7. Sınıf 4. Ünite Sözlüğü

7. Sınıf 4. Ünite Kavramları

○ Alfabe: Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü.
○ Astronomi: Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıklarının ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını inceleyen bilim.
○ Avicenna: Avrupalıların İbn-i Sina’ya verdikleri isim.
○ Bilim: Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi
○ Bilim insanı: Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimse, bilgin, alim.
○ Bilimsel düşünce: Bilim temeline dayanan, özgür, eleştirici, araştırıcı ve bağımsız düşünce.
○ Cebir: Artı ve eksi gerçek sayılarla, bunların yerini tutan harfler yardımıyla nicelikler arasında genel bağlantılar kuran matematik kolu.
○ Celali Takvimi: Büyük Selçuklu sultanı Melikşah’ın Ömer Hayyam’a hazırlattığı güneş takvimine verilen isim.
○ Cihannüma: Kâtip Çelebi’nin Osmanlı ülkelerinin ilk sistematik coğrafya kitabı olma özelliği taşıyan eseri.
○ Çivi yazısı: Mezopotamya’da Sümerler tarafından geliştirilen ve yumuşak kile, çiviye benzer bir kamışla bastırarak yazılan yazı sistemine verilen ad.
○ Düşünce özgürlüğü: Düşüncenin dış baskı ve yasaklarla sınırlandırılmaması, fikir hürriyeti.
○ E-kitap: Elektronik kitap. Bilgisayarların veya diğer elektronik cihazların düz panel ekranında okunabilen metinden oluşan dijital biçimde sunulan bir kitap yayını.
○ Felsefe: Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması.
○ Filozof: Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse.
○ Hadis: Hz. Muhammed’in söz ve davranışlarını inceleyen bilim.
○ Hiyeroglif: Harflerin resimlerden oluştuğu yazı sistemi.
○ İcat: Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirme.
○ Kâtip: Kamu kurum veya kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli.
○ Kil tablet: Eski Çağ uygarlıklarında çivi yazısını yazmak için kullanılan kilden yapılmış levha.
○ Latin alfabesi: Romalıların Yunanlardan aldığı Yunan alfabesini geliştirerek oluşturdukları ve günümüzde yaygın olarak kullanılan alfabe.
○ Mantık: Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi.
○ Matbaa: Yazıları, resimleri ya da belirli şekilleri, çeşitli materyaller (kâğıt, deri, kumaş vb.) üzerine özel bir teknik sayesinde baskılayarak çıkaran ve birden fazla nüsha haline hızlıca getirebilen makine veya sistem.
○ Mezopotamya: Tarihte Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kalan bölgeye verilen isim.
○ Mikroskop: Bir mercek düzeneği yardımıyla küçük nesneleri büyütüp daha belirgin duruma getirmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan alet.
○ Papirüs: Eski Mısırlıların Nil kıyılarında yetişen, çıplak saplı, otsu bir bitkiden yaptıkları kâğıt.
○ Parşömen: Yazı yazmak veya resim çizmek için özel olarak hazırlanan deri.
○ Rasathane: Gözlem evi. Uzayı gözlemlemek için yapılan yer.
○ Reform: Hristiyanlığın Katolik mezhebinde yapılan düzenlemeler.
○ Rönesans: XV. yüzyıldan başlayarak İtalya’da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik İlk Çağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımı.
○ Sanayi İnkılabı: İnsan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından makine gücüne dayalı üretim tarzına geçilmesi.

○ Alfabe: Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü.

○ Astronomi: Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıklarının ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını inceleyen bilim.
○ Avicenna: Avrupalıların İbn-i Sina’ya verdikleri isim.
○ Bilim: Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi
○ Bilim insanı: Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimse, bilgin, alim.
○ Bilimsel düşünce: Bilim temeline dayanan, özgür, eleştirici, araştırıcı ve bağımsız düşünce.
○ Cebir: Artı ve eksi gerçek sayılarla, bunların yerini tutan harfler yardımıyla nicelikler arasında genel bağlantılar kuran matematik kolu.
○ Celali Takvimi: Büyük Selçuklu sultanı Melikşah’ın Ömer Hayyam’a hazırlattığı güneş takvimine verilen isim.
○ Cihannüma: Kâtip Çelebi’nin Osmanlı ülkelerinin ilk sistematik coğrafya kitabı olma özelliği taşıyan eseri.
○ Çivi yazısı: Mezopotamya’da Sümerler tarafından geliştirilen ve yumuşak kile, çiviye benzer bir kamışla bastırarak yazılan yazı sistemine verilen ad.
○ Düşünce özgürlüğü: Düşüncenin dış baskı ve yasaklarla sınırlandırılmaması, fikir hürriyeti.
○ E-kitap: Elektronik kitap. Bilgisayarların veya diğer elektronik cihazların düz panel ekranında okunabilen metinden oluşan dijital biçimde sunulan bir kitap yayını.
○ Felsefe: Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması.
○ Filozof: Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse.
○ Hadis: Hz. Muhammed’in söz ve davranışlarını inceleyen bilim.
○ Hiyeroglif: Harflerin resimlerden oluştuğu yazı sistemi.
○ İcat: Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirme.
○ Kâtip: Kamu kurum veya kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli.
○ Kil tablet: Eski Çağ uygarlıklarında çivi yazısını yazmak için kullanılan kilden yapılmış levha.
○ Latin alfabesi: Romalıların Yunanlardan aldığı Yunan alfabesini geliştirerek oluşturdukları ve günümüzde yaygın olarak kullanılan alfabe.
○ Mantık: Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi.
○ Matbaa: Yazıları, resimleri ya da belirli şekilleri, çeşitli materyaller (kâğıt, deri, kumaş vb.) üzerine özel bir teknik sayesinde baskılayarak çıkaran ve birden fazla nüsha haline hızlıca getirebilen makine veya sistem.
○ Mezopotamya: Tarihte Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kalan bölgeye verilen isim.
○ Mikroskop: Bir mercek düzeneği yardımıyla küçük nesneleri büyütüp daha belirgin duruma getirmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan alet.
○ Papirüs: Eski Mısırlıların Nil kıyılarında yetişen, çıplak saplı, otsu bir bitkiden yaptıkları kâğıt.
○ Parşömen: Yazı yazmak veya resim çizmek için özel olarak hazırlanan deri.
○ Rasathane: Gözlem evi. Uzayı gözlemlemek için yapılan yer.
○ Reform: Hristiyanlığın Katolik mezhebinde yapılan düzenlemeler.
○ Rönesans: XV. yüzyıldan başlayarak İtalya’da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik İlk Çağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımı.
○ Sanayi İnkılabı: İnsan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından makine gücüne dayalı üretim tarzına geçilmesi.

 

Diğer Ünitelere Ait Sosyal Bilgiler Kavram Sözlüğü