731 Nereye Yerleşelim? Çıkmış Sorular

 
/10
8 oylar, 4.3 ortalama
60
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

731 Nereye Yerleşelim?

731 Nereye Yerleşelim? Çıkmış Sorular

1 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2014

İlk insanların göçebelikten yerleşik hayata geçişinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?

2 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2020

Yerleşik yaşama geçmeye başlayan insanoğlu öncelikle aşağıdaki özelliklerin hangisine sahip alanlara yerleşmeyi tercih etmiştir?

3 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2020

Türkiye’de doğal ve beşerî şartların bölgeden bölgeye farklı özellikler sunması, yerleşmeye uygun olan veya olmayan alanların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin bu özelliğinin sonucu olarak ortaya çıkan bir durumdur?

4 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2014

MÖ 3000’li yıllarda insanlar, yerleşmek için toprağı ve hava koşulları tarım yapmaya elverişli yerleri tercih ettiler. Daha sonraki zamanlarda ise şehirlerini, yetiştirdikleri ürünlerin ticaretini kolayca yapabilecekleri su ve yol kenarlarına kurdular.

Bu paragrafta, insanların yerleşim yerlerini seçmelerinde etkili olan faktörlerden hangisine değinilmemiştir?

5 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2017

Aşağıdakilerden hangisi günümüze daha yakın zamanda gerçekleşmiştir?

6 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2020

Ülkemizde nüfus, sanayi tesislerinin çevresinde daha çok yoğunlaşmıştır.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2015

M.Ö. 3000’li yıllarda insanlar genellikle etrafı surlarla çevrili kale-şehirlerde yaşamışlardır.

Buna göre, bu dönem hakkında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

8 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

SBS 2009

 Babamın anlattıklarına hâlâ inanamıyorum. Bugün yaşadığımız şehir, 30 yıl önce balıkçılık ve hayvancılıkla geçinen, kendi ihtiyaçlarına yönelik sebze ve meyve yetiştiren küçük bir sahil kasabasıymış. Etrafı dağlık olduğu için yolu da yokmuş elektriği de. Çevresindeki dağlarda bakır yataklarının bulunmasıyla kaderi değişmiş! Bakırı işleyen tesisler, modern yollar yapılmış. Başka yerlerden de kasabaya çok sayıda insan yerleşmiş. Ticaret hayatı canlanmış. Eskiden 2.000 kişiyi aşmayan nüfusu bugün 200.000 kişiye yükselmiş.

Metne göre kasabanın gelişmesini sağlayan temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

SBS 2008

Mısır ülkesinin haritası 4 bölgeye ayrılarak gösterilmiştir

Nüfusu en az olan bölge ve bunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

10 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2020

Aşağıdakilerden hangisi insanların yerleşim yeri tercihinde etkili olan doğal faktörlerdendir?

0%