7. Sınıf 7. Ünite Sözlüğü

Sosyal Bilgiler 7. Sınıf  7. Ünite Kavramlar Sözlüğü

Birleşmiş Milletler: 1945 yılında uluslararası barış ve güvenliğin sürekliliğini sağlamak, anlaşmazlıkları barışçı yollarla çözmek, insan hakları ile ilgili konularda ülkeler arasında iş birliği yapmak amacıyla kurulan uluslararası kuruluş.

Kalıp Yargı: Bir grubun üyeleri hakkında, sadece o grubun üyeleri olmaları nedeniyle sahip olunan bir dizi inanç ve beklentiler.

Kuraklık: Bir bölgede nem miktarının geçici dengesizliğinden kaynaklanan su kıtlığı.

Küresel Isınma: Atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artış.

Küresel Sorun: Dünya’da geniş alanları etkileyen doğal afetler, savaş, bulaşıcı hastalıklar, çevre kirliliği gibi olayların sonucunda ortaya çıkan sorunlar.

Ön Yargı: Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm, peşin fikir.

Unicef: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu. Dünyada çocuk haklarını savunmayı amaçlayan bu doğrultuda hükumetler ile çalışmalar yapan bir organizasyon.

 

Diğer Ünitelere Ait Sosyal Bilgiler Kavram Sözlüğü