731 Nereye Yerleşelim? Çıkmış Sorular

 
/10
8 oylar, 4.3 ortalama
91
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

731 Nereye Yerleşelim?

731 Nereye Yerleşelim? Çıkmış Sorular

1 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2020

Aşağıdakilerden hangisi insanların yerleşim yeri tercihinde etkili olan doğal faktörlerdendir?

2 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

SBS 2008

Mısır ülkesinin haritası 4 bölgeye ayrılarak gösterilmiştir

Nüfusu en az olan bölge ve bunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

3 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2019

Geçmişten günümüze insanların yerleşim yeri tercihinde doğal ve beşerî faktörler etkili olmuştur. Doğal faktörler, yeryüzü şekilleri, iklim, su kaynakları, yer altı kaynakları, bitki örtüsü gibi insan eli değmeden var olmuş unsurlardır. Beşerî faktörler ise ekonomik faaliyetler, ticaret, sanayi, madencilik, hayvancılık ve tarım gibi insan müdahalesi sonucu oluşan unsurlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yerleşim yeri tercihini etkileyen doğal faktörlere örnek olarak gösterilebilir?

4 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2017

Aşağıdakilerden hangisi günümüze daha yakın zamanda gerçekleşmiştir?

5 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2016

Ticaretin gelişmesiyle insanlar şehirlerini, ürünlerinin ticaretini yapabilecekleri su ve yol kenarlarına kurdular.

Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangileri arasındaki etkileşim vurgulanmıştır?

6 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2020

Ülkemizde nüfus, sanayi tesislerinin çevresinde daha çok yoğunlaşmıştır.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2019

Çatalhöyük’te bulunan kumaş parçaları en eski kumaş örneklerindendir. Burada yaşayanlar, o dönemde Hasan Dağı’ndan elde edilen obsidyen ile tuzu hem kendi ihtiyaçları için kullanmışlar hem de çevrelerindeki yerleşim birimlerinde yaşayan insanlara satmışlardır. İklime uygun tahıl ve bakliyat yetiştirmişlerdir.

Buna göre Çatalhöyük’te aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin geliştiği söylenemez?

8 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2015

Tarih öncesi devirlerde insanlar mağaralarda ve ağaç kovuklarında barınıyorlar, yiyeceklerini avcılık ve toplayıcılıkla elde ediyorlar, mağara duvarlarına da avladıkları hayvanların resimlerini çiziyorlardı.

Bu bilgiye göre tarih öncesi devirlerde yaşayan insanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

9 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2020

Türkiye’de doğal ve beşerî şartların bölgeden bölgeye farklı özellikler sunması, yerleşmeye uygun olan veya olmayan alanların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin bu özelliğinin sonucu olarak ortaya çıkan bir durumdur?

10 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2020

Yerleşik yaşama geçmeye başlayan insanoğlu öncelikle aşağıdaki özelliklerin hangisine sahip alanlara yerleşmeyi tercih etmiştir?

0%