823 İşgal Yıllarında Anadolu Online Test

 
/10
4 oylar, 2.8 ortalama
112
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

823 İşgal Yıllarında Anadolu

823 İşgal Yıllarında Anadolu Çıkmış Sorular Testi

1 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

TEOG 2015

Mütarekeden sonra İstanbul’a gelen Mustafa Kemal, boğaza demirlenmiş düşman gemilerini görünce “Geldikleri gibi giderler!” demiştir.

Buna göre Mustafa Kemal’in, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın uygulanması karşısındaki tutumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

2 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

SBS 2009

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İtilaf Devletleri yurdumuzu işgal etmeye başladılar. İşgaller karşısında hiçbir harekette bulunmayan İstanbul Hükûmeti, ülkeyi içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmaya yönelik çalışmalarda da bulunmuyordu. İstanbul Hükûmeti, Anadolu’ya sadece nasihat heyetleri göndererek halkı, işgaller karşısında sükûnete davet ediyor, İtilaf Devletlerine silahla karşı konulmamasını istiyordu.

Buna göre, İstanbul Hükûmeti’nin işgaller karşısında izlediği politika;

I. Mücadelecidir.

II. Duyarsızdır.

III. Çekingendir.

IV. Teslimiyetçidir.

V. Milliyetçidir.

yargılarından hangileriyle açıklanabilir?

3 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

SBS 2011

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra yurdumuzun işgal edilmesi karşısında İstanbul Hükûmeti sessiz ve kayıtsız kaldı. Yüzyıllarca Türklerle beraber huzurlu ve güvenli bir yaşam sürdüren bazı Rum ve Ermeniler de işgalcilerle iş birliği yaptılar.

Bu durum karşısında Türk milleti nasıl bir tepki göstermiştir?

4 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

TEOG 2015

Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra Türk milletinin esareti kabul etmeyeceğine inanıyor, milletin kendi gücüyle düşmana karşı çıkabileceğini düşünüyordu. İstanbul’a döndüğünde bu düşüncede olanlarla derhâl çalışmalara başladı.

Bu bilgiye göre Mustafa Kemal’in Mondros Ateşkes Antlaşması karşısındaki tutumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

5 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

TEOG 2016

“… Yabancı bir milletin himaye ve efendiliğini kabul etmek, insanlık vasıflarından yoksunluğu, acizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir.”

ATATÜRK

Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerin hangisinden ödün verilmesini eleştirmektedir?

6 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

SBS 2013

I-  Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesi

II- Anadolu’nun işgale uğraması

III-Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması

IV-İstanbul Hükûmeti’nin işgallere karşı tepkisiz kalması

V- Bölgesel direniş cemiyetlerinin kurulması

Yukarıdaki olayların, sırasıyla meydana gelişini gösteren sebep-sonuç zinciri aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

TEOG 2013

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’nun işgaline karşı Türk halkı, yerel direniş örgütleri kurarak mücadele etti.

Buna göre, Türk halkının işgaller karşısında;

I-   teslimiyetçi

II-  milliyetçi

III- uzlaşmacı

IV- dayanışmacı

tutumlarından hangilerini gösterdiği söylenebilir?

8 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

TEOG 1

Paris Barış Konferansında Batı Anadolu’nun Yunanlara verilmesi kararlaştırılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin işgali, bu kararın eyleme geçirildiğinin bir göstergesidir?

9 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

LGS 2018

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Maraş ve Urfa’yı işgal eden ingilizler bir süre sonra aralarında yaptıkları paylaşım antlaşması gereği bu şehirleri Fransız-lara bıraktılar. Fransızlar  bölgeye girdikleri andan itibaren Ermenilerle birlikte Türklere karşı baskı ve şiddet uygulamaya başladılar. Türkler de onların bu saldırıları karşısında Kuvâ-yı Milliye birlikleri kurarak savunmaya geçtiler.

Buna göre,

I. Osmanlı egemenliğinde bulunan Ermeniler işgalci düşmanla iş birliği yapmıştır.

II. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’daki işgal bölgeleri İtilaf Devletleri arasında el değiştirmiştir.

III. Düşmanın baskı ve şiddet politikalarına karşı Türk halkı direniş başlatmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

TEOG 2013

Mondros Ateşkes Antlaşması ülkede olumlu karşılanmış, hükümetin başarısı olarak kabul edilmiştir. Mustafa Kemal’e göre ise bu antlaşmayla Osmanlı, kendisini kayıtsız şartsız düşmana teslim etmekle kalmamış, düşmanın memleketi işgali için yardım etmeyi kabul etmiştir.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın:

I. Osmanlı ordusu derhâl terhis edilecek,

II. Osmanlı savaş gemileri İtilaf Devletleri’ne teslim olacak,

III. Osmanlı demir yolları ve iletişim ağı, İtilaf Devletlerinin hizmetine sunulacak,

IV. İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durum oluşursa, herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek

maddelerinden hangileri, Mustafa Kemal’in eleştirilerini destekler niteliktedir?

0%