823 Mondros Ateşkes Anlaşması ve İşgaller ÖDM Online Test 2

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 3. Kazanım
  • İTA.8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
1 oylar, 5 ortalama
249

823 İşgal Yıllarında Anadolu

823 Mondros Mütarekesi ve İşgaller Online Test 2

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Düzce ÖDM

Bir zamanlar “Millet-i Sadıka” olarak tanımlanan Ermeniler, I. Dünya Savaşı yıllarında önce Ruslarla ardından da İngilizlerle iş birliği yaptılar. Bu iş birliğine karşılık İngilizler, Ermenilere, Doğu Anadolu’da bağımsız bir devlet vadettiler.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi bu vaadi gerçekleştirmeye yönelik alınmıştır?

2 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Diyarbakır ÖDM

Paris Barış Konferansı’nın ana gündem maddeleri; Avrupa’nın sınırlarının yeniden çizilmesi, sömürgelerin durumu ve Rusya savaştan çekildiği için Osmanlı Devleti topraklarının yeniden paylaşılmasıydı. İngiltere’nin sömürgelerine giden en önemli yol Akdeniz’den geçiyordu. Doğu Akdeniz’de güçlü bir İtalya yerine zayıf bir Yunanistan, İngiltere’nin çıkarlarına daha uygundu. Bu nedenle İngiltere Başbakanı Lloyd George (Loyd Corç), İtalyanların Anadolu’da yayılmasına karşı çıktı. Ayrıca Yunan heyeti, konferansa “İzmir’de Rum nüfusunun çoğunlukta olduğuna dair” sahte belgeler sunmuştu. İngiltere, Yunanların İzmir’deki Rumları koruma bahanesiyle İzmir’e asker çıkarmalarına izin verilmesini önerdi. Fransa ve ABD bu teklifi kabul etti. Yalnız kalan İtalya da bu durumu kabul etmek zorunda kaldı.
Buna göre,
I. İtilaf Devletleri arasında çıkar çatışmaları yaşanmıştır.
II. İzmir konusunda İtalya yalnız bırakılmıştır.
III. Sömürgecilik yerini manda ve himayeye bırakmıştır.
durumlarından hangilerinin yaşandığı söylenebilir?

3 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Gümüşhane ÖDM

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması taşıdığı ağır hükümlerden dolayı bir ateşkes antlaşması gibi değil de barış antlaşması niteliğindeydi. “Bütün Osmanlı orduları terhis edilecektir.’’ maddesi ise bu ağır maddelerden biridir.

Bu madde ile İtilaf Devletlerinin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

4 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Bursa ÖDM

Mustafa Kemal, 13 Ekim 1918 tarihinde Halep’ten çektiği telgrafta, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın şartlarını çok ağır bulduğuyla ilgili şunları belirtmiştir:
“Mondros Ateşkesi, Osmanlı Devleti’nin müttefikleriyle beraber sürüklendiği acı yenilginin yüz kızartacak bir sonucudur. Bu ateşkes maddeleri Türk topraklarını yabancıların işgaline sunmuştur. Yine bu ateşkes maddeleri Sevr Antlaşması’nın hükümlerinin de kolaylıkla kabul ettirilebileceği fikrini işgalcilere mümkün ve normal gösterdi.’’ 

Yukarıda verilen bilgilere göre anlaşma hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

5 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Düzce ÖDM

Mondros Ateşkes Antlaşmasının bazı maddeleri verilmiştir.
I. Boğazlar, açık olacak ve İtilaf Devletlerince işgal edilecektir.
II. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli askerin dışında Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Bütün savaş gemilerine, taşıt, araç, gereç, silah ve cephanelere el konulacaktır.
III. Tüm telsiz, telgraf hatlarının kontrolü; Toros tünelleri ve bütün demir yollarının denetimi İtilaf Devletleri tarafından sağlanacaktır.
IV. İtilaf Devletlerinin esirleri derhâl serbest bırakılacak, Osmanlı esirleri serbest bırakılmayacaktır.
Verilen maddelerden hangisi uluslararası eşitlik ilkesine aykırılık göstermektedir?

6 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Artvin ÖDM

I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru ABD Başkanı Wilson tarafından yayınlanan Wilson İlkelerinin siyasi ve ekonomik temelleri şu maddelerle belirtilmiştir:
• Yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı alınmayacaktır.
• Devletler arası ekonomik engeller kaldırılacaktır.
Buna göre Mondros Ateşkes Antlaşması’nın maddelerinden,
I. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkına sahip olacaktır.
II. İtilaf Devletleri Osmanlı demir yollarından istifade edecek, Osmanlı ticaret gemileri İtilaf Devletleri’nin hizmetinde bulundurulacaktır.
III. Doğudaki altı vilayette (Sivas, Elâzığ, Diyarbakır, Bitlis, Erzurum, Van) karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illeri işgal edilebilecektir.
hangilerinin Wilson İlkeleri ile çeliştiği söylenebilir?

7 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Niğde ÖDM

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında hiç vakit kaybetmeden İzmir ve çevresini işgal etmeye başlayan Yunanlar;
• Bölgeye Rum göçmenleri yönlendirme,
• İzmir’de devlet binalarına el koyma,
• Yerli Rumları kışkırtarak çete hareketlerine destek verme,
• İşgallerini doğu yönünde genişletme
faaliyetlerine girişmişlerdir.
Yunanların işgal sonrası bu girişimleri dikkate alındığında,
I. Bölgenin etnik yapısını kendi lehine değiştirmek
II. Devlet yönetiminde söz sahibi olmak
III. Etki alanlarını sınırlandırmak
IV. Bölgede kalıcı egemenlik kurmak
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalışmışlardır?

8 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Ankara ÖDM

I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesinde “İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir.” ifadesi yer alıyordu.

Bu maddeye göre İtilaf Devletlerinin aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları söylenebilir?

9 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Şanlıurfa ÖDM

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri aşağıda verilmiştir:
• İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir durum hâlinde istedikleri bölgeleri işgal edebileceklerdir.
• Doğudaki altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu bölgeleri de işgal edebileceklerdir.
• Bütün haberleşme istasyonları (telsiz, telgraf vb.) İtilaf Devletlerince denetim altına alınacaktır.
Verilen maddelere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

10 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Tokat ÖDM

Atatürk, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında oluşan ortamı:
‘‘…Açıkladığım hususlara ve yaptığım gözlemlere göre üç türlü karar ortaya atılmıştır. Birincisi İngiliz himayesini istemek, ikincisi Amerikan mandasını istemek. Bu iki türlü karar sahipleri, Osmanlı Devleti’nin bir bütün halinde korunmasını düşünenlerdir. Osmanlı topraklarının çeşitli devletler arasında taksimi yerine, imparatorluğu tek bir devletin koruyuculuğu altında bulundurmayı tercih edenlerdir. Üçüncü karar, bölgesel kurtuluş çarelerine başvurmaktır. Söz gelişi, bazı bölgeler kendilerinin Osmanlı Devleti’nden koparılacağı görüşüne karşı ondan ayrılmama tedbirlerine başvuruyordu. Bazı bölgelerde Osmanlı Devleti’nin ortadan kaldırılacağını ve Osmanlı ülkesinin taksim edileceğini oldubitti kabul ederek kendi başlarını kurtarmaya çalışıyordu…’’ şeklinde ifade etmiştir.

Verilen metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Nisa Duru Bingül100 %10
2Saniye100 %10
3maraz ali100 %10
4Ali100 %10
5(!) naimeee kız!100 %10
6Zeyneptomar100 %10
7ardıl100 %10
8Zeynep Demiralay90 %9
9hayrunnisa90 %9
10G90 %9
11Dyfbf90 %9
12Bero90 %9
13Arda Yılmaz90 %9
14A90 %9
15e90 %9
16Evrim90 %9
17M90 %9
18Dağlar90 %9
19Hazel90 %9
20Mustafa90 %9
21G90 %9
22furki gazoz90 %9
23ef90 %9
24Werty90 %9
25dssdsdsd90 %9
26Burhan90 %9
27Ffd CD fdf90 %9
28Kara cahill90 %9
29T90 %9
30elif80 %8
31K80 %8
32J80 %8
33beren80 %8
34Gamze80 %8
35jkkj80 %8
36e80 %8
37[email protected]80 %8
38byz80 %8
39Bfj80 %8
40fsfsf80 %8
41berk80 %8
42Rağda80 %8
43Elif80 %8
44serra80 %8
45Alperen80 %8
46lıhg80 %8
47ggg80 %8
48Asım80 %8
49Elif80 %8
50ilayda80 %8
51Ahmet KORKMAZ80 %8
52Belinay80 %8
53İbrahim80 %8
54Jd80 %8
558c80 %8
56Abdulkadir80 %8
57B80 %8
58Thanos80 %8
59Aaa80 %8
60zenci80 %8
61Recep80 %8
62Uras80 %8
638/b80 %8
64vcb80 %8
65gh80 %8
66hfd80 %8
67M75 %7.5
68Nknkm70 %7
69gfd70 %7
70Hh70 %7
71elle70 %7
72Onur70 %7
73ea70 %7
74DENİZLİDENBABAPRORAMAZANKIZILTEPO70 %7
75Yunus Emre Göktaş70 %7
76Aha70 %7
77Kübra70 %7
78toprak70 %7
79Salih Selim ÜNSAL70 %7
80Sema70 %7
818ab70 %7
82kubra70 %7
83şokjuhg70 %7
84elf70 %7
85Aras70 %7
86Seda70 %7
87N70 %7
88ysf70 %7
89zozo70 %7
90Bayram70 %7
91Umut Kerim Akkaya70 %7
92Fjgnfjnkhfgjfh70 %7
93k70 %7
94Eda70 %7
95Ne70 %7
96,70 %7
97Ayse70 %7
988d70 %7
99Er5870 %7
100A70 %7
101Aa70 %7
102[email protected]60 %6
103a60 %6
104Ömer Enes ÇAKAL60 %6
105Evüve evüve evüve çekil60 %6
106ccg60 %6
107aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa60 %6
108dsssssssssssss60 %6
109nnehir60 %6
110T60 %6
111Hfdcc60 %6
112nisasu60 %6
113adgg60 %6
114melike60 %6
115conoseks60 %6
116R60 %6
117kgjkhn60 %6
118Esma60 %6
119esila60 %6
120Wa artgyj60 %6
121halil60 %6
122R60 %6
123hyunjnnn60 %6
124e60 %6
125Ttt60 %6
126baklavaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa60 %6
127ü60 %6
128fhb60 %6
129Ecem su60 %6
130ecrin60 %6
131860 %6
1328A60 %6
133Zenci ordusu60 %6
134ghvyuhgjk60 %6
135ayşe60 %6
136deeer60 %6
137ahmet60 %6
138Lkmko60 %6
139i55 %5.5
140mx55 %5.5
141Gizem Kandemir 8/B55 %5.5
142ali55 %5.5
143Mehmet50 %5
144amir50 %5
145Cihan50 %5
146hshsh50 %5
147Umut kırdar50 %5
148ArdaB.50 %5
149gflgkklujtj6rsdj50 %5
150Dolmadaki50 %5
151vdfobidzb50 %5
152hh50 %5
153arda50 %5
154zeynep50 %5
155Ada50 %5
156Z50 %5
1578c50 %5
158asdtr50 %5
159asd50 %5
160gg50 %5
161shaco50 %5
162A50 %5
163Emine Hiranur50 %5
164cekirdek50 %5
165ayşe50 %5
166sedaaa45 %4.5
167?Eda nur40 %4
168H.EFE40 %4
169Fadime40 %4
170İrem su40 %4
171Hena40 %4
172Nursena40 %4
173fwf40 %4
174efe40 %4
175ezginaz arpa40 %4
176Deniz40 %4
177E40 %4
178ıvandoe40 %4
179r40 %4
180a40 %4
181T40 %4
182Mmhmmm37.5 %3.75
183Burak30 %3
184İnsan30 %3
185Dftt30 %3
186Mesut30 %3
187S30 %3
188S30 %3
189Irmak30 %3
190Szn30 %3
191c30 %3
192sevda30 %3
193İ? Ön İçi."şok uo'. Ür30 %3
194seren30 %3
195dd30 %3
196fatih şeker30 %3
197Sıla20 %2
198berk20 %2
199sıla20 %2
200G20 %2
201Ali20 %2
202😥😢😎😥😂🤨🤲😓😎20 %2
203Alidoruk20 %2
204Buket20 %2
205B20 %2
206Hh15 %1.5
207Burak E.10 %1
208cxgrfd10 %1
209Batuhan10 %1
210Sss10 %1
2118A10 %1
212alara6310 %1
213Hayrunnisa5 %0.5
214maraz ali0 %0
215mehmetdelebe0 %0
216Hüseyin0 %0
217gizemli0 %0
218Selam0 %0
219Hakan0 %0
220haci lokman0 %0
221ısimsiz0 %0
222onastawefg0 %0
223Eda nur dane0 %0
224Trabzonlu ya0 %0
225dgyy0 %0
226hşş0 %0
227D0 %0
228Emir bey0 %0
229Ercin0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a9173
2ALİ2110
3a1947
4aa1642
5Gdhzhbds1631
6D1577
7Asd1381
8111343
9Deniz1298
10G1255
11G1245
12İlayda1116
13Er1067
14rana1016
15ARzu1013
16ali999
17kg911
18Ilgın KARAKARTAL901
19aleyna877
20hatice nur yurt853
21t799
22Arda Yılmaz788
23Ege Gören784
24Belinay771
25Adam_Ucuyo769
26oykuıpıl767
27Ghg fa753
28ayşen erva729
29Çağla701
30z689
31asads688
321675
33Elif666
34eyup653
35E649
36gg631
37Nisa Duru Bingül623
38Melek Vardar 6/B607
39Enes Solmaz599
40byz584
41Beren573
42h573
43sss566
44a561
45arda can556
46Selin548
47dd545
48Hürünaz544
49Alische538
50İrem525
51Sema523
527/A521
53Ömer Enes ÇAKAL517
54w514
55Elif Hoda511
56Nazlı Akgül509
57Zeynep Çelebi509
58Sare505
59Jjjjjjjkl504
60ilayda502
61Defne Turna492
62Burak491
63SENA490
64C490
65emira489
66KEREM KARATAŞ483
67t481
68Özge478
69Emine477
70Yunus Emre Göktaş476
71ada474
72s474
73Alara Cengiz472
74Zeyne DEDE470
75R.Aytuğ Cıvak466
76Aysu463
77Azizcan457
78Sümeyye451
79sekizler450
80imagine losing449
81Berk448
82Ceylin akardere447
83İrmak444
84Yiğitali Akkuş444
85Esma437
86Ledeyna Güner437
87Melek428
88Nisa Çelik428
89Gülce Erkeç423
90Nfuws422
91K422
92Cemre421
93hasan417
94Liya412
95.407
96Elif Öykü405
97Elif405
98msu405
99Elif404
100erkan403
101Nehir400
102ahmet398
103Barış Arın Yavuzcan394
104Baki390
105tuncay385
106Secil bilgin382
107Çağrı382
108Kuzey381
109we380
110Çağrı379
111cahoo378
112Ali Batın TAN374
113Medine373
114İkranur373
115Irmak özer371
116Şervan tursun371
117bekir368
118*367
119Mısra Direk366
120zozo365
121Levent364
122uuu364
123Nikolay363
124Yusuf İslam konuk362
125Sevde362
126naz362
127Zeynep Beyza359
128Doruk Celal Darçin356
129Esra356
130ihsan mahir davuş354
131Hiranur354
132a353
133Furkan Alper353
134Elif351
135ı350
136Esra pehlevan349
137oğuz347
138Çınar Temurtaş344
139İlayda341
140M.yiğit aslan340
141Nil Soğancılar339
142ğ339
143Serra Nur336
144Eymencan336
145yağmur335
146ada335
147Elif Çakır334
148Emre332
149Awdd332
150Dyrr7ti330
151bbshen330
152Eymen330
153rüzgar ünal329
154Ögenci329
155İsim329
156CEMRE325
157Eylül324
158a324
159C322
160Nimet319
161macide319
162Kardelen karataş318
163Mizgin317
164burak317
165sudem316
166Ahmet KORKMAZ315
167Sıdıka SARIBIYIK314
168Aslıhan313
169Zeynep koç312
170Fehime özdemir312
171Kerri309
172Ezgi Su308
173Merve Tınmaz 5-C307
174esila307
175Kayla Naz Akdeniz306
176elf306
177Zeynep Ceyda Koca306
178bero305
179-303
180Belinay301
181Ebrar299
182İslam Can299
183Zeynep Buğlem ANDAÇ298
184Yusuf İslam Konuk296
185Abdullah296
186Bnb296
187koray295
1885e295
189hira294
190Büşra294
191fsm292
192ayşe291
1938b289
194ALI KUTAY288
195ArdaB.288
196Burcu287
197Efe Uygar286
198Aa286
199Ecrin285
200W285
201ahmet baki284
202Melih DUMAN282
203Gy282
204ghggtyhtt281
205senem280
206Sare278
207Dilara Köroğlu277
208Hayice276
209savas275
210Yiğit274
211YİĞİT274
212Bilge Kağan ELMAS274
213tdtgt272
214Bahtiyar271
215Medine Sıla Kayacan271
216coco cola268
217y268
218Yiğit Manazoğlu267
219sena267
220Efe Bozkurt266
221Hazal266
222ecrin266
223Neden266
224klşh266
225Mehmet Akif Ersoy265
226Z.seray264
227Semra262
228Asd261
229C261
230Şevval su259
231osman259
232Rüzgar Berat259
233Yiğit258
234Arda258
235Menna258
236Musa258
237öykü257
238çınar kankaya256
239Cfcvcfd255
240Ecrin KARAARSLAN254
241Esma Ebrar254
242tr253
243Mete252
244Abdülhamit252
245doğan252
246a252
247xzftfew1ttt251
248aeâtçaaet251
249Minel Tuana Köseoğlu249
2507B249
251Kağan248
252www246
253fafğpafo0pağkfla245
254BATIN BERK YORULMAZ245
255Ömer244
2565a244
257merve244
258YİĞİT UZUNOĞLU243
259Gülşah242
260Azra242
261S242
262SÜMEYRA EKERİM242
263Adlem Gökçe Yaman241
264Sümeyye Cankılıç241
265Mete241
266zeynep sahra240
267sss240
268Elif239
269Zerenkalpben238
270T238
271Hilal237
272YUSUF236
273.235
274Gufiroe234
275Elif bakar234
2761234
277Kemal efe Çetin233
278Eftelya233
279seyit233
280Umut kamil232
281Ecrin naz ataş231
282Azra231
283Hazal230
284Tuğberk karabudan230
285Ali230
286Yağmur228
287EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
288Arda227
289Belkıssu227
290Yiğit226
291Esra Aksoy226
292LŞLLŞLŞL226
293Esma Hıra226
2948225
295faatma225
296Asel225
297ddddd224
298@224
299Ahmet SAĞNAK223
300Yiğit Ali ÖZTÜRK222
301serra222
302efe222
303ada!☆221
304alihan221
305Ayşegül YELOĞLU220
306FURKAN220
307aa220
308Zeynep beyza219
309makbule yeşillik219
310aaaa219
311Yiğit218
312Mert Ali Yıldırım218
313ilkan218
314Elif Uysal218
315Zeynep Oyman218
3168a-b218
317c217
3187a217
319kerem216
320Omar216
321Ayris Mina minez215
322ecrin ayaz215
323nevin214
324Alperendogankya213
325Ekin213
326Eylül mina212
327emira212
328Çağatay212
329Esen210
330er210
331Mahmut efe209
332İbrahim haktan209
333Yağzel Baykal209
334Kumsal ela209
335Asya208
336ötp208
337Kaan208
338elvin gezgin207
339nazlı207
340Ali berke şahin206
341Hena206
342nasuh can206
343ada güler206
344yeşim206
345nazmi mete206
346A206
347F206
348kennnturan206
3497a206
350efe205
351Enes Yiğit BAYKAL205
352Efsanur205
353Deniz Doğan205
354Hanife204
355Sümeyye204
356ss204
357Eylul203
358s203
359Umut203
360BARIŞ BAHAR202
361Kuttik202
362Yiğit201
363Semra201
364Esma201
365akokuşkolarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrııııııııııııııımmmmmm201
366murat201
367ali201
368Asya200
369muhammet efe200
370Tanem200
371ERDEM200
3726200
373ZEYNEP BEYZA199
3748B199
375Ali cahit198
376Ebrar198
377erdal20198
378Ela Kayıhan197
379Deniz197
380s197
381GHostkiller139999197
382Onur196
383Fatih196
384burak196
385Büşra Güldoğuş196
386Efgtyu196
3877-D harun emir özdemir195
388Asel195
389aleyna194
390Zeynep194
391aa194
392jk194
393Asya10193
394PINAR193
395nur193
396Mete192
397DEFNE ÇATI192
398Selin192
399sssss192
400ismail192
401SADİ UTKU ALBAYRAK191
402eren191
403ASLI191
4047c191
405Özlem191
406Ömeroviç190
407Deniz189
408Gökçe189
409hazal189
410Defne yolcu188
411Eylül187
412Esma187
413kemal değirmenci187
414ilknur187
415ayşe187
416naime yontem186
417Fatma baş186
418Beren186
419kayra186
4205c186
421Sadullah186
422Aslı185
423Sefa Talha binici185
424Sabire184
425NİSA NUR184
426Devran Ufuk184
427Bartu Efe183
428jjj183
429s183
430[email protected]183
431Miray182
432naz182
433Esma182
434WETG4QA181
435Misafir181
436Oyku181
437Ömer180
438shinunoga e wa180
439a180
440q180
441doruk179
4428ab179
443Emira akgün178
444Derin178
445yusufi177
446ilayda177
447Gökçe Deniz gorgel177
448Rüzgar177
449j177
450Ee177
451rr177
452Hmz176
453Mehmet176
454okan176
455Asaaaaaaaaa176
456İp lı176
457Yusuf Eymen Bilgir175
458Erva175
459Merve175
460Berk Ali175
461osman7676175
462ufuk yarkın gümüş174
463Saniye174
464Aybars Akçay174
465e174
466Gamze ÖZKICIR173
467Kerem Aktaş173
468kjme173
469Merve172
470Ali172
471Sarıca172
472Ece su172
473Anıl172
474Ece171
475Eylül Çelik171
476cemre171
477Berko171
478Suheda171
479Dgfg171
480Gürkan170
481ayşe<3170
482Serhat170
483Aynur170
484Mina169
485poyraz169
486Mustafa Çınar ozkan169
487Eymen169
488Eso168
489dd168
490kerem167
491Roseanne Park167
492İlkan167
493Selver167
494löomm167
495Egemen SARAÇOĞLU166
496Kazım d166
497Buket166
498Cemre165
499sarp165
500Şirin165