822 I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti ÖDM Online Test 3

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 2. Kazanım
  • İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
2 oylar, 3 ortalama
191

822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

822 I. Dünya Savaşı ve Osmanlı ÖDM Online Test 3

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Gümüşhane ÖDM

Mustafa Kemal, savaş başladığı sırada Sofya’da askeri ateşe idi. Savaşın başladığını haber alınca Enver Paşa’ya cepheye gitmesi ile ilgili görev verilmesini talep etmiştir. Nedenini ise; “Bütün memleket bariz bir felakete atılmış iken Sofya’da salon hayatı geçiremeyeceği” olarak ifade etmiştir. Bu suretle Enver Paşa’dan görev talep etmiş ancak Enver Paşa, “Sizin için orduda daima bir görev mevcuttur. Fakat Sofya Ataşemiliterliğinde kalmanız daha önemli olduğu içindir ki, sizi orada bırakıyoruz.” deyince Mustafa Kemal şu cevabı gönderecektir: “Vatanın müdafaasına ait fiili vazifeden daha mühim ve acil bir görev olamaz. Arkadaşlarım muharebe cephelerinde, ateş hatlarında bulunurken ben, Sofya’da Ataşemiliterlik yapamam. Eğer birinci sınıf subayı olmak liyakatinden mahrum isem, kanaatiniz bu ise, lâyık değilsem lütfen açık söyleyiniz.”Mustafa Kemal’in bu cevabına Enver Paşa hemen cevap vermez. Bir süre bekler ve Mustafa Kemal cevabın gelmeyeceğini düşünerek eşyalarını toplayıp İstanbul’a dönme hazırlığı yaparken tam hareket edeceği gün Enver Paşa bir telgraf ile Mustafa Kemal’in 19. Tümen Komutanlığına atandığı bildirilmiştir.
Birinci Dünya Savaşı başladığı sırada Mustafa Kemal’in yaşadığı bu olaya bakılarak,
I. Vatansever
II. İleri görüşlü
III. Kararlı

kişilik özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Niğde ÖDM

İtilaf Devletleri, Birinci Dünya Savaşı’nı kazandıklarında uzun zamandır planladıkları Osmanlı Devleti’ni paylaşma istekleri gerçekleşecekti. İtilaf Devletleri işgal planları yaparken bir taraftan da Osmanlı Devleti’nde yaşayan çeşitli din ve ırktan vatandaşları isyana teşvik ettiler. Bunların arasında ilk sırayı da Ermeniler aldı. Oysa Ermeniler, yüzyıllardır (1876’ya kadar) Osmanlı Devleti’ne bağlılığını en uzun süre koruyan gayrimüslim topluluktu.19. yüzyıl sonlarında Anadolu’da yaşayan Osmanlı vatandaşı olan Ermeniler, ayrı bir devlet vaadi ile özellikle Rusya ve İngiltere tarafından kışkırtılmışlardır. Silahlı örgütlere katılan bazı Ermeniler 1890’lı yıllarda isyanlar çıkarmışlar, Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Kafkas Cephesi’nde Türk ordusuna karşı Rusya’nın yanında yer almışlar ve bölge halkına zarar vermişlerdir. Osmanlı Devleti, 15 Nisan 1915 tarihinde Van’da ve ilerleyen günlerde çeşitli şehirlerde çıkan isyanlar üzerine, 27 Mayıs 1915 tarihinde Sevk ve İskân Kanunu çıkarmak zorunda kalmıştır. Bu kanunla bölge halkının güvenliği için bazı Ermeniler, ülkenin güvenli bölgeleri olan, Suriye ve Irak’ın kuzey vilayetlerine göç ettirilmişlerdir.

Paragraftaki bilgide, Sevk ve İskân Kanununun çıkartılmasıyla ilgili hangi sorunun cevabı yoktur?

3 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Gümüşhane ÖDM

I. Dünya Savaşı sırasında Akdeniz’de İngilizlerden kaçan iki Alman gemisi (Goben ve Breslav) Çanakkale Boğazı’nı geçerek Osmanlı Devleti’ne sığındı. Uluslararası hukuk kurallarına göre Osmanlı Devleti’nin bu gemilere el koyup mürettebatını tutuklaması gerekiyorken Osmanlı Devleti bu iki gemiyi satın aldığını açıklayıp gemilere Yavuz ve Midilli adını verdi. Türk bayrağı çekilen bu gemiler, Karadeniz’e açılarak Rus limanlarını bombaladı. Böylece Osmanlı Devleti fiilen savaşa girmiş oldu (Kasım 1914).

Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Artvin ÖDM

1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı’nda, Mustafa Kemal Çanakkale Cephesi‘nde Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar’da büyük başarılar elde etti. 29 Ekim 1915 tarihli Tasvir-i Efkar gazetesi Mustafa Kemal’in Çanakkale Kara Savaşlarındaki başarılarını; “Çanakkale Kara Savaşlarında olağanüstü yararlılıkları görülen ve savunmadaki güç ve ustalığı ile hakkıyla şan ve şeref kazanarak boğazları ve İstanbul’u kurtaran kumandanlarımızdan, doğuştan kahraman, mümtaz…. Albay Mustafa Kemal Efendi.” şeklinde haber yapmıştır.

Verilen bilgilere göre Mustafa Kemal’le ilgili,

I. Askeri yeteneğini sergilemiştir.
II. Osmanlı Devleti yönetimini eleştirmiştir.
III. Meşrutiyet rejimini korumuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Sakarya ÖDM

Aşağıda I. Dünya Savaşı’nın başlamasını konu alan bir kronoloji verilmiştir.

1 Ağustos 1914 Almanya’nın Rusya’ya savaş açması
6 Ağustos 1914 Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun Rusya’ya savaş açması
11 Ağustos 1914 Fransa’nın Avusturya Macaristan İmparatorluğu’na savaş açması
1 Kasım 1914 Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne savaş açması

Verilenlere göre,
I. Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu aynı blokta yer almıştır.
II. Fransa ve Rusya aynı blokta yer almıştır.
III. Almanya ve Fransa aynı blokta yer almıştır.
IV. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti aynı blokta yer almıştır
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

6 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Kayseri ÖDM

Mustafa Kemal Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşına girmemesi gerektiğini kesin bir dille savunmuştur. Bu konudaki düşüncelerini o sırada Şam’da görevli olan Ali Fuat Bey’e gönderdiği mektupta “Hiçbir hazırlığımız olmadan bu harbe de sürüklenecek olursak, Anadolu’muz, Boğazlarımız ve 500 yıllık Türk İstanbul’umuz muhakkak tehlikeye girer.” şeklinde ifade etmiştir. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşına girmiş ve mağlup olmuştur.13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul işgal edilmiş, boğazlar üzerindeki Türk hakimiyeti tehlikeye girmiştir.

Verilen bilgiden hareketle Mustafa Kemal’in,
I. Liderlik
II. İleri görüşlülük
III. Teşkilatçılık
özelliklerinden hangisi yada hangilerine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Batman ÖDM

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda savaş durumunda olduğu Irak ve Suriye Cephelerinde mağlup durumdaydı. Bulgaristan savaştan çekilince Almanya ile kara bağlantısı kesilmiş silah yardımı alamıyordu. Ülkeyi  savaşa sokan İttihat ve Terakki yöneticileri ülkeden kaçmış. Amerika’nın başkanı Wilson yayınladığı bildiride yenen devletlerin yenilenlerden toprak ve tazminat almayacağını beyan etmişti. Bunun üzerine Osmanlı Devleti savaştan çekilme kararı almıştır.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

8 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Kocaeli ÖDM

ABD Cumhurbaşkanı Wilson Birinci Dünya Savaşı sonrasında yapılacak barışın esaslarını yayınladığı on dört ilke ile açıklamıştır. Bu ilkelerin bazıları şunlardır:

• Savaş sonunda yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaktır.
• Devletler arasındaki anlaşmazlıkları barış yolu ile çözümleyecek milletler arası bir teşkilat kurulacaktır.
• Her millet nüfusunun çoğunlukta olduğu bölgede kendi devletini kuracaktır.
Buna göre Wilson İlkeleri ile ilgili,
I. Savaşın süresinin uzamasına neden olmuştur.
II. İnsanların barış içinde yaşayabilmesi hedeflenmiştir.
III. Osmanlı Devletinde ilk azınlık isyanları görülmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

9 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Çanakkale ÖDM

25 Nisan günü, daha gün ağarmamışken İngiliz gemilerinden indirilen sandallar, karaya çıkacak ilk Anzak askerleriyle doluydu. Çıkarma Kabatepe ve Arıburnu arasındaki sahile yapılacaktı. Ancak karanlığın etkisi ve akıntı sebebiyle belirlenen çıkarma noktasından 1,5 kilometre kuzeye, Arıburnu sahillerine çıkıldı. Arıburnu kıyıları bir Türk bölüğü tarafından tutulmaktaydı. Binlerce Anzak askerine karşı 200-250 mevcuduyla direnmeye çalışan Türk ordusu, ölümü peşinen kabullenip düşmanı yavaşlatarak geriden gelecek kuvvetlere zaman kazandırmayı amaçlıyordu. Dört saatlik çatışmada çoğu asker bulunduğu yerde şehit oldu. Sağ kalanlar cephaneleri bitene kadar kontrollü bir şekilde geri çekilerek düşmanı oyalayıp zaman kazandırdılar.

Verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Artvin ÖDM

I. Dünya Savaşı başladığında siyasi yalnızlıktan kurtulmak isteyen Osmanlı Devleti önce İtilaf Devletlerinin yanında savaşa girmek istemiştir. Ancak İngiltere ve Fransa, hem müttefikleri Rusya’nın bunu istememesi hem de Osmanlı topraklarını paylaşmak amacıyla bu teklifi kabul etmemiştir. İngiltere’nin Osmanlı yönetimini reddetmesi üzerine, Osmanlı yönetimi Almanya ile yakınlaşarak gizli bir şekilde anlaşmıştır.

Metinde verilen bilgiler değerlendirildiğinde hangisine ulaşılamaz?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Alperen100 %10
2Saniye100 %10
3ertyguı100 %10
4Gözde coşar 8/E100 %10
5Ali Batın TAN100 %10
6Johnny Sins100 %10
7C100 %10
8Adurrahman terk-i diyar eyleme bizi100 %10
9Arda Yılmaz90 %9
10beren90 %9
11Emine90 %9
12Belinay90 %9
13şev90 %9
14ebrar hasan90 %9
15Melike90 %9
16asdad90 %9
17Sarp90 %9
18Umut90 %9
19Aaa90 %9
20Ahmet Kadir Yabaş90 %9
21A90 %9
22e90 %9
23Fdfvgvn90 %9
24Muhammed90 %9
258b90 %9
26Serap Demir90 %9
27Ayse90 %9
28Fkdndvh90 %9
29Hh90 %9
30A90 %9
31fffftty90 %9
32Yunus Emre Göktaş85 %8.5
33ceylin85 %8.5
34buz83.33 %8.33
35Hena80 %8
36Efe80 %8
37KÜRT MESSİ80 %8
38a.sametdnmez80 %8
39Ece80 %8
40Ömer Enes ÇAKAL80 %8
41efecem80 %8
42Gamze Ecrin Saçu80 %8
43onur80 %8
44samet80 %8
45z80 %8
46Umut80 %8
47ArdaB.80 %8
48berk80 %8
49zz80 %8
50fsfs80 %8
51ftyuoıoujdtty80 %8
52Irmam80 %8
53Seha80 %8
54ertuk80 %8
55Nxn80 %8
56Rubar80 %8
57U80 %8
58g80 %8
598/G80 %8
608C80 %8
61Yüsra80 %8
62Sum1280 %8
63Aa80 %8
64S80 %8
65Hulcgjhjklggjhşhfugk80 %8
66Sd80 %8
67E76.67 %7.67
68k75 %7.5
69K70 %7
70Zeynep70 %7
71gf70 %7
72Baran70 %7
73Hello70 %7
74a70 %7
75arda70 %7
76NİSA70 %7
77Begüm70 %7
78nesli70 %7
79elf70 %7
80Zeynka70 %7
81Ccvh il70 %7
82q70 %7
83k70 %7
84Ds70 %7
8521343470 %7
86ezgi naz65 %6.5
87H65 %6.5
88Beren60 %6
89fpıuıhfduıhfıpudfpıjn fppoejtdoıjpogjlşjğğpork60 %6
90hatice60 %6
91Zebra60 %6
92rwr60 %6
93ıg60 %6
94aynur60 %6
95Jhn hm ö60 %6
96L60 %6
97yusufi60 %6
98Adem60 %6
99Z60 %6
100Melike60 %6
101e60 %6
102[email protected]60 %6
103sare60 %6
104860 %6
105ayşe60 %6
106E55 %5.5
107Rkfkfkvfk50 %5
108i50 %5
109Efe50 %5
110Kübra50 %5
111s50 %5
112Ugur50 %5
113ranaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa50 %5
114naz50 %5
1158a50 %5
116efe doruk özbay50 %5
117Ff50 %5
118tyu50 %5
119Nisa Duru Bingül50 %5
120işişlş50 %5
1218/A50 %5
122850 %5
123fsf50 %5
124Zinbkoerenkoy46.67 %4.67
125Cr7messi spidermam muhutin35 .com46.67 %4.67
126Mehmet40 %4
127eellea40 %4
128Ayşegül Ateş 8B 16440 %4
129Xxcdxc40 %4
130Cihan40 %4
131Fatih İlter40 %4
132esma40 %4
133murat40 %4
134a40 %4
135hasan40 %4
136Dilek40 %4
137[email protected]35 %3.5
138Hatakdh35 %3.5
139Burak30 %3
140Tt30 %3
141Duru30 %3
142osman30 %3
143.30 %3
144D30 %3
145s20 %2
146ndksn20 %2
147Şevval20 %2
148İKİSİNDENDETİKSİNİYORUMTEKBAŞIMADACANIMSIKILIYOR10 %1
149sıla10 %1
150Akdnsknsksk10 %1
151d10 %1
152Medine8_B10 %1
153cristiano10 %1
154Kaydet0 %0
155g tb0 %0
156R0 %0
157Tuğba0 %0
158kl0 %0
159...................0 %0
160ismail Yaman0 %0
161f0 %0
162a0 %0
163rana0 %0
164Zeynep0 %0
165dertft0 %0
166diyar0 %0
167A0 %0
168alev0 %0
169Alidoğmuş0 %0
170Xegbtayg0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a9173
2ALİ2110
3a1947
4aa1642
5Gdhzhbds1631
6D1577
7Asd1381
8111343
9Deniz1298
10G1255
11G1245
12İlayda1116
13Er1067
14rana1016
15ARzu1013
16ali999
17kg911
18Ilgın KARAKARTAL901
19aleyna877
20hatice nur yurt853
21t799
22Arda Yılmaz788
23Ege Gören784
24Belinay771
25Adam_Ucuyo769
26oykuıpıl767
27Ghg fa753
28ayşen erva729
29Çağla701
30z689
31asads688
321675
33Elif666
34eyup653
35E649
36gg631
37Nisa Duru Bingül623
38Melek Vardar 6/B607
39Enes Solmaz599
40byz584
41Beren573
42h573
43sss566
44a561
45arda can556
46Selin548
47dd545
48Hürünaz544
49Alische538
50İrem525
51Sema523
527/A521
53Ömer Enes ÇAKAL517
54w514
55Elif Hoda511
56Nazlı Akgül509
57Zeynep Çelebi509
58Sare505
59Jjjjjjjkl504
60ilayda502
61Defne Turna492
62Burak491
63SENA490
64C490
65emira489
66KEREM KARATAŞ483
67t481
68Özge478
69Emine477
70Yunus Emre Göktaş476
71ada474
72s474
73Alara Cengiz472
74Zeyne DEDE470
75R.Aytuğ Cıvak466
76Aysu463
77Azizcan457
78Sümeyye451
79sekizler450
80imagine losing449
81Berk448
82Ceylin akardere447
83İrmak444
84Yiğitali Akkuş444
85Esma437
86Ledeyna Güner437
87Melek428
88Nisa Çelik428
89Gülce Erkeç423
90Nfuws422
91K422
92Cemre421
93hasan417
94Liya412
95.407
96Elif Öykü405
97Elif405
98msu405
99Elif404
100erkan403
101Nehir400
102ahmet398
103Barış Arın Yavuzcan394
104Baki390
105tuncay385
106Secil bilgin382
107Çağrı382
108Kuzey381
109we380
110Çağrı379
111cahoo378
112Ali Batın TAN374
113Medine373
114İkranur373
115Irmak özer371
116Şervan tursun371
117bekir368
118*367
119Mısra Direk366
120zozo365
121Levent364
122uuu364
123Nikolay363
124Yusuf İslam konuk362
125Sevde362
126naz362
127Zeynep Beyza359
128Doruk Celal Darçin356
129Esra356
130ihsan mahir davuş354
131Hiranur354
132a353
133Furkan Alper353
134Elif351
135ı350
136Esra pehlevan349
137oğuz347
138Çınar Temurtaş344
139İlayda341
140M.yiğit aslan340
141Nil Soğancılar339
142ğ339
143Serra Nur336
144Eymencan336
145yağmur335
146ada335
147Elif Çakır334
148Emre332
149Awdd332
150Dyrr7ti330
151bbshen330
152Eymen330
153rüzgar ünal329
154Ögenci329
155İsim329
156CEMRE325
157Eylül324
158a324
159C322
160Nimet319
161macide319
162Kardelen karataş318
163Mizgin317
164burak317
165sudem316
166Ahmet KORKMAZ315
167Sıdıka SARIBIYIK314
168Aslıhan313
169Zeynep koç312
170Fehime özdemir312
171Kerri309
172Ezgi Su308
173Merve Tınmaz 5-C307
174esila307
175Kayla Naz Akdeniz306
176elf306
177Zeynep Ceyda Koca306
178bero305
179-303
180Belinay301
181Ebrar299
182İslam Can299
183Zeynep Buğlem ANDAÇ298
184Yusuf İslam Konuk296
185Abdullah296
186Bnb296
187koray295
1885e295
189hira294
190Büşra294
191fsm292
192ayşe291
1938b289
194ALI KUTAY288
195ArdaB.288
196Burcu287
197Efe Uygar286
198Aa286
199Ecrin285
200W285
201ahmet baki284
202Melih DUMAN282
203Gy282
204ghggtyhtt281
205senem280
206Sare278
207Dilara Köroğlu277
208Hayice276
209savas275
210Yiğit274
211YİĞİT274
212Bilge Kağan ELMAS274
213tdtgt272
214Bahtiyar271
215Medine Sıla Kayacan271
216coco cola268
217y268
218Yiğit Manazoğlu267
219sena267
220Efe Bozkurt266
221Hazal266
222ecrin266
223Neden266
224klşh266
225Mehmet Akif Ersoy265
226Z.seray264
227Semra262
228Asd261
229C261
230Şevval su259
231osman259
232Rüzgar Berat259
233Yiğit258
234Arda258
235Menna258
236Musa258
237öykü257
238çınar kankaya256
239Cfcvcfd255
240Ecrin KARAARSLAN254
241Esma Ebrar254
242tr253
243Mete252
244Abdülhamit252
245doğan252
246a252
247xzftfew1ttt251
248aeâtçaaet251
249Minel Tuana Köseoğlu249
2507B249
251Kağan248
252www246
253fafğpafo0pağkfla245
254BATIN BERK YORULMAZ245
255Ömer244
2565a244
257merve244
258YİĞİT UZUNOĞLU243
259Gülşah242
260Azra242
261S242
262SÜMEYRA EKERİM242
263Adlem Gökçe Yaman241
264Sümeyye Cankılıç241
265Mete241
266zeynep sahra240
267sss240
268Elif239
269Zerenkalpben238
270T238
271Hilal237
272YUSUF236
273.235
274Gufiroe234
275Elif bakar234
2761234
277Kemal efe Çetin233
278Eftelya233
279seyit233
280Umut kamil232
281Ecrin naz ataş231
282Azra231
283Hazal230
284Tuğberk karabudan230
285Ali230
286Yağmur228
287EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
288Arda227
289Belkıssu227
290Yiğit226
291Esra Aksoy226
292LŞLLŞLŞL226
293Esma Hıra226
2948225
295faatma225
296Asel225
297ddddd224
298@224
299Ahmet SAĞNAK223
300Yiğit Ali ÖZTÜRK222
301serra222
302efe222
303ada!☆221
304alihan221
305Ayşegül YELOĞLU220
306FURKAN220
307aa220
308Zeynep beyza219
309makbule yeşillik219
310aaaa219
311Yiğit218
312Mert Ali Yıldırım218
313ilkan218
314Elif Uysal218
315Zeynep Oyman218
3168a-b218
317c217
3187a217
319kerem216
320Omar216
321Ayris Mina minez215
322ecrin ayaz215
323nevin214
324Alperendogankya213
325Ekin213
326Eylül mina212
327emira212
328Çağatay212
329Esen210
330er210
331Mahmut efe209
332İbrahim haktan209
333Yağzel Baykal209
334Kumsal ela209
335Asya208
336ötp208
337Kaan208
338elvin gezgin207
339nazlı207
340Ali berke şahin206
341Hena206
342nasuh can206
343ada güler206
344yeşim206
345nazmi mete206
346A206
347F206
348kennnturan206
3497a206
350efe205
351Enes Yiğit BAYKAL205
352Efsanur205
353Deniz Doğan205
354Hanife204
355Sümeyye204
356ss204
357Eylul203
358s203
359Umut203
360BARIŞ BAHAR202
361Kuttik202
362Yiğit201
363Semra201
364Esma201
365akokuşkolarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrııııııııııııııımmmmmm201
366murat201
367ali201
368Asya200
369muhammet efe200
370Tanem200
371ERDEM200
3726200
373ZEYNEP BEYZA199
3748B199
375Ali cahit198
376Ebrar198
377erdal20198
378Ela Kayıhan197
379Deniz197
380s197
381GHostkiller139999197
382Onur196
383Fatih196
384burak196
385Büşra Güldoğuş196
386Efgtyu196
3877-D harun emir özdemir195
388Asel195
389aleyna194
390Zeynep194
391aa194
392jk194
393Asya10193
394PINAR193
395nur193
396Mete192
397DEFNE ÇATI192
398Selin192
399sssss192
400ismail192
401SADİ UTKU ALBAYRAK191
402eren191
403ASLI191
4047c191
405Özlem191
406Ömeroviç190
407Deniz189
408Gökçe189
409hazal189
410Defne yolcu188
411Eylül187
412Esma187
413kemal değirmenci187
414ilknur187
415ayşe187
416naime yontem186
417Fatma baş186
418Beren186
419kayra186
4205c186
421Sadullah186
422Aslı185
423Sefa Talha binici185
424Sabire184
425NİSA NUR184
426Devran Ufuk184
427Bartu Efe183
428jjj183
429s183
430[email protected]183
431Miray182
432naz182
433Esma182
434WETG4QA181
435Misafir181
436Oyku181
437Ömer180
438shinunoga e wa180
439a180
440q180
441doruk179
4428ab179
443Emira akgün178
444Derin178
445yusufi177
446ilayda177
447Gökçe Deniz gorgel177
448Rüzgar177
449j177
450Ee177
451rr177
452Hmz176
453Mehmet176
454okan176
455Asaaaaaaaaa176
456İp lı176
457Yusuf Eymen Bilgir175
458Erva175
459Merve175
460Berk Ali175
461osman7676175
462ufuk yarkın gümüş174
463Saniye174
464Aybars Akçay174
465e174
466Gamze ÖZKICIR173
467Kerem Aktaş173
468kjme173
469Merve172
470Ali172
471Sarıca172
472Ece su172
473Anıl172
474Ece171
475Eylül Çelik171
476cemre171
477Berko171
478Suheda171
479Dgfg171
480Gürkan170
481ayşe<3170
482Serhat170
483Aynur170
484Mina169
485poyraz169
486Mustafa Çınar ozkan169
487Eymen169
488Eso168
489dd168
490kerem167
491Roseanne Park167
492İlkan167
493Selver167
494löomm167
495Egemen SARAÇOĞLU166
496Kazım d166
497Buket166
498Cemre165
499sarp165
500Şirin165