822 I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti ÖDM Online Test 2

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 2. Kazanım
  • İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
299
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

822 I. Dünya Savaşı ve Osmanlı ÖDM Online Test 2

1 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Bolu ÖDM

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nda Filistin-Suriye Cephesi’nde de savaşmıştır. Bu cephede bölgedeki Araplar, halifenin cihat çağrısına uymak yerine bağımsızlık vaadinde bulunan İngilizler ile işbirliği yapmışlardır. Bu cephede 7.Ordu komutanı olarak görev yapan Mustafa Kemal, Halep’in kuzeyinde savunma hattı kurarak İngiliz ve Arap saldırılarını önledi.

Buna göre Filistin-Suriye Cephesi ile ilgili,
I. Mustafa Kemal Paşa’nın çabaları savaşın kazanılmasını sağlamıştır.
II. Almanya, Osmanlı Devleti’ne silah ve cephane yardımı yapmıştır.
III. Ümmetçilik fikri geçerliliğini kaybetmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Isparta ÖDM

I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın, Osmanlı Devleti’ni kendi yanına çekmek istemesinin nedenleri şunlardır:
- Halifenin cihat ilan etme gücünün olması
- Osmanlı Devleti’nin asker sayısının fazla olması
- Yeni cepheler açarak savaşı daha geniş alana yaymak istemesi
- Osmanlı Devleti sınırlarında bulunan boğazları kullanarak, İngiltere’nin Rusya ile bağlantısını kesmek istemesi
- Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu petrol kaynaklarını kullanmak istemesi

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın amaçlarından birisi olamaz?

3 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Düzce ÖDM

Birinci Dünya Savaşında Osmanlı yöneticileri, ilk ittifak teklifini İngilizlere yani İtilaf Devletlerine yaptılar. Ekonomik ve askerî gücü iyice zayıflamış olan Osmanlı Devleti’nin bu ittifak teklifi, Rusların da baskısıyla, İngilizler  tarafından reddedildi. Ancak Osmanlı Devleti’nin karşı bloka kaymasını istemeyen İngilizler, onu savaşın sonuna kadar tarafsız tutma gayreti içine girdiler. Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalması hâlinde, savaşın sonunda kapitülasyonları gözden geçirebileceklerini vadettiler.

Buna göre İngiltere Osmanlı Devleti’nin savaşta tarafsız kalması için hangi alanla ilgili vaatlerde bulunmuştur?

4 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Bursa ÖDM

Çanakkale’de elde ettiğimiz zafer Birinci Dünya Savaşını kazanmamızı sağlamasa da ileride yeni bir devletin kurulmasında etkili olmuştur.

Çanakkale zaferinin aşağıda verilen sonuçlarından hangisinin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına katkı sağladığı söylenemez?

5 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Diyarbakır ÖDM

İngiltere Donanma Bakanı Churcill, Mustafa Kemal’e kaderin adamı der. Gerçekten de verdiği kararlar ile milletinin kaderini değiştiren bir liderdi. Örneğin Çanakkale Savaşları esnasında ordumuz Alman subaylara teslim edilmişti.  Mustafa Kemal bu vaziyette savaşı kazanacağımıza ihtimal vermiyordu. Mesela Liman von Sanders Paşa ile pek anlaşamazdı. Anlaşamadığı konulardan biri Liman Paşa’nın, Çanakkale’deki deniz savaşlarından sonra İtilaf Devletlerinin Saros Körfezi’ne çıkarma yapıp, İstanbul’u ele geçirme niyetinde olduklarını düşünüyor olmasıydı. Bu nedenle tüm ordunun kuzeye çekilmesi emrini verme niyetindeydi. Mustafa Kemal ise bu fikre şiddetle karşı  çıkmıştı. Düşmanın Seddülbahir ve Arıburnu’na çıkarma yapacağını ve boğazı denetim altına almaya çalışacaklarını düşünüyordu. Böylelikle gemilerini boğazdan geçireceklerdi. Eğer Liman Paşa’nın emri uygulanmış olsa savaş 1915’te bitmiş olacaktı. Bir millet yok olmanın eşiğine gidecekti. 

Metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

6 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Malatya ÖDM

Sanayi İnkılabı ile seri üretime geçen Avrupalı devletler kendilerine yeni pazarlar bulma çabasına girdiler. Bu pazarlardan birisi de kuşkusuz Osmanlı toprakları idi. Ucuza üretilen ürünler Osmanlı pazarlarında satılmaya başlandı. Bu yüzden Osmanlı Devleti’nin el tezgahlarında ürettiği mallar satılmadı. Zamanla pazarlarda yerli ürünlerden çok Avrupa’dan ithal edilen ürünler çoğaldı.

Verilen parçada Sanayi İnkılabı’nın, Osmanlı Devleti’ni hangi alanda etkilediğine vurgu yapılmıştır?

7 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Düzce ÖDM

I.Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’nde Mustafa Kemal’in 19. Tümen Komutanı olarak bulunduğu Türk ordusu; Conkbayırı ve Anafartalar’da zaferler kazanarak düşman ilerleyişini durdurdu. Bu durum Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul’un işgal edilmesini ve Osmanlı Devleti’nin savaş dışı kalmasını önledi ve I. Dünya Savaşı’nın seyrini, güç dengelerini büyük ölçüde etkiledi. Rusya, Brest Litowsk Antlaşması ile savaştan çekildi ve savaşın sona ermesi bir süre daha ertelendi.

Bu duruma göre,

I. İtilaf Devletleri Çanakkale Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin başkentini işgal ederek Osmanlı Devleti’ni savaşın dışında bırakmak istemiştir.
II. Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşı’ndaki başarısı ile I. Dünya Savaşı’nın seyrini etkilemiştir.
III. Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Savaşı’ndaki başarısı Osmanlı Devleti’ni I. Dünya Savaşı’nda tutmuş ve I. Dünya Savaşı’nın uzamasına neden olmuştur.
IV. Bulgaristan İttifak Devletleri bloğunda savaşa dahil olmuştur.

yargılarından hangileri söylenebilir?

8 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Bursa ÖDM

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?
En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi,
Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
MEHMET AKİF ERSOY

Mehmet Akif Ersoy’un bu şiirinde betimlediği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Ankara ÖDM

Almanya I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin kendi yanında yer almasını istiyordu. Osmanlı’nın Almanya’nın yanında savaşa katılmasıyla yeni cepheler açılacak ve Almanya’nın üzerindeki savaş yükü azalacaktı. Almanya, Osmanlı’nın coğrafi konumundan faydalanarak İngilizlerin sömürgeleriyle olan bağlantısını da kesmeyi amaçlıyordu. Ayrıca Almanya, Osmanlı halifesinin Müslümanlar üzerindeki etkisinden yararlanarak İngiltere’nin sömürgeleri üzerindeki hakimiyetini engellemeyi planlıyordu.

Buna göre Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin hangi alandaki gücünden faydalanmak istediği söylenemez?

10 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Bursa ÖDM

Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı’nda birçok cephede görev almıştır;
I. Buradaki görevi sırasında Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşması ile savaştan çekilmiştir.
II. Muş ve Bitlis’i kurtarmış bu cephedeki başarısından sonra generallik rütbesine yükseltilmiştir.
III. Bu cephede kazandığı başarılar onun ileride Kurtuluş Savaşı’nın lideri olmasını sağlamıştır.

Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’nda görev aldığı cepheler kronolojik olarak sıralandığında hangisi doğru olur?

0%