873 Atatürk’ün II. Dünya Savaşına İlişkin Düşünceleri Online Kazanım Testi

İTA.8.7.3. Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye’nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.
İTA.8.6.1. kazanımı ile ilişkilendirilir.

/10
0 oylar, 0 ortalama
1
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

873 Yeniden Sarsılan Dünya

873 Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı Öncesi Tespitleri ve Düşünceleri

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 873 Yeniden Sarsılan Dünya

“Korkarım ki İtalya’nın bugünkü önderi (Mussolini), Sezar rolünü oynamak hevesinden kendini kurtaramayacak ve İtalya’nın askeri bir kuvvet yaratmaktan henüz çok uzak olduğunu derhâl gösterecektir.”
ATATÜRK

Atatürk’ün, parçada geçen “İtalya’nın askeri bir kuvvet yaratmaktan henüz çok uzak olduğunu derhâl gösterecektir.” öngörüsü aşağıdakilerden hangisi ile doğrulanmıştır?

2 / 10

Kategori: 873 Yeniden Sarsılan Dünya

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya ile İtilaf Devletleri arasında 28 Haziran 1919 tarihinde Versay Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Almanya, hem egemenliği altındaki toprakların büyük bölümünü kaybetmiş hem de
Müttefikler karşısında kendisine dayatılan oldukça ağır siyasi, askerî ve ekonomik koşulları kabullenmek zorunda kalmıştır.

Versay Antlaşması’nın ağır koşullar içermesinin öncelikle aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?

3 / 10

Kategori: 873 Yeniden Sarsılan Dünya

Atatürk, yeni bir dünya savaşının çıkma olasılığına karşı ülkesinin sınırlarını güvenceye almak ve dünya barışına katkıda bulunmak için,

I. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine girmesi
II. Balkan Antantı’nın kurulması
III. Sadabat Paktı’nın kurulması

çalışmalarından hangilerine öncülük etmiştir?

4 / 10

Kategori: 873 Yeniden Sarsılan Dünya

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülkeler arasında yaşanabilecek sorunları barışçı yollardan çözmek amacıyla Milletler Cemiyeti kurulmuştur. Ancak bu cemiyet yeni bir dünya savaşının çıkmasına engel olamamıştır.

Milletler Cemiyetinin kalıcı bir barış ortamı sağlayamamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

5 / 10

Kategori: 873 Yeniden Sarsılan Dünya

“Bu kanlı, tehlikeli durumda tarafsız kalmak, harbe katılmamak ve devlet gemisini bu fırtına ortasında hiçbir maniaya çarptırmadan yöneterek harp dışında ve barış içinde yaşamaya çabalamak bizim için hayati önem taşımaktadır.”
ATATÜRK

Buna göre, Atatürk II. Dünya Savaşı’nda ülkemizin dış politikada aşağıdaki anlayışlardan hangisini benimsemesi gerektiğini vurgulamış olamaz?

6 / 10

Kategori: 873 Yeniden Sarsılan Dünya

Atatürk, II. Dünya Savaşı’ndan yaklaşık dokuz yıl önce dünyanın yeni bir savaşa sürüklendiğini dile getirmiştir. Bu durum onun olayların gelişimine bakarak sonucu kestirebilen bir lider
olduğunu kanıtlamaktadır.

Parçada geçen “olayların gelişimine bakarak sonucu kestirebilen bir lider” nitelendirmesiyle Atatürk’ün hangi kişisel özelliği vurgulanmıştır?

7 / 10

Kategori: 873 Yeniden Sarsılan Dünya

“İkinci Dünya Savaşı’nın siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda önemli sonuçları oldu.” diyen bir kişi, aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerini söylerse savaşın siyasi sonuçları hakkında bilgi vermiş olur?

I. Almanya, İtalya ve Japonya’daki totaliter rejimlerin yerini demokratik yönetimler almaya başladı.
II. İngiltere ve Fransa’nın sömürgeleri üzerindeki hâkimiyetleri zayıfladı.
III. Yaklaşık 60 milyon insan hayatını kaybetti.

8 / 10

Kategori: 873 Yeniden Sarsılan Dünya

Atatürk’ün II. Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri sonucu Türkiye savaşta serüvenci bir dış politikadan uzak durarak toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumayı amaçladı. Bunu sağlayabilmek içinde Mihver ve Müttefik devletler arasındaki güç çatışmalarını kullanarak bir denge politikası uyguladı.

Verilen bilgiye göre, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nda dış politikada nasıl bir siyaset anlayışı izlediği söylenebilir?
I. Gerçekçi
II. Milli
III. Tarafsız

9 / 10

Kategori: 873 Yeniden Sarsılan Dünya

1 Eylül 1939 tarihinde Almanya’nın Polonya topraklarına girmesiyle birlikte İkinci Dünya Savaşı başladı. Polonya üç haftada işgal edilerek  ortadan kaldırıldı.

Verilen bilgiye göre, Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı’nda benimsediği politika aşağıdakilerden hangileri ile nitelendirilebilir?

I. Yayılmacı
II. Saldırgan
III. Barışçı

10 / 10

Kategori: 873 Yeniden Sarsılan Dünya

II. Dünya Savaşı’nda ciddi oranda hak ihlalleri ve sivil ölümleri meydana geldi. Ayrıca baskıcı rejimlerin insanlığı felakete sürüklediği de görüldü.

Buna göre, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra aşağıdaki kavramlardan hangisinin öneminin arttığı söylenemez? 

0%