814 Adım Adım Liderliğe Online Test

 
/10
1 oylar, 5 ortalama
96
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

814 Adım Adım Liderliğe

814 Adım Adım Liderliğe Çıkmış Sorular Testi

1 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

TEOG 2014

Sömürge arayışı içindeki İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması üzerine, Mustafa Kemal ve bir grup genç Osmanlı subayı Trablusgarp’a giderek yerli halkı İtalyanlara karşı teşkilatlandırıp direnişe geçirmişler, Derne ve Tobruk’ta başarılı mücadeleler vermişlerdir.

Bu görev Mustafa Kemal’e, Millî Mücadele liderliği açısından aşağıdaki becerilerden hangisini kazandırmış olabilir?

2 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

TEOG 2014

İtalya, 1911 yılında Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’a saldırdı. Osmanlı Devleti, Trablusgarp’a ordu veya donanma gönderebilecek durumda değildi. Savaş başlayınca bölgeye içinde Mustafa Kemal’in de bulunduğu bir grup genç ve gönüllü Osmanlı subayı gönderildi. Mustafa Kemal ve arkadaşları yerli halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı başarılı mücadeleler verdiler.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

3 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

TEOG 2013

İlk askerî başarısını, Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı kazanan Mustafa Kemal, daha sonra görev aldığı cephelerde başarılı görevler yapmıştır.

Bu bilgiden, Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

4 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

TEOG 2013

Mustafa Kemal, Harp Akademisini bitirdikten sonra kurmay yüzbaşı olarak Şam’a atandı. 1909’da, Meşrutiyete karşı çıkan 31 Mart Ayaklanmasını bastıran Hareket Ordusu’nun kurmay başkanlığını yaptı. Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı Deme ve Tobruk’ta başarılı mücadeleler verdi. Bu başarısından sonra binbaşı rütbesine terfi etti. I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’nde Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar’da büyük başarılar elde etti. Bu başarılarından dolayı albay rütbesine yükseldi.

Buna göre Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

5 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

TEOG 2014

Sömürge arayışı içindeki İtalya, 1911 yılında Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’a saldırdı. Osmanlı’nın o tarihlerde Trablusgarp’a ordu ve donanma gönderebilecek durumu olmadığı için Mustafa Kemal ve bir grup genç Osmanlı subayı, gizlice Trablusgarp’a gittiler. Bu subaylar orada yerli halkı örgütleyerek Trablusgarp’ı savundular. Ayrıca Derne ve Tobruk’ta da İtalyanlara karşı başarılı mücadeleler verdiler.

Yalnız bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

6 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

DPY 2020

Mustafa Kemal ilk askerî başarısını aşağıdakilerden hangisinde kazanmıştır?

7 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

LGS 2019

  • Mustafa Kemal; 31 Mart Olayı’nda sadece isyanın bastırılmasında değil, ordunun kurulması ve harekâtın planlanmasında da rol oynamıştır.
  • Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İstanbul’a gelmiş ve ülkeyi kurtarmak için arkadaşlarıyla toplantılar düzenlemiştir.

Bu bilgilerden Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden hangileri çıkarılabilir?

8 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

TEOG 2016

İtalyanlar, Trablusgarp’a asker çıkarınca Osmanlı Devleti, işgali önlemek için bölgeye ordu gönderemedi. Bunun yerine Trablusgarp’ı savunmak için gönüllü subaylarını gönderdi. Bu subaylardan biri de Mustafa Kemal’di.

Bu bilgiden Mustafa Kemal’in, aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılabilir?

9 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

LGS 2020

  • İngiltere ve Fransa 12-18 Eylül 1910’da bir tatbikat yapma kararı almıştır. Bu tatbikata Picardie (Pikardi) Manevraları adı verilmiştir. Bu manevralara Osmanlı ordusunu temsilen Mustafa Kemal katılmıştır. Tatbikat sırasında yaptığı gözlem ve değerlendirmelerle dikkatleri üzerine toplamıştır.
  • Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarının sona ermesinden sonra Sofya’ya ataşe olarak atanmıştır. Bu şehirde sık sık üst düzey toplantı, balo ve davetlere katılmıştır.
    Bu bilgilere göre Mustafa Kemal’in aşağıdaki alanlardan hangileri ile ilgili çalışmalar yaptığı söylenebilir?

10 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

TEOG 2014

Mustafa Kemal, Balkan Savaşları sırasında Gelibolu Yarımadası’nda görev almıştır.

Bu görev onun, aşağıdaki savaşlardan hangisinde başarı göstermesinde etkili olmuştur?

0%