874 II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkileri Online Test

İTA.8.7.4. İkinci Dünya Savaşı’ndaki gelişmelerin ve bu savaşın sonuçlarının Türkiye’ye etkilerini analiz eder.
İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye etkileri; siyasi, sosyal ve ekonomik yönden ele alınır.

/5
0 oylar, 0 ortalama
11
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

874 II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkileri

874 İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye Etkileri

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 5

Kategori: 874 II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkileri

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na fiilen katılmamasına rağmen savaşın olumsuz etkilerini yaşadı. Ülkemizde tarım üretiminde önemli düşüşler yaşanırken temel tüketim maddelerinin fiyatlarında ise büyük artışlar oldu. Ülkemizdeki nüfus artış hızı düşerken kentlerin nüfusunda da azalmalar görüldü. 

Yalnızca verilen bilgide İkinci Dünya Savaşı’nın ülkemizi,

I. Sosyal
II. Ekonomik
III. Kültürel

alanlarından hangilerinde olumsuz etkilediği vurgulanmıştır?

2 / 5

Kategori: 874 II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkileri

İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin de savaşa girme tehlikesi karşısında ülkemizde kamu güvenliğini ve sağlığını korumak gerekçesiyle,

I. Tifo, kolera gibi salgın hastalıkları önleme çalışmaları yapılması
II. Çok partili hayata geçiş için bazı adımlar atılması
III. Bazı yerlerde 23.00’ten sonra sokağa çıkma yasağının uygulanması

uygulamalarından hangisi yada hangileri yapılmıştır?

3 / 5

Kategori: 874 II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkileri

 İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkemizde,

I. Ekmek karnesi uygulamasının başlatılması
II. Radyo yayınlarında kesinti yapılması
III. Zenginlerden alınmak üzere varlık vergisinin getirilmesi

uygulamalarından hangisi ya da hangileri ekonomik tedbir amaçlı yapıldığı söylenebilir?

4 / 5

Kategori: 874 II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkileri

Aşağıda İkinci Dünya Savaşı sürecinde ülkemizde alınan bazı tedbirlere yer verilmiştir.

  • Ekmek karnesi uygulaması başlatıldı.
  • Radyo yayınlarında kesinti yapıldı.
  • İstanbul’da özel otomobillerin trafiğe çıkması yasaklandı.

Buna göre İkinci Dünya Savaşı’nın ülkemizi,

I. Haber alma
II. Tüketim
III. Seyahat etme

konularından hangilerinde olumsuz etkilediği
söylenebilir

5 / 5

Kategori: 874 II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkileri

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı yıllarında savaştan uzak tarafsız konumunu güçlendirmek amacıyla hem Mihver Devletler hem de Müttefik Devletlerle güvenlik amaçlı bazı antlaşmalar imzalamıştır.

Verilen bilgiye göre Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı dönemindeki dış politika anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

0%