825 İstiklal Yolculuğu Çıkmış Sorular Testi

 
/10
0 oylar, 0 ortalama
47
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

825 İstiklal Yolculuğu

825 Kongreler Dönemi Çıkmış Sorular

“İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.” kazanımı ile ilgili sınavlarda çıkan sorular

1 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

LGS 2019

Erzurum Kongresi, toplanma amacı ve temsiliyet açısından bölgesel; aldığı kararlar açısından ulusal bir niteliktedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin bölgesel olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

2 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

TEOG 2016

Mustafa Kemal; komutanlara, valilere ve Anadolu’daki millî cemiyetlere Havza’dan gönderdiği emirlerde işgalleri protesto etmelerini istedi. Havza’da bir miting düzenlenmesini sağlayarak İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalini protesto ettirdi. Bu mitingler dalga dalga tüm yurda yayıldı.

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemiştir?

3 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

TEOG 2016

Erzurum Kongresi’nin kararlarından bazıları şunlardır:

  • Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
  • Kuva-yı Milliye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
  • Manda ve himaye kabul olunamaz.

Kongre’nin bu kararlarıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?

4 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

TEOG 2013

Mustafa Kemal Paşa’nın, Erzurum’daki çalışmalarından rahatsız olan İstanbul Hükûmeti, onun İstanbul’a geri dönmesini istedi. Bu isteği reddeden Mustafa Kemal, müfettişlik görevinden alınacağını öğrendi. Bunun üzerine Osmanlı Hükûmetinden önce davranarak askerlikten ve bütün görevlerinden istifa ettiğini İstanbul’a bildirdi.

Bu bilgiden yola çıkarak, Mustafa Kemal Paşa ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

5 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

TEOG 2016

Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Dönemi’nde alınan aşağıdaki kararların hangisinde, Millî Mücadele’nin millet iradesiyle kazanılacağı vurgulanmıştır?

6 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

SBS 2009

Sivas Kongresi, yurdun her yerinden gelen temsilcilerin katılımı ile gerçekleşti. Kongre’ye katılan temsilciler yaptıkları konuşmalarda mücadelenin millet adına yapıldığını, amaçlarının vatanın kurtuluşu ve milletin bağımsızlığı olduğunu açıkladılar. Kongre’de, Anadolu ve Rumeli’de faaliyet gösteren bütün millî cemiyetlerin “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilerek vatanın kurtuluşu için birlikte hareket etmeleri de sağlandı.

Buna göre, Sivas Kongresi’nin Kurtuluş Savaşı için aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenemez?

7 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

SBS 2011

“ Amasya Genelgesi’nin “Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” maddesi ile Kurtuluş Savaşı’nın ……………. belirlenmiştir.

Verilen cümledeki boş yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

8 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

TEOG 2017

Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Dönemi’nde alınan;

  • Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
  • Kuva-yı Milliye’yi etkin ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.

kararları aşağıdakilerden hangisinin benimsendiğini gösterir?

9 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

TEOG 2016

Mustafa Kemal ile Salih Paşa arasında imzalanan Amasya Protokolü’yle Mebusan Meclisinin toplanması kararlaştırıldı.

Bu karar, Erzurum Kongresi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?

10 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

TEOG 2016

Sivas Kongresi’yle yurt genelinde faaliyet gösteren cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.

Bu kararla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?

0%