825 Kongreler Dönemi ÖDM Online Test 5

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 5. Kazanım
  • İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
54
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

825 İstiklal Yolculuğu

825 Kongreler Dönemi ÖDM Online Test 5

1 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Kahramanmaraş ÖDM

Sivas Kongresi’nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi “milli hakimiyet” ilkesine önem verildiğini göstermektedir?

2 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Antalya ÖDM

Mustafa Kemal’in en önemli özelliklerinden biri, ileri görüşlülüğüdür. Başarılı bir komutan ve devlet adamı olarak ileriyi görme özelliğini kullanan Atatürk, o dönemde pek çok kişinin farkında olmadığı bazı gerçekleri sezmiş,  hedeflerini ve tedbirlerini bunlara göre oluşturmuştur. “Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lâzımdır” sözü; onun ileri görüşlü bir lider olma özelliğini layıkıyla taşıdığının bir göstergesidir.

Buna göre Amasya Görüşmesi maddelerinden hangisi yukarıdaki görüşleri destekler niteliktedir?

3 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Kahramanmaraş ÖDM

Erzurum Kongresi’nin bazı kararları şunlardır:

» Manda ve himaye kabul edilemez.
» Kuva-yı Milliye’yi etkin, millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
» Osmanlı Hükûmeti vatanı koruyamaz ve istiklali sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır.
» Mebusan Meclisinin hemen toplanması ve hükûmet işlerinin Meclis tarafından kontrol edilmesi gereklidir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

4 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Şanlıurfa ÖDM

Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919) halk arasında büyük heyecan yarattı. İtilaf Devletleri temsilciliklerine gönderilen telgraflarla ülkenin işgali protesto edildi. Düzenlenen mitinglere binlerce insan katıldı. Özellikle İstanbul’daki mitinglerin coşkusu İtilaf Devletlerini kızdırdı. İngilizler tutuklu bulunan altmış yedi Türk devlet adamını Malta’ya sürdüler ve Mustafa Kemal’in geri çağırılmasını istediler. İstanbul Hükûmeti, Mustafa Kemal’i geri çağırdı ancak o, bu isteğe uymadı. 

Havza Genelgesi ile Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

5 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Kahramanmaraş ÖDM

Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nin “ulusal” bir kongre olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

6 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Antalya ÖDM

Amasya Genelgesi’nde yer alan “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.’’ maddesiyle Millî Mücadele’nin amacı ve yöntemi vurgulanmıştır.

Genelgede yer alan maddenin, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle bağdaşmadığı söylenebilir?

7 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Antalya ÖDM

Sivas Kongresi kararlarından bazıları:

■ Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir.
■ Temsil Heyeti’nin yetkileri bütün vatanı temsil edecek şekilde arttırılmıştır.
■ İrade-i Millîye adıyla bir gazete çıkarılmasına karar verilmiştir.

Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

8 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Antalya ÖDM

Aşağıda Erzurum Kongresi’nin bazı maddeleri verilmiştir.
► Azınlıklara millî bütünlüğümüzü zedeleyici ayrıcalıklar verilemez.
► Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür; bölünemez.
► Manda ve himaye kabul edilemez.

Bu maddeler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine önem verildiği görülmektedir?

9 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Bursa ÖDM

“…Hikmet isminde Askeri Tıbbiye talebesi ve Sivas Kongresi’nde Askeri Tıp talebesi delegesi olan bir genç, İstanbul efendi ve paşalarına vatanseverlikte, memleketçilikte, milliyetçilikte rehber ve örnek olacak ölçüde doğru düşünce, milli inan ve imanın sahibi bulunuyordu. Bu genç de Paşa’nın odasındaydı. Sanki birdenbire ateş ve heyecan kesilmiş olarak, yüksek sesle “Paşam, delegesi bulunduğum Tıbbiyeliler beni buraya istiklal davamızı başarmak yolundaki mesaiye katılmak üzere gönderdiler. Mandayı kabul edemem. Eğer kabul edecek olanlar varsa, bunlar her kim olursa olsun şiddetle reddeder ve kınarız. Eğer, manda fikrini siz kabul ederseniz sizi de reddeder, Mustafa Kemal’i “vatan kurtarıcısı” değil, “vatan batırıcısı” olarak adlandırır ve lanetleriz,” diye bağırdı. Bu gencin yürekten kopup gelen bu sözleri karşısında odadakilerin birçoğunun gözleri yaşarmıştı. Mustafa Kemal Paşa da müteheyyiç olmuştu. Heyecanlı bir sesle “Arkadaşlar gençliğe bakın, Türk milli bünyesindeki asil kanın ifadesine dikkat edin,” dedi. Sonra da Hikmet Bey’e dönerek “Evlat, müsterih ol. Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz, azınlıkta kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez: Ya istiklal ya ölüm!”

Mazhar Müfit Kansu-Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber-Cilt 1-Sayfa 248

Bu bilgiye göre Tıbbıyeli Hikmet ve Mustafa Kemal arasında Sivas Kongresi’nde geçen konuşmada Türk halkı adına hangi konuda taviz verilemeyeceğine vurgu yapılmıştır?

10 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Muğla ÖDM

• Protesto mitinglerinin düzenlenmesi
• Kuvâ-yı Millîye’ye destek olunması
• Ulusal kongrede halkın kendi geleceğini kendisinin tayin etmesi kararının alınması

Milli Mücadelenin başında alınan bu kararlar ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir?

0%