822 I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti ÖDM Online Test 3

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 2. Kazanım
  • İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
51
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

822 I. Dünya Savaşı ve Osmanlı ÖDM Online Test 3

1 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Kocaeli ÖDM

ABD Cumhurbaşkanı Wilson Birinci Dünya Savaşı sonrasında yapılacak barışın esaslarını yayınladığı on dört ilke ile açıklamıştır. Bu ilkelerin bazıları şunlardır:

• Savaş sonunda yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaktır.
• Devletler arasındaki anlaşmazlıkları barış yolu ile çözümleyecek milletler arası bir teşkilat kurulacaktır.
• Her millet nüfusunun çoğunlukta olduğu bölgede kendi devletini kuracaktır.
Buna göre Wilson İlkeleri ile ilgili,
I. Savaşın süresinin uzamasına neden olmuştur.
II. İnsanların barış içinde yaşayabilmesi hedeflenmiştir.
III. Osmanlı Devletinde ilk azınlık isyanları görülmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Çanakkale ÖDM

25 Nisan günü, daha gün ağarmamışken İngiliz gemilerinden indirilen sandallar, karaya çıkacak ilk Anzak askerleriyle doluydu. Çıkarma Kabatepe ve Arıburnu arasındaki sahile yapılacaktı. Ancak karanlığın etkisi ve akıntı sebebiyle belirlenen çıkarma noktasından 1,5 kilometre kuzeye, Arıburnu sahillerine çıkıldı. Arıburnu kıyıları bir Türk bölüğü tarafından tutulmaktaydı. Binlerce Anzak askerine karşı 200-250 mevcuduyla direnmeye çalışan Türk ordusu, ölümü peşinen kabullenip düşmanı yavaşlatarak geriden gelecek kuvvetlere zaman kazandırmayı amaçlıyordu. Dört saatlik çatışmada çoğu asker bulunduğu yerde şehit oldu. Sağ kalanlar cephaneleri bitene kadar kontrollü bir şekilde geri çekilerek düşmanı oyalayıp zaman kazandırdılar.

Verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

3 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Gümüşhane ÖDM

I. Dünya Savaşı sırasında Akdeniz’de İngilizlerden kaçan iki Alman gemisi (Goben ve Breslav) Çanakkale Boğazı’nı geçerek Osmanlı Devleti’ne sığındı. Uluslararası hukuk kurallarına göre Osmanlı Devleti’nin bu gemilere el koyup mürettebatını tutuklaması gerekiyorken Osmanlı Devleti bu iki gemiyi satın aldığını açıklayıp gemilere Yavuz ve Midilli adını verdi. Türk bayrağı çekilen bu gemiler, Karadeniz’e açılarak Rus limanlarını bombaladı. Böylece Osmanlı Devleti fiilen savaşa girmiş oldu (Kasım 1914).

Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Artvin ÖDM

I. Dünya Savaşı başladığında siyasi yalnızlıktan kurtulmak isteyen Osmanlı Devleti önce İtilaf Devletlerinin yanında savaşa girmek istemiştir. Ancak İngiltere ve Fransa, hem müttefikleri Rusya’nın bunu istememesi hem de Osmanlı topraklarını paylaşmak amacıyla bu teklifi kabul etmemiştir. İngiltere’nin Osmanlı yönetimini reddetmesi üzerine, Osmanlı yönetimi Almanya ile yakınlaşarak gizli bir şekilde anlaşmıştır.

Metinde verilen bilgiler değerlendirildiğinde hangisine ulaşılamaz?

5 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Sakarya ÖDM

Aşağıda I. Dünya Savaşı’nın başlamasını konu alan bir kronoloji verilmiştir.

1 Ağustos 1914 Almanya’nın Rusya’ya savaş açması
6 Ağustos 1914 Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun Rusya’ya savaş açması
11 Ağustos 1914 Fransa’nın Avusturya Macaristan İmparatorluğu’na savaş açması
1 Kasım 1914 Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne savaş açması

Verilenlere göre,
I. Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu aynı blokta yer almıştır.
II. Fransa ve Rusya aynı blokta yer almıştır.
III. Almanya ve Fransa aynı blokta yer almıştır.
IV. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti aynı blokta yer almıştır
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

6 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Niğde ÖDM

İtilaf Devletleri, Birinci Dünya Savaşı’nı kazandıklarında uzun zamandır planladıkları Osmanlı Devleti’ni paylaşma istekleri gerçekleşecekti. İtilaf Devletleri işgal planları yaparken bir taraftan da Osmanlı Devleti’nde yaşayan çeşitli din ve ırktan vatandaşları isyana teşvik ettiler. Bunların arasında ilk sırayı da Ermeniler aldı. Oysa Ermeniler, yüzyıllardır (1876’ya kadar) Osmanlı Devleti’ne bağlılığını en uzun süre koruyan gayrimüslim topluluktu.19. yüzyıl sonlarında Anadolu’da yaşayan Osmanlı vatandaşı olan Ermeniler, ayrı bir devlet vaadi ile özellikle Rusya ve İngiltere tarafından kışkırtılmışlardır. Silahlı örgütlere katılan bazı Ermeniler 1890’lı yıllarda isyanlar çıkarmışlar, Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Kafkas Cephesi’nde Türk ordusuna karşı Rusya’nın yanında yer almışlar ve bölge halkına zarar vermişlerdir. Osmanlı Devleti, 15 Nisan 1915 tarihinde Van’da ve ilerleyen günlerde çeşitli şehirlerde çıkan isyanlar üzerine, 27 Mayıs 1915 tarihinde Sevk ve İskân Kanunu çıkarmak zorunda kalmıştır. Bu kanunla bölge halkının güvenliği için bazı Ermeniler, ülkenin güvenli bölgeleri olan, Suriye ve Irak’ın kuzey vilayetlerine göç ettirilmişlerdir.

Paragraftaki bilgide, Sevk ve İskân Kanununun çıkartılmasıyla ilgili hangi sorunun cevabı yoktur?

7 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Batman ÖDM

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda savaş durumunda olduğu Irak ve Suriye Cephelerinde mağlup durumdaydı. Bulgaristan savaştan çekilince Almanya ile kara bağlantısı kesilmiş silah yardımı alamıyordu. Ülkeyi  savaşa sokan İttihat ve Terakki yöneticileri ülkeden kaçmış. Amerika’nın başkanı Wilson yayınladığı bildiride yenen devletlerin yenilenlerden toprak ve tazminat almayacağını beyan etmişti. Bunun üzerine Osmanlı Devleti savaştan çekilme kararı almıştır.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

8 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Artvin ÖDM

1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı’nda, Mustafa Kemal Çanakkale Cephesi‘nde Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar’da büyük başarılar elde etti. 29 Ekim 1915 tarihli Tasvir-i Efkar gazetesi Mustafa Kemal’in Çanakkale Kara Savaşlarındaki başarılarını; “Çanakkale Kara Savaşlarında olağanüstü yararlılıkları görülen ve savunmadaki güç ve ustalığı ile hakkıyla şan ve şeref kazanarak boğazları ve İstanbul’u kurtaran kumandanlarımızdan, doğuştan kahraman, mümtaz…. Albay Mustafa Kemal Efendi.” şeklinde haber yapmıştır.

Verilen bilgilere göre Mustafa Kemal’le ilgili,

I. Askeri yeteneğini sergilemiştir.
II. Osmanlı Devleti yönetimini eleştirmiştir.
III. Meşrutiyet rejimini korumuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

9 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Kayseri ÖDM

Mustafa Kemal Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşına girmemesi gerektiğini kesin bir dille savunmuştur. Bu konudaki düşüncelerini o sırada Şam’da görevli olan Ali Fuat Bey’e gönderdiği mektupta “Hiçbir hazırlığımız olmadan bu harbe de sürüklenecek olursak, Anadolu’muz, Boğazlarımız ve 500 yıllık Türk İstanbul’umuz muhakkak tehlikeye girer.” şeklinde ifade etmiştir. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşına girmiş ve mağlup olmuştur.13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul işgal edilmiş, boğazlar üzerindeki Türk hakimiyeti tehlikeye girmiştir.

Verilen bilgiden hareketle Mustafa Kemal’in,
I. Liderlik
II. İleri görüşlülük
III. Teşkilatçılık
özelliklerinden hangisi yada hangilerine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Gümüşhane ÖDM

Mustafa Kemal, savaş başladığı sırada Sofya’da askeri ateşe idi. Savaşın başladığını haber alınca Enver Paşa’ya cepheye gitmesi ile ilgili görev verilmesini talep etmiştir. Nedenini ise; “Bütün memleket bariz bir felakete atılmış iken Sofya’da salon hayatı geçiremeyeceği” olarak ifade etmiştir. Bu suretle Enver Paşa’dan görev talep etmiş ancak Enver Paşa, “Sizin için orduda daima bir görev mevcuttur. Fakat Sofya Ataşemiliterliğinde kalmanız daha önemli olduğu içindir ki, sizi orada bırakıyoruz.” deyince Mustafa Kemal şu cevabı gönderecektir: “Vatanın müdafaasına ait fiili vazifeden daha mühim ve acil bir görev olamaz. Arkadaşlarım muharebe cephelerinde, ateş hatlarında bulunurken ben, Sofya’da Ataşemiliterlik yapamam. Eğer birinci sınıf subayı olmak liyakatinden mahrum isem, kanaatiniz bu ise, lâyık değilsem lütfen açık söyleyiniz.”Mustafa Kemal’in bu cevabına Enver Paşa hemen cevap vermez. Bir süre bekler ve Mustafa Kemal cevabın gelmeyeceğini düşünerek eşyalarını toplayıp İstanbul’a dönme hazırlığı yaparken tam hareket edeceği gün Enver Paşa bir telgraf ile Mustafa Kemal’in 19. Tümen Komutanlığına atandığı bildirilmiştir.
Birinci Dünya Savaşı başladığı sırada Mustafa Kemal’in yaşadığı bu olaya bakılarak,
I. Vatansever
II. İleri görüşlü
III. Kararlı

kişilik özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

0%