731 Nereye Yerleşelim? Çıkmış Sorular

 
/10
8 oylar, 4.3 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

731 Nereye Yerleşelim?

731 Nereye Yerleşelim? Çıkmış Sorular

1 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2015

M.Ö. 3000’li yıllarda insanlar genellikle etrafı surlarla çevrili kale-şehirlerde yaşamışlardır.

Buna göre, bu dönem hakkında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2019

Geçmişten günümüze insanların yerleşim yeri tercihinde doğal ve beşerî faktörler etkili olmuştur. Doğal faktörler, yeryüzü şekilleri, iklim, su kaynakları, yer altı kaynakları, bitki örtüsü gibi insan eli değmeden var olmuş unsurlardır. Beşerî faktörler ise ekonomik faaliyetler, ticaret, sanayi, madencilik, hayvancılık ve tarım gibi insan müdahalesi sonucu oluşan unsurlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yerleşim yeri tercihini etkileyen doğal faktörlere örnek olarak gösterilebilir?

3 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2014

İlk insanların göçebelikten yerleşik hayata geçişinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?

4 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2014

MÖ 3000’li yıllarda insanlar, yerleşmek için toprağı ve hava koşulları tarım yapmaya elverişli yerleri tercih ettiler. Daha sonraki zamanlarda ise şehirlerini, yetiştirdikleri ürünlerin ticaretini kolayca yapabilecekleri su ve yol kenarlarına kurdular.

Bu paragrafta, insanların yerleşim yerlerini seçmelerinde etkili olan faktörlerden hangisine değinilmemiştir?

5 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2020

Yerleşik yaşama geçmeye başlayan insanoğlu öncelikle aşağıdaki özelliklerin hangisine sahip alanlara yerleşmeyi tercih etmiştir?

6 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2016

Ticaretin gelişmesiyle insanlar şehirlerini, ürünlerinin ticaretini yapabilecekleri su ve yol kenarlarına kurdular.

Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangileri arasındaki etkileşim vurgulanmıştır?

7 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

SBS 2008

Mısır ülkesinin haritası 4 bölgeye ayrılarak gösterilmiştir

Nüfusu en az olan bölge ve bunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

8 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2019

Çatalhöyük’te bulunan kumaş parçaları en eski kumaş örneklerindendir. Burada yaşayanlar, o dönemde Hasan Dağı’ndan elde edilen obsidyen ile tuzu hem kendi ihtiyaçları için kullanmışlar hem de çevrelerindeki yerleşim birimlerinde yaşayan insanlara satmışlardır. İklime uygun tahıl ve bakliyat yetiştirmişlerdir.

Buna göre Çatalhöyük’te aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin geliştiği söylenemez?

9 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2020

Aşağıdakilerden hangisi insanların yerleşim yeri tercihinde etkili olan doğal faktörlerdendir?

10 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2020

Ülkemizde nüfus, sanayi tesislerinin çevresinde daha çok yoğunlaşmıştır.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

0%