825 Kongreler Dönemi ÖDM Online Test 1

 • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
 • 8. Sınıf 2. Ünite 5. Kazanım
 • İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
 • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
 • Bu testte 10 soru vardır.
 • Süre 15 dakikadır.
/10
2 oylar, 4.5 ortalama
12
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

825 İstiklal Yolculuğu

825 Kongreler Dönemi ÖDM Online Test 1

1 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Balıkesir ÖDM

23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplanan Erzurum Kongresi’nin aldığı kararlardan bazıları şunlardır;

1. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünmez.
2. İstanbul hükümeti yurdu kurtarmakta yetersiz kalırsa geçici bir hükümet kurulacaktır.
3. Manda ve himaye kabul edilemez.
4. Milli iradeyi hâkim kılmak esastır.

Alınan bu kararlar ile,

I. Tam bağımsızlık
II. Milli egemenlik
III. Vatanın bütünlüğü

unsurlarından hangilerine değinilmiştir?

2 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Balıkesir ÖDM

Amasya Genelgesi’nin “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” maddesine göre,

I. Kurtuluş Savaşı’nın millete dayanılarak yapılacağı
II. Milli egemenlik ilkesinin benimseneceği
III. Bağımsızlık için Osmanlı Hükûmeti’nden destek alınacağı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Kilis ÖDM

Basının önemini çok iyi bilen Mustafa Kemal Paşa bu konu üzerinde önemle duruyordu. Milli Mücadele ile ilgili bilgilerin halka ulaştırılması gerektiğine inanıyordu. Bunun için İrade-i Milliye ile Hâkimiyet-i Milliye gazeteleri çıkarılacak ve Anadolu Ajansı kurulacaktı.

Buna göre Millî Mücadele Dönemi’nde basın yoluyla,

I. Ülkenin durumu ile bilgi vermek
II. Millî Mücadele ile ilgili alınan kararları millete duyurmak
III. Millî bilincin uyarılmasını sağlamak

amaçlarından hangilerinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı söylenebilir?

4 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Bolu ÖDM

SİVAS KONGRESİ’NDE ALINAN KARARLAR
• Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.
• Manda ve himaye kabul edilemez.
• Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir.

verilen Sivas Kongresi kararları ile ilgili,

I. Düzenli ordunun kurulması kararlaştırılmıştır.
II. Tam bağımsızlık hedef olarak belirlenmiştir.
III. Ulusal nitelikte kararlar alınmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Gümüşhane ÖDM

Mustafa Kemal Samsun’a çıktıktan sonra Havza’ya geçmiş ve Havza Genelgesi’ni yayınlamıştır.

Havza Genelgesi’ne göre;

 • İşgalcilere karşı protestolar yapılacaktır.
 • İtilaf Devletlerine ve İstanbul Hükûmeti’ne uyarıcı telgraflar çekilecektir.
 • Yapılan mitinglerle halkın işgale karşı birlik olması sağlanacak.
 • Milli cemiyetlerin etkinliği arttırılacaktır.
 • Ayrıca yapılan protestolarda azınlıklara kesinlikle zarar verilmeyecektir.

Havza Genelgesinin maddeleri düşünüldüğünde aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?

6 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Kilis ÖDM

Amasya Genelgesi’nin maddelerinden bazıları şunlardır:

• Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
• İstanbul Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.
• Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.

Buna göre,

I. Kurtuluş Savaşı’nın amaç, yöntem ve gerekçesi belirlenmiştir.
II. İstanbul Hükûmeti ile işbirliği yapılmasına karar verilmiştir.
III. Yeni kurulacak devletin sınırları çizilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Balıkesir ÖDM

Sivas Kongresi’nde alınan önemli kararlardan birisi de ‘’Bütün millî cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesidir.’’

Buna göre,

I. Birlik ve beraberlik
II. Bölgesel kurtuluş
III. Tek merkezden yönetim

amaçlarından hangileri gerçekleştirilmek istenmiştir?

8 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Kilis ÖDM

Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:

• Manda ve himaye kabul edilemez
• Kuvâ-yı Milliye’yi etkin ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
• Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.

Bu kararlarda aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmamıştır?

9 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Mersin ÖDM

Aşağıda Erzurum ve Sivas Kongrelerinin toplanma şekli ve bu kongrelere katılan delegelerin sayıları verilmiştir.

Erzurum Kongresi Toplanma Şekli: Bölgesel  Katılan Delege Sayısı: 56

Sivas Kongresi Toplanma Şekli: Ulusal Katılan Delege Sayısı: 41

Osmanlı Hükûmeti ve işgal güçleri Sivas Kongresi’ni engellemek için ellerinden geleni yaptı. Sivas Kongresi’nin toplanması durumunda Sivas’ın işgal edileceğini bildirdiler. Mustafa Kemal’in tutuklanması emrini verdiler.

Yukarıda verilenlere göre ulusal konuların görüşüleceği bir kongreye katılımın az olması Osmanlı Hükümeti’nin ve işgal güçlerinin,

I. Bölgesel direniş faaliyetlerini güçlendirme
II. Millî birlik ve beraberliğin sağlanması
III. Büyük Millet Meclisinin açılması

gelişmelerinden hangilerini engellemeye çalıştığının göstergesidir?

10 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Tekirdağ ÖDM

I. Dünya Savaşı sırasında dünyaya İspanyol Gribi yayılmaya başlamıştır. 50 ila 100 milyon arası insanın ölümüne neden olmuştur. Hastalık Osmanlı Devleti’nde bir hayli güçlü şekilde hissedilmiş, başkent İstanbul’u sarsmıştır. Atatürk de Samsun’a çıkma hazırlıkları sırasında bu hastalığa yakalanmış ve atlatmıştır. 

Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

0%