
248tggghbghghbg60 %6
249r60 %6
250petro60 %6
2518d60 %6
252Memo60 %6
253860 %6
254Ertyy60 %6
255Sdwsse60 %6
256Belo60 %6
257Gbnhhnjhhkxdjökç ,60 %6
258H60 %6
259Şjljkjkhkhk60 %6
260Elvan60 %6
261mgkjbhkjh60 %6
262N60 %6
263ff60 %6
264Yakup60 %6
265htddy7td60 %6
2668a60 %6
267hayrunnisa60 %6
268fatma56.67 %5.67
269fytf50 %5
270Ömer50 %5
271LMDCUI50 %5
272Bhj uyu ıkıı50 %5
273Wer50 %5
274Barış50 %5
275sevda50 %5
276azra yıgıt50 %5
277dgf50 %5
278YUNUS EMRE ŞAHİN50 %5
279furkan50 %5
28050 %5
281a850 %5
282Efe gul50 %5
283Esen50 %5
284fff50 %5
285ev50 %5
2868b50 %5
287Gffc50 %5
288cemil50 %5
289Ysmn50 %5
290mstf50 %5
291a50 %5
292Emel50 %5
293p50 %5
294Burak karra kuss50 %5
295mustafa can50 %5
296rüzgar48.33 %4.83
297Rry dert b40 %4
29836,540 %4
299ayca40 %4
300Ömer kurar40 %4
301E40 %4
302mehmetcan40 %4
303Yavuz karasu40 %4
304ad40 %4
305uveys40 %4
306aynur40 %4
307pıtır pıtırceeş40 %4
308belma40 %4
309aysun40 %4
310M540 %4
311kimzencisöylwsinhadibeeeaa????40 %4
312zehra40 %4
313Şüheda40 %4
314elif40 %4
315a35 %3.5
316ggfx30 %3
317Ueuewjjej jxjxi30 %3
318Zeynep30 %3
319begüm30 %3
320SAW30 %3
321Esra30 %3
322Selver30 %3
323A30 %3
324gehgerjhghrejkghes30 %3
325A30 %3
326Salihmansur30 %3
327Hasan30 %3
3288/A30 %3
329Gg30 %3
330Ms30 %3
331Rojda30 %3
332bbb30 %3
333oyku30 %3
334fgryvdd20 %2
335Zinkerenkoy20 %2
336boğaçhan20 %2
337kjhbjk20 %2
338ege20 %2
339Sinemm20 %2
340eren20 %2
341Ggggh20 %2
342Muhammed Çaylak20 %2
343vdhhdsx20 %2
344Nuran20 %2
345ıhgghjk16.67 %1.67
346hajdks10 %1
347Gjt10 %1
348Ahmet Mert kaçar10 %1
349hhahjsa10 %1
350yesim10 %1
351dgfg10 %1
352gfg10 %1
353Kaslıburak10 %1
354ikranur10 %1
355SEYİT10 %1
356Sıla0 %0
357hvjyjucfyhk0 %0
358H0 %0
359musa0 %0
360Keeim0 %0
361Fhc0 %0
362Ecjnuh0 %0
363ceren taskin0 %0
364xxx0 %0
365Fhjj0 %0
366yggyuybyh0 %0
367goatmessi0 %0
368Hbghjh0 %0
369Emir0 %0
370Emir0 %0
371furkan0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a9123
2ALİ2110
3a1939
4aa1633
5Gdhzhbds1631
6D1577
7Asd1366
8111327
9Deniz1290
10G1243
11G1230
12İlayda1116
13Er1067
14rana1016
15ali999
16ARzu968
17Ilgın KARAKARTAL901
18kg897
19aleyna877
20hatice nur yurt853
21t799
22Arda Yılmaz788
23Belinay771
24oykuıpıl767
25Adam_Ucuyo758
26Ghg fa738
27Ege Gören712
28ayşen erva705
29Çağla701
30z680
311667
32Elif666
33asads665
34eyup653
35E649
36Nisa Duru Bingül623
37gg617
38Melek Vardar 6/B607
39Enes Solmaz599
40byz584
41Beren573
42h570
43sss562
44Selin548
45Hürünaz544
46Alische538
47dd537
48a531
49İrem525
50Sema523
51arda can522
52Ömer Enes ÇAKAL517
537/A516
54Elif Hoda511
55w510
56Nazlı Akgül509
57Zeynep Çelebi509
58Sare505
59Jjjjjjjkl504
60ilayda502
61Defne Turna492
62Burak491
63SENA490
64C490
65emira489
66KEREM KARATAŞ483
67t481
68Özge478
69Emine477
70Yunus Emre Göktaş476
71ada474
72Alara Cengiz472
73s472
74Zeyne DEDE470
75R.Aytuğ Cıvak466
76Aysu463
77Azizcan457
78Sümeyye451
79sekizler450
80imagine losing449
81Berk448
82Ceylin akardere447
83İrmak444
84Yiğitali Akkuş444
85Esma437
86Ledeyna Güner437
87Melek428
88Nisa Çelik428
89Gülce Erkeç423
90Nfuws422
91Cemre421
92K417
93Liya412
94hasan408
95.407
96Elif Öykü405
97Elif405
98msu405
99Elif404
100erkan403
101Nehir400
102ahmet398
103Barış Arın Yavuzcan394
104Baki390
105tuncay385
106Secil bilgin382
107Çağrı382
108Kuzey381
109we379
110cahoo378
111Ali Batın TAN374
112Medine373
113İkranur373
114Irmak özer371
115Şervan tursun371
116*367
117Mısra Direk366
118zozo365
119Levent364
120Nikolay363
121Yusuf İslam konuk362
122Sevde362
123bekir362
124naz362
125Zeynep Beyza359
126uuu357
127Doruk Celal Darçin356
128Esra356
129ihsan mahir davuş354
130Hiranur354
131a353
132Furkan Alper353
133Elif351
134ı350
135Esra pehlevan349
136oğuz347
137Çınar Temurtaş344
138İlayda341
139M.yiğit aslan340
140Nil Soğancılar339
141Serra Nur336
142Eymencan336
143ğ336
144yağmur335
145Elif Çakır334
146Emre332
147Çağrı332
148Dyrr7ti330
149Eymen330
150rüzgar ünal329
151Ögenci329
152İsim329
153bbshen327
154Awdd327
155CEMRE325
156Eylül324
157C322
158Nimet319
159Kardelen karataş318
160Mizgin317
161burak317
162sudem316
163macide316
164Ahmet KORKMAZ315
165Sıdıka SARIBIYIK314
166a314
167Aslıhan313
168Zeynep koç312
169Fehime özdemir312
170Kerri309
171Ezgi Su308
172Merve Tınmaz 5-C307
173esila307
174Kayla Naz Akdeniz306
175elf306
176Zeynep Ceyda Koca306
177bero305
178-303
179Belinay301
180Ebrar299
181İslam Can299
182Zeynep Buğlem ANDAÇ298
183Yusuf İslam Konuk296
184Abdullah296
185Bnb296
186koray295
187hira294
188Büşra294
189fsm292
190ayşe291
1918b289
192ada289
193ALI KUTAY288
194ArdaB.288
195Burcu287
196Efe Uygar286
197Aa286
198Ecrin285
199W285
200ahmet baki284
201Melih DUMAN282
202Gy282
203ghggtyhtt281
204Sare278
205Dilara Köroğlu277
206Hayice276
207savas275
208Yiğit274
209YİĞİT274
210Bilge Kağan ELMAS274
211tdtgt272
212Bahtiyar271
213Medine Sıla Kayacan271
214senem271
215coco cola268
216y268
217Yiğit Manazoğlu267
218sena267
219Efe Bozkurt266
220Hazal266
221ecrin266
222Neden266
223klşh266
224Mehmet Akif Ersoy265
225Z.seray264
226Semra262
227C261
228Şevval su259
229osman259
230Rüzgar Berat259
231Yiğit258
232Arda258
233Menna258
234öykü257
235çınar kankaya256
236Cfcvcfd255
237Ecrin KARAARSLAN254
238Esma Ebrar254
239tr253
240Mete252
241Abdülhamit252
242a252
243Musa252
244Asd251
245xzftfew1ttt251
246aeâtçaaet251
247Minel Tuana Köseoğlu249
2487B249
249Kağan248
250fafğpafo0pağkfla245
251BATIN BERK YORULMAZ245
252Ömer244
2535a244
254merve244
255www243
256YİĞİT UZUNOĞLU243
257Gülşah242
258Azra242
259SÜMEYRA EKERİM242
260Adlem Gökçe Yaman241
261Sümeyye Cankılıç241
262Mete241
263zeynep sahra240
264sss240
265Elif239
266Zerenkalpben238
267doğan238
268T238
269Hilal237
270YUSUF236
271.235
272Gufiroe234
273Elif bakar234
2741234
275Kemal efe Çetin233
276Eftelya233
277seyit233
278Umut kamil232
279Ecrin naz ataş231
280Azra231
281Hazal230
282Tuğberk karabudan230
283Ali230
284Yağmur228
285EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
286Arda227
287Belkıssu227
288Yiğit226
289Esra Aksoy226
290LŞLLŞLŞL226
291Esma Hıra226
2928225
293faatma225
294Asel225
295ddddd224
296@224
297Ahmet SAĞNAK223
298Yiğit Ali ÖZTÜRK222
299serra222
300efe222
301ada!☆221
302alihan221
303Ayşegül YELOĞLU220
304FURKAN220
305aa220
306Zeynep beyza219
307makbule yeşillik219
308aaaa219
309Yiğit218
310Mert Ali Yıldırım218
311ilkan218
312Elif Uysal218
313Zeynep Oyman218
3148a-b218
315c217
3167a217
317kerem216
318Omar216
319Ayris Mina minez215
320ecrin ayaz215
321nevin214
322Alperendogankya213
323Ekin213
324Eylül mina212
325emira212
326Çağatay212
327Esen210
328Mahmut efe209
329İbrahim haktan209
330Yağzel Baykal209
331Kumsal ela209
332Asya208
333ötp208
334Kaan208
335elvin gezgin207
336nazlı207
337Ali berke şahin206
338nasuh can206
339ada güler206
340yeşim206
341nazmi mete206
342A206
343kennnturan206
3447a206
345efe205
346Enes Yiğit BAYKAL205
347Efsanur205
348Deniz Doğan205
349S205
350Hanife204
351Sümeyye204
352Eylul203
353Umut203
354er203
355BARIŞ BAHAR202
356Kuttik202
357Yiğit201
358Semra201
359Esma201
360murat201
361ali201
362Asya200
363muhammet efe200
364Tanem200
365ERDEM200
3666200
367ZEYNEP BEYZA199
3688B199
369ss199
3705e199
371Ali cahit198
372Ebrar198
373erdal20198
374Ela Kayıhan197
375Deniz197
376s197
377GHostkiller139999197
378Onur196
379Fatih196
380burak196
381Efgtyu196
382F196
3837-D harun emir özdemir195
384Asel195
385aleyna194
386Zeynep194
387aa194
388jk194
389Asya10193
390PINAR193
391nur193
392s193
393Mete192
394DEFNE ÇATI192
395Selin192
396sssss192
397ismail192
398SADİ UTKU ALBAYRAK191
399eren191
400ASLI191
4017c191
402Özlem191
403Hena190
404Ömeroviç190
405Deniz189
406Gökçe189
407hazal189
408Defne yolcu188
409Eylül187
410Esma187
411kemal değirmenci187
412ilknur187
413naime yontem186
414Fatma baş186
415Beren186
416kayra186
4175c186
418Sadullah186
419Aslı185
420Sefa Talha binici185
421Sabire184
422NİSA NUR184
423Devran Ufuk184
424Büşra Güldoğuş184
425Bartu Efe183
426jjj183
427s183
428[email protected]183
429Miray182
430naz182
431Esma182
432WETG4QA181
433Misafir181
434Oyku181
435Ömer180
436shinunoga e wa180
437q180
438doruk179
439Emira akgün178
440Derin178
441yusufi177
442ilayda177
443Gökçe Deniz gorgel177
444Rüzgar177
445j177
446Ee177
447rr177
448Hmz176
449Mehmet176
450okan176
451Asaaaaaaaaa176
452İp lı176
453ayşe176
454Yusuf Eymen Bilgir175
455Erva175
456Merve175
457Berk Ali175
458osman7676175
459Saniye174
460Aybars Akçay174
461a174
462e174
463Gamze ÖZKICIR173
464Kerem Aktaş173
465Merve172
466Ali172
467Sarıca172
468Ece su172
469Anıl172
470Ece171
471Eylül Çelik171
472cemre171
473Berko171
474Suheda171
475akokuşkolarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrııııııııııııııımmmmmm171
476Dgfg171
477Gürkan170
478ayşe<3170
479Serhat170
480Mina169
481poyraz169
482Mustafa Çınar ozkan169
483Eymen169
484Eso168
485dd168
486kerem167
487Roseanne Park167
488İlkan167
489Selver167
490löomm167
491Egemen SARAÇOĞLU166
492Kazım d166
493Buket166
494Cemre165
495sarp165
496Şirin165
497Ertuğ165
498rüzgar165
499Serap Demir165
500metehan164