822 Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı Online Test

 
/10
0 oylar, 0 ortalama
45
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

822 Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

822 Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı Online Test

1 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

TEOG 2014

Avrupa, 20. yüzyılın başında İtilaf ve İttifak Devletleri olarak iki gruba bölünmüştü. Savaş esnasında grup dışı kalmanın tehlikeli olabileceğini düşünen Osmanlı Devleti, İngiltere ile ittifak yapmak istedi. İngiltere ise müttefiki Rusya’nın Osmanlı toprakları üzerindeki yayılmacı politikası nedeniyle bu ittifak isteğini kabul etmedi. Bu gelişmeler üzerine Osmanlı devlet adamlarından Enver Paşa ve arkadaşları, Almanya’nın savaşı kazanacağını düşünerek Almanya ile ittifak arayışına girdiler. Sonuçta Osmanlı Devleti, Almanya ile gizli bir anlaşma yaptı.

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında yer alma sebeplerinden biri değildir?

2 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

TEOG 2013

İtilaf Devletleri’nin, Çanakkale Cephesi’ni açmaktaki amaçlarından biri de Rusya’ya yardım etmekti.

Aşağıdakilerden hangisi, İtilaf Devletleri’nin bu amacına ulaşamadığının kanıtı olabilir?

3 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

TEOG 2014

İttihat ve Terakki liderlerine göre Osmanlı Devleti, Almanya’nın yanında savaşa girmelidir. itilaf Devletleri’ne nispetle ekonomik üstünlüğe sahip Almanya, savaştan zaferle çıkabilir. Almanya’nın savaşı kaybedebileceği ihtimalini hiç kimse düşünmek istemez. Almanya, savaşı kazandığında Osmanlı Devleti de son asırda kaybettiği toprakları geri alacaktır.

Bu parçada Kâzım Karabekir, İttihat ve Terakki liderlerinin Osmanlı’yı Alman-ya’nın yanında I. Dünya Savaşı’na sokma nedenlerinden hangisine değinmemiştir?

4 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

TEOG 2016

I. Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’daki bloklaşmada kendine yer arayan Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri safında yer almak istiyordu. Fakat İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin topraklarını paylaşma niyetinde oldukları için bu teklifi reddettiler.

Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin bu düşüncesine kanıt olamaz?

5 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

LGS 2019

Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti,

  • Tarafsızlığını ilan etti.
  • Boğazları ulaşıma kapattı.
  • Ülke genelinde seferberlik başlattı.
  • Kapitülasyonları kaldırdığını duyurdu.

Buna göre Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

6 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

LGS 2020

Birinci Dünya Savaşı’nda, Osmanlı orduları yedi cephede birden savaşmıştır. Örneğin Galiçya Cephesi’nde Ruslarla ve Romenlerle; Makedonya’da Yunan ve Fransızlarla; Çanakkale’de İngiliz ve Fransızlar ile; Filistin, Suriye ve Irak cephelerinde İngilizler ile…
Bu bilgilerden hareketle Osmanlı Devleti hakkında,
I. Rusya ile farklı blokta yer almıştır.
II. Savaştığı cepheler taarruz cepheleridir.
III. İngiliz ve Fransızlarla birden fazla cephede savaşmıştır.
IV. Osmanlı toplumu savaşa girme düşüncesini desteklemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

TEOG 2015

İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı’nda savaş boyunca tarafsız kalması için Osmanlı Devleti’ne bazı önerilerde bulunmuşlardır. Osmanlı Devleti de bu isteğe karşılık kapitülasyonların kaldırılmasını, Ege adalarının kendisine verilmesini ve Mısır sorununun çözümlenmesini istemiştir.

Osmanlı Devleti bu tutumuyla;

I. Ekonomik problemlerden kurtulmak

II. Kaybettiği toprakları geri almak

III. Doğu Akdeniz’de etkinliğini arttırmak

hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmek istemiştir?

8 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

TEOG 2016

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı öncesinde izlemiş olduğu aşağıdaki politikalardan hangisi siyasi yalnızlıktan kurtulmayı amaçladığını göstermektedir?

9 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

TEOG 2015

Birinci Dünya Savaşı’nın yaklaştığı günlerde Osmanlı Devleti’nin yönetiminde İttihat ve Terakki Partisi bulunuyordu. İttihat ve Terakkinin ileri gelenleri dünyanın hızla bir savaşa sürüklendiğini görüyor ve bu savaşın dışında kalamayacaklarını düşünü-yorlardı. Bu nedenle daha savaş başlamadan İngiltere ve Fransa ile ittifak kurmak istemişler ancak isteklerinin kabul edilmemesi üzerine Almanya ile yakınlaşmışlardı.

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’na girmeden önce izlediği bu politikayla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

10 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

TEOG 2015

Osmanlı Devleti çıkardığı Tehcir Kanunu’yla ülkedeki Ermenilerin bir kısmını Suriye Bölgesi’ne göç ettirirken;

  • göç ettirilenlerin vergilerini ertelemiş,
  • yol boyunca göç edenleri korumak için memurlar görevlendirmiş,
  • yanlarına diledikleri eşyaları almalarına izin vermiş,
  • ayrıca savaştan sonra göç ettirilenlerin geri dönüşleri için kararname yayımlamıştır.

Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti’nin uyguladığı tehcir politikası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

0%