825 Kongreler Dönemi ÖDM Online Test 6

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 5. Kazanım
  • İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
59
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

825 İstiklal Yolculuğu

825 Kongreler Dönemi ÖDM Online Test 6

1 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Erzurum ÖDM

Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti, Amasya Görüşmeleri sonrası durumu daha yakından takip etmek amacıyla Ankara’ya gitmeye karar vermişler fakat birçok sorunla karşılaşmışlardı. Ankara’ya gidecek olan otomobillerin lastik ve benzine ihtiyacı vardı. Bu iş ile görevlendirilen Mazhar Müfit Bey zor da olsa lastik ve benzin temin etmiş parasını ödemek için de Osmanlı Bankasından borç para almıştı. Ankara’ya gelindiğinde Temsil Heyetinin parası kalmamıştı. Durumu gören Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi Millî Mücadele için toplanan parayı Temsil Heyetine vermiştir. Bu durumla ilgili Mustafa Kemal “Bunca mühim meseleyle uğraştık, kararlar aldık, emin olunuz bu kadar sıkıldığım olmadı.”demiştir. 

Millî Mücadele sırasında yaşanan bu olaydan yola çıkarak hangi sonuca ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Kastamonu ÖDM

Sivas Kongresi öncesinde İstanbul Hükümeti tarafından Elazığ Valisi Ali Galip’e Mustafa Kemal’in tutuklanması emri verilmiş, Mustafa Kemal’in İttihatçı olduğu ileri sürülmüştür. İtilaf Devletleri de Sivas’ı işgal etme tehdidinde bulunmuşlardır.

Buna göre,

I. Milli Mücadeleye karşı İstanbul Hükûmeti ve İtilaf devletleri birlikte hareket etmişlerdir.
II. İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hükümlerini uygulama tehdidinde bulunmuşlardır.
III. İstanbul Hükûmeti kongreyi engellemek için girişimde bulunulmuştur.
IV. Kongreyi engelleme çalışmaları başarılı olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Konya ÖDM

Amasya Genelgesi’nin bazı maddeleri şunlardır:

• Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
• Osmanlı Hükûmeti, üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir.
• Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
• Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta millî bir kongre toplanacaktır. Kongreye katılmak üzere bütün sancaklardan, halkın güvenini kazanmış üç temsilci belirlenerek en kısa zamanda Sivas’a gelmelidir.

Buna göre Amasya Genelgesi hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

4 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Kahramanmaraş ÖDM

Sivas Kongresi’ne katılan delegelerden bazıları, güçlü devletlere karşı mücadele vererek ülkeyi bağımsızlığa kavuşturmanın imkânsız olduğunu söylediler. Bu kişiler güçlü bir devletin korumasına girmenin en doğru yol olacağını savunarak kongreden bu yönde bir karar çıkartmaya çalıştılar.

Sivas Kongresi’nin aşağıdaki kararlarından hangisi bu teklifin reddedildiğini gösterir?

5 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Amasya ÖDM

Havza Genelgesine göre:

• Mitingler düzenlenerek işgaller protesto edilmelidir.
• Askeri ve ulusal örgütler hiçbir şekilde kapatılmamalı, komutalar devredilmemeli, silah, cephane ve diğer araçlar hiçbir şekilde elden çıkarılmamalıdır.
• Büyük devletlerin temsilciliklerine ve Osmanlı Hükûmeti’ne uyarı telgrafları çekilmelidir.

Havza Genelgesi’nin bu maddelerine bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

6 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

İstanbul ÖDM

Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:

* Manda ve himaye kabul edilemez.
* Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
* Kuvâ-yı Millîye’yi etkin, millî iradeyi hakim kılmak esastır.

Buna göre Erzurum Kongresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Kahramanmaraş ÖDM

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı Millî Mücadele’yi Amasya ve Erzurum’dan sonra, 27 Haziran 1919’da ‘’güvenilir kent’’ olarak gördüğü Sivas’a gelerek sürdürdü. Sivas’ta yapılan toplantıda ülkenin durumu görüşülerek, en kısa zamanda kentte milli bir kongre yapılmasına karar verildi. O dönem, Sivaslı kadınlar, Trabzon ve Erzurum’dan gelen çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan göçmenlerle yakından ilgilendi. Mustafa Kemal Paşa’nın, Türk kadınlarının da Millî Mücadele’ye örgütlü olarak katılması gerektiğini ifade etmesi üzerine Sivaslı kadınlar dernek kurmak için çalışmalara başladı. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti adı verilen dernek, 9 Aralık 1919’da kuruldu.

Verilen bilgilerden hareketle Millî Mücadele’nin hazırlıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

8 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Aydın ÖDM

Mustafa Kemal’e göre bağımsızlıktan yoksun bir millet, ne kadar zengin ve refaha kavuşturulmuş olursa olsun, uygar insanlık karşısında uşak olmak durumundan yüksek bir muameleye lâyık olamazdı. Yabancı bir devletin himaye ve desteğini kabul etmek, insanlık özelliklerinden yoksunluğu, beceriksizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildi. Gerçekten bu aşağı dereceye düşmemiş olanların isteyerek başlarına bir yabancı getirmelerine asla ihtimal verilemezdi.

Sivas kongresinde alınan kararlardan hangisi bu düşünceyle örtüşmektedir?

9 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Adana ÖDM

Sivas Kongresi sırasında manda ve himaye konusu tekrar gündeme gelmiş ve kongrenin en çok tartışılan konusu olmuştur. Bu konuda Mustafa Kemal ile genç tıbbiyeli Hikmet Bey arasında şu konuşmalar yaşanmıştır:
“Paşam, temsilcisi bulunduğum tıbbiyeliler beni buraya istiklal dâvâmızı başarmak yolundaki mesaiye katılmak üzere gönderdiler. Mandayı kabul edemem. Eğer kabul edecek olanlar varsa, bunlar her kim olursa olsun şiddetle reddeder ve kınarız. Mesela, manda fikrini siz kabul ederseniz sizi de reddeder, Mustafa Kemal’i ‘vatan kurtarıcısı değil, vatan batırıcısı’ olarak adlandırırız” diye bağırdı. Bu gencin yürekten kopup gelen bu sözleri karşısında orada hazır bulunanların birçoğunun gözleri yaşarmıştı. Mustafa Kemal Paşa da heyecanlı bir sesle: ‘Arkadaşlar gençliğe bakın, Türk millî bünyesindeki asil kanın ifadesine dikkat edin.’ dedi, sonra Hikmet Bey’e dönerek:
“Evlat, için rahat olsun! Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz azınlıkta kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez…” diyerek Hikmet Bey’e cevap vermiştir...” 

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Aydın ÖDM

Mustafa Kemal, Millî Mücadele Dönemi’nde Türk milletinin bağımsızlığına karşı yapılan saldırının yine Türk milletinin topyekûn mücadelesiyle önlenebileceğine inanıyordu. Bu amaçla, işgaller karşısında millî heyecanın tüm yurda yayılması için çalışmalar yaptı. Genelgeler yayımladı. Düzenlenecek mitinglerle İzmir’in işgalinin kınanmasını istedi.

Buna göre Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaların amacı, aşağıdakilerden hangisi olamaz?

0%