824 Kuvayımilliye ve Cemiyetler ÖDM Online Test 3

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 4. Kazanım
  • İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
1 oylar, 4 ortalama
205
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

824 Cemiyetler ve Kuvayı Milliye 3

1 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Aydın ÖDM

“Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti: Sivas Valisi Reşit Paşa’nın eşi Melek Reşit Hanım ve arkadaşları tarafından Sivas’ta kurulmuş, kısa sürede Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde merkeze bağlı birçok şubesi açılmıştır. Düşman işgallerini büyük bir hassasiyet ve dikkatle izleyerek İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükûmeti’ne karşı zaman zaman protestonameler yayımlayan, Millî Orduya para ve mal yardımı kampanyaları açan, Millî Mücadele için Anadolu’ya geçenlere kutlama mesajları gönderen bu cemiyet Kurtuluş Savaşı boyunca Türk kadınlığının iftihar edeceği büyük hizmetler görmüştür. Cemiyet, Atatürk’ün büyük takdirini kazanmıştır...”

(B. Sıtkı Baykal, Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, ss.671-672)

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti ile ilgili verilen bilgilere bakarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

2 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Amasya ÖDM

Kuvâ-yı Millîye denilen birliklerde görev yapan askerler gönüllü kişilerdi. Bu birlikleri terhis edilmiş Osmanlı subayları komuta ediyordu. Bu birliklerde kadın, erkek her yaştan vatan sevdalısı bulunuyordu. Kuvâ-yı Millîye’nin ihtiyaçları halk tarafından karşılanıyordu.

Buna göre Kuvâ-yı Millîye’nin oluşumunda farklı unsurları birleştiren ortak duygu aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Denizli ÖDM

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile İstanbul Hükümeti teslimiyetçi bir politika izleyerek Anadolu halkını kendi kaderine teslim etmiştir. Antlaşma sonrası İtilaf güçleri vakit kaybetmeden işgallere başlamıştır. Halk içerisinden bazı gruplar bağımsızlık ve kurtuluş çareleri ararken, bazı gruplar ise ülkenin çıkarları aleyhine çalışmış ve manda yönetimine sürüklenmesi için çaba sarf etmişlerdir.

Verilen metinden yola çıkarak millî cemiyetler ile ilgili hangisine ulaşılamaz?

4 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Konya ÖDM

Millî Mücadele Dönemi’nde vatanın savunulması için kurulan en önemli derneklerden biri de Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’dir. Cemiyet, Sivas dışında Anadolu’nun başka şehirlerinde de şubeler açmıştır. Cemiyetteki kadınlar Anadolu’da meydana gelen olayları yakından takip etmişler, işgaller karşısında hem İtilaf Devletlerini hem de Osmanlı Hükûmeti’ni telgraflarla protesto etmişlerdir. Ayrıca mücadele eden askerler için para toplayıp bazı eşyalar (çamaşır, çorap vb.) üretmişler, İstanbul’dan Anadolu’ya geçerek Millî Mücadele’ye katkıda bulunanlara tebrik mesajları göndermişlerdir.
Buna göre Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti,
I. Bölgesel nitelik taşımaktadır.
II. Millî bilinç düşüncesiyle hareket etmiştir.
III.Millî Mücadele’ye maddi ve manevi destek vermiştir.
IV.İşgaller karşısında silahlı direnişte bulunmuştur.
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

İstanbul ÖDM

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin aldığı kararlardan bazıları şunlardır:

* Bölge dışına göç edilmeyecektir.
* Bilim, iktisat ve din teşkilatları kurulacaktır.
* Basın ve yayın yoluyla propaganda yapılacaktır.
* İşgallere karşı direnilecektir.

Alınan bu kararların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Eruzum ÖDM

Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili Ali Fuat Cebesoy’a “Artık milletin bundan sonra kendi hakkını kendisinin araması ve müdafaa etmesi bizlerin de mümkün olduğu kadar bu yolu göstermemiz ve bütün bir ordu ile yardım etmemiz gerekmektedir.” demiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıdaki sözleri aşağıdaki olayların hangisinin yaşanacağının göstergesidir?

7 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Aydın ÖDM

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için cemiyetler kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisinde cemiyetler ve amaçları yanlış verilmiştir?

8 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

İstanbul ÖDM

I. Birden fazla cephede savaşmışlardır.
II. Halkın oluşturduğu güçlerdir.
III.Bölgesel güçlerdir.
IV.Düşman ilerleyişini tamamen durdurmuşlardır.

Yukarıdakilerden hangileri Kuvâ-yı Millîye’nin özelliklerindendir?

9 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Amasya ÖDM

Kuvâ-yı Millîye, millî kuvvetler demektir. Türk halkının işgaller karşısında vatanseverlik duygusuyla bir araya gelerek oluşturduğu bölgesel ve düzensiz direniş kuvvetlerine denir.

Aşağıdakilerden hangisi Kuvâ-yı Millîye’nin ortaya çıkma sebeplerinden biri değildir?

10 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Aydın ÖDM

Mustafa Kemal 1923’te Konya’da konuşurken Türk kadını ile ilgili düşüncelerini şöyle dile getirir: “Milleti ölümden kurtararak kurtuluşa ve istiklale götüren azim ve faaliyette, her vatan evladının mesaisi, gayreti, himmeti ve fedakârlığı geçmiştir. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde Anadolu köylü kadınının fevkinde mesaisini zikretmek imkânı yoktur. Ve dünyada hiçbir milletin kadını, Ben, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim.” diyemez! 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmıştır?

0%