825 İstiklal Yolculuğu Çıkmış Sorular Testi

 
/10
0 oylar, 0 ortalama
122
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

825 İstiklal Yolculuğu

825 Kongreler Dönemi Çıkmış Sorular

“İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.” kazanımı ile ilgili sınavlarda çıkan sorular

1 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

TEOG 2015

Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde alınan aşağıdaki kararların hangisinde, Millî Mücadele’nin millet iradesiyle kazanılacağı vurgulanmıştır?

2 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

TEOG 2013

Aşağıdakilerden hangisi, Amasya Genelgesi’ndeki “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” kararının eyleme geçtiğinin kanıtı olamaz?

3 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

SBS 2011

Sivas Kongresi’nin;

I-   Bütün millî cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında

     birleştirilmesi

II-  Temsil Heyeti’nin yurdun bütününü temsil etmesi

III- Manda ve himayenin reddedilmesi

kararlarından hangisi veya hangileri ile Millî Mücadele’nin tek merkezden yönetilmesi amaçlanmıştır?

4 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

SBS 2011

“ Amasya Genelgesi’nin “Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” maddesi ile Kurtuluş Savaşı’nın ……………. belirlenmiştir.

Verilen cümledeki boş yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

5 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

LGS 2019

Erzurum Kongresi, toplanma amacı ve temsiliyet açısından bölgesel; aldığı kararlar açısından ulusal bir niteliktedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin bölgesel olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

6 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

TEOG 2016

Erzurum Kongresi’nin kararlarından bazıları şunlardır:

  • Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
  • Kuva-yı Milliye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
  • Manda ve himaye kabul olunamaz.

Kongre’nin bu kararlarıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?

7 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

TEOG 2014

“Yabancı bir milletin himaye ve efendiliğini kabul etmek, insanlık vasıflarından yoksunluğu, acizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildi.”

                                                                                                                                                                                                                                      Mustafa Kemal

Bu sözüyle Mustafa Kemal, karşı olduğu aşağıdaki anlayışlardan hangisini vurgulamaktadır?

8 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

TEOG 2015

Havza Genelgesi’ne göre;

  • mitingler düzenlenerek işgaller protesto edilecek,
  • gösterilerde düzen korunarak, Hristiyan halka saldırı ve düşmanlık yapılmayacak,
  • büyük devletlerin temsilcilerine ve Osmanlı Hükûmetine uyarı telgrafları çekilecekti.

Genelgenin bu maddelerine göre aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?

9 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

TEOG 2015

Mustafa Kemal, Millî Mücadele Dönemi’nde Türk milletinin bağımsızlığına karşı yapılan saldırının yine Türk milletinin topyekûn mücadelesiyle önlenebileceğine inanıyordu. Bu amaçla işgaller karşısında millî heyecanın tüm yurda yayılması için çalışmalar yaptı. Genelgeler yayımladı. Düzenlenecek mitinglerle İzmir’in işgalinin kınanmasını istedi.

Buna göre Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaların amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

DPY 2020

Erzurum Kongresi’nde “Manda ve himaye kabul edilemez.” kararının alınması aşağıdakilerden hangisine verilen önemi göstermektedir?

0%