827 TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar Çıkmış Sorular Testi

   
/10
2 oylar, 5 ortalama
67
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

827 TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar Çıkmış Sorular

1 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

TEOG 2014

MADDE 1: Ülkeyi, yabancı devlet güçlerinden kurtarmak ve saldırıları önlemek amacına yönelik kurulan Büyük Millet Meclisine (BMM) karşı düşünce ve uygulamalarıyla veya yazdıkları yazılarla muhalefet ve bozgunculuk edenler vatan haini sayılırlar.

MADDE 4: Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.

Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun bu maddeleriyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?

2 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

LGS 2020

Büyük Millet Meclisine karşı Anadolu’nun pek çok yerinde ayaklanmalar çıktı. Bu ayaklanmaların çıkmasında İstanbul yönetimi ve İtilaf Devletleri’nin zararlı faaliyetleri etkili oldu.1920 yılı boyunca süren bu ayaklanmaların amacı Kuvâ-yı Millîye’yi etkisiz hâle getirmek ve bağımsızlık hareketini boğmaktı.  Ayaklanmalar, Büyük Millet Meclisini uzun süre uğraştırdı. İnsan ve malzeme kaybedildi. Başta Yunanlar olmak üzere düşman hareketleri daha serbest hâle geldi. Ancak her şeye rağmen ayaklanmalar bastırılarak meclisin otoritesi korundu.
Bu bilgilerden hareketle Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmaların sonuçları ile ilgili,
I. Millî Mücadele sürecinin uzamasına sebep olmuştur.
II. Askerî imkânların bir kısmının gereksiz bir biçimde tüketilmesine neden olmuştur.
III. Büyük Millet Meclisi, çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştır.
IV. Anadolu’daki bütün işgaller sona ermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

TEOG 2015

TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar Millî Mücadele için önemli bir engel teşkil etti. İşte bu ortam karşısında TBMM’nin ilk çalışmalarından biri Anadolu’daki isyanları bastırmak üzere Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarmak oldu.

Bu bilgide Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun hangi yönü vurgulanmıştır?

4 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

TEOG 2015

Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun 10. maddesinde;

“İsyanlara katılmayanlar hakkında kasten suçlamalarda bulunanlar, iddia ettikleri suçun cezası ile cezalandırılır.”

ibaresi yer almaktadır.

Kanunun bu maddesiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

5 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

TEOG 2015

İstanbul’un, İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi sonucunda Mebusan Meclisi kapatıldı. Böylece millet, iradesini temsil edecek ve haklarını savunacak bir organdan yoksun kaldı. Bu gelişme üzerine harekete geçen Mustafa Kemal, Ankara’da Büyük Millet Meclisini açtı.

Verilen gelişme karşısında Mustafa Kemal’in gösterdiği tutumdan onun hangi liderlik yeteneği çıkarılabilir?

6 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

TEOG 2014

Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun Büyük Millet Meclisinde görüşüldüğü günlerdeydi. İstanbul Hükümetinin tayin ettiği Erzurum valisi, Erzurum’a doğru yola çıkmıştı. Bu haberi alan bazı vekiller, Mecliste, Reşit Paşa adındaki valinin yolda öldürülmesini önerdiler. Bu kanunsuz teklife Mustafa Kemal Paşa; “Ne diyorsunuz? Eşkiya gibi dağda, komiteci gibi sokakta adam mı vuracağız? Bizim devlet anlayışımızda bu yoktur. Bundan sonra bu memlekette vatandaş ancak mahkeme kararıyla cezalandırılır.” şeklinde yanıt vermiştir.

Mustafa Kemal’in bu parçadaki yanıtı, aşağıdakilerden hangisini savunduğuna kanıt gösterilebilir?

7 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

TEOG 2015

Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun

“Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.”

maddesinin gerekçesi, aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

TEOG 2016

Büyük Millet Meclisinin açılışından sonra Anadolu’nun çeşitli yerlerinde meclise karşı ayaklanmalar çıktı. Meclis, ayaklanmaları bastırmak için – – – – .

Bu cümle, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa doğru bir bilgi vermiş olur?

9 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

SBS 2013

“Kurtuluş Savaşı sırasında, Büyük Millet Meclisine karşı çıkan isyanları bastırmak için Mecliste “Hıyanet-i Vataniye Kanunu” kabul edildi. Bu Kanun’un uygulanması için kurulan İstiklal Mahkemelerinin üyeleri, milletvekillerinden oluşmaktaydı.

Parçaya göre, İstiklal Mahkemelerinde milletvekillerinin görev alması, ilk TBMM’nin;

I-  Yargı

II- Yasama

III-Yürütme

güçlerinden hangilerini kullandığını gösterir?

10 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

SBS 2009

“Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun Büyük Millet Meclisinde görüşüldüğü günlerde idi. İstanbul Hükûmetinin tayin ettiği Erzurum valisi, Erzurum’a doğru yola çıkmıştı. Bu haberi alan bazı vekiller mecliste, Reşit Paşa adındaki valinin yolda öldürülmesini önerdiler. Bu kanunsuz teklife Mustafa Kemal Paşa şöyle yanıt verdi: ‘Ne diyorsunuz? Eşkiya gibi dağda, komiteci gibi sokakta adam mı vuracağız? Bizim devlet anlayışımızda bu yoktur. Bundan sonra bu memlekette vatandaş ancak mahkeme kararıyla cezalandırılır.’’

Mustafa Kemal Paşa, bu cevabıyla aşağıdaki devlet anlayışlarından hangisini vurgulamıştır?

0%