826 Misaki Milli ve TBMM Çıkmış Sorular Testi

/10
4 oylar, 4 ortalama
20
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

826 Misaki Milli ve TBMM Çıkmış Sorular

1 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

SBS 2012

Misakımilî’nin önemi düşünüldüğünde şemada “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

2 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

TEOG 2014

Paris Barış Konferansı’nda İtilaf Devletleri’nin Osmanlı topraklarını paylaşma kararına, Misakımillî’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi itiraz niteliğindedir?

3 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

TEOG 2016

“Millî egemenlik uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun.”

                                                                             Mustafa Kemal Paşa

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın bu sözünü destekler niteliktedir?

4 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

TEOG 2014

Erzurum Kongresi’nde yer alan “Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.” ve Misakımillî’de yer alan “Türklerin oturduğu yerler bölünmez ve ayrılmaz bir bütündür, parçalanamaz.” maddeleriyle vurgulanmak istenen düşünce, aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

TEOG 2015

  • Misakımillî ile “Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olacak sınırlamalar kaldırılacaktır.” kararı alınmıştır.
  • Büyük Millet Meclisi ise tutsaklığın her türüne karşı çıkmıştır.

Misakımillî’nin bu kararı ile Büyük Millet Meclisinin düşüncesinin ortak amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

DPY 2018

İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesi ile yeni seçilen milletvekillerinin yanı sıra son Osmanlı Mebusan Meclisi’nden Anadolu’ya geçen milletvekillerinden oluşmaktaydı. Üyelerinin her biri ülkenin içinde bulunduğu eşi görülmemiş maddi ve manevi yokluklar karşısında Milli Mücadele’nin başarıya ulaşması için canla başla çalışmışlardır.

Bu bilgiye göre ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

7 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

DPY 2020

İtilaf Devletlerinin, İstanbul’u resmen işgal edip Mebusan Meclisini dağıtmalarına aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur?

8 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

TEOG 2013

Misakımilli’nin bazı maddeleri şunlardır:

  • Türk ve Müslüman halkın çoğunluğunun bulunduğu yerler, birbirinden ayrılamaz bir bütündür.
  • Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecek ve sağlanacaktır.
  • Milli ve ekonomik gelişmemizi sağlamak amacıyla siyasi, adli ve mali gelişmemizi engelleyen bütün kapitülasyonlar kaldırılacaktır.

Verilen bilgilerde, aşağıdakilerden hangisini amaçlayan bir karar yoktur?

9 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

TEOG 2016

Misakımillî’nin kabulü ile millî ve bölünmez Türk ülkesinin sınırları çizilmiş, her türlü baskı ve kısıtlamalar reddedilmiştir.

Buna göre Misakımillî ile

I. Ulusal egemenlik

II. Tam bağımsızlık

III. Vatanın bütünlüğü

IV. Çağdaşlık

anlayışlarından hangilerinin benimsendiği söylenir?

10 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

TEOG 2013

I    Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

II. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.

III. TBMM’nin üstünde hiçbir güç yoktur.

IV. Millî ve ekonomik gelişmemizi mümkün kılmak amacıyla siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olan kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.

Milli Mücadele Döneminin değişik zamanlarında alınan yukarıdaki kararlardan hangileri, yönetimde egemenlik anlayışının değiştiğinin kanıtıdır?

0%