812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa Çıkmış Sorular Testi

 
/9
6 oylar, 4.3 ortalama
667
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa Çıkmış Sorular Testi

1 / 9

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

TEOG 2016

Mustafa Kemal, 1898 yılında Manastır Askerî İdadisini başarıyla bitirerek İstanbul Harp Okuluna girdi. Buradan 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Öğrenimine Harp Akademisinde devam ederek 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.

Bu bilgiden Mustafa Kemal’in öğrenim hayatı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?

2 / 9

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

DPY 2020

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim görmek amacıyla bulunduğu şehirlerden biridir?

3 / 9

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

LGS 2018

Manastır Askeri İdadisi yıllarında Mustafa Kemal’i en çok etkileyen olaylardan biri de 1897 Türk – Yunan Savaşı olmuştur. Bu savaşta Türk ordusu savaş meydanında zafer kazanmasına rağmen barış masasında istediğini elde edememiştir.

Bu durum Mustafa Kemal’de, Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin iyi yönetilemediği fikri oluşturmuştur?

4 / 9

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

TEOG 2015

Asker olmayı hedefleyen Mustafa Kemal, okuduğu Selanik Mülkiye Rüştiyesinden ayrılarak kendi isteğiyle gizlice girdiği Askerî Rüştiye sınavını kazandı. Okuduğu askerî okulları başarı ile bitiren Mustafa Kemal, 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak Osmanlı ordusuna katıldı.

Verilen bilgiden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

5 / 9

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

TEOG 2015

Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü dönemde ülkede; bir tarafta geleneksel öğretime devam eden medreseler, diğer tarafta modern mekteplerle birlikte, askerî okullar ve çeşitli meslek okulları eğitim öğretim faaliyetlerinde  bulunuyordu. Bunun yanında ülkede yaşayan gayrimüslimlerin açtıkları azınlık okulları da vardı. Bu okulların her biri kendi amaçları doğrultusunda eğitim yapıyordu. Bu karışık durum ülkede, düşünce ve bilgi birikimi yönünden farklı kuşaklar yetişmesine neden oluyordu.

Bu parçadan, Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü dönemdeki eğitim öğretim sistemi ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

6 / 9

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

TEOG 2013

Mustafa Kemal, komşularının oğlunun okula giderken giydiği askeri kıyafetten etkilen-miş ve asker olmaya karar vermişti. Bu nedenle gizlice askeri rüştiye sınavına hazırlanmış ve sonunda da Selanik Askeri Rüştiyesini kazanmıştı.

Parçaya göre, Mustafa Kemal’in askerlik mesleğini seçmesinde hangisi etkili olmuştur?

7 / 9

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

DPY 2020

Çocukluk yıllarında arkadaşlarıyla oynadığı oyunlarda oyunu kuran ve yönlendiren Mustafa Kemal, harp okulunda sınıf çavuşluğuna seçilmiştir. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Temsil Heyeti başkanı olarak görev yapan Mustafa Kemal, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ise ilk Cumhurbaşkanı olmuştur.

Bu bilgiye göre Mustafa Kemal Atatürk’ün aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisinin ön planda olduğu söylenebilir?

8 / 9

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

TEOG 2016

Mustafa Kemal, Şemsi Efendi Mektebinden sonra bir süre Selanik Mülkiye Rüştiyesine devam etmiştir. Ancak daha sonra kendi iradesi ile Askerî Rüştiye sınavlarına girmiş ve başarılı olmuştur.

Bu bilgi Mustafa Kemal’in, aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek gösterilir?

9 / 9

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

TEOG 2014

Mustafa Kemal, İstanbul’daki Harp Okulu ve Harp Akademisinde okurken memleket ve millet davaları ile ilgilenen, düşüncelerini cesaretle ifade etmekten çekinmeyen bir kişi olarak tanınmıştır.

Mustafa Kemal’in bu durumundan, onun;

I. İleri görüşlü

II. Açık sözlü

III.  Milliyetçi

IV. Birleştirici

özelliklerinden hangileri çıkarılabilir?

0%