875 Çok Partili Hayata Geçiş Online Kazanım Testi

İTA.8.7.5. Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri, demokrasinin gerekleri açısından analiz eder.
Konu işlenişi, 1946 yılında gerçekleştirilen ilk çok partili genel seçime değinilerek bitirilir.

/5
1 oylar, 5 ortalama
13
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

875 Demokrasi Yolunda Güçlü Adımlar

875 Çok Partili Demokratik Hayata Geçiş

1 / 5

Kategori: 875 Demokrasi Yolunda Güçlü Adımlar

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülkemizde çok partili hayata geçilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin vurguladığı bu durumun amaçları arasında yer almaz?

2 / 5

Kategori: 875 Demokrasi Yolunda Güçlü Adımlar

 Türkiye’de çok partili hayata geçilmesini etkileyen unsurlardan,

I. Demokrasi taraftarı olan Batı ülkelerine yakınlaşma
II. Hükümetin denetlenme ihtiyacı
III. Halkın demokratik yaşama uygun hareket etme olgunluğuna erişmesi

hangisi ya da hangileri uluslararası bir nedene bağlanabilir?

3 / 5

Kategori: 875 Demokrasi Yolunda Güçlü Adımlar

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği sıkıntılardan bunalan halk kitlelerinin demokrasi talepleri giderek artıyordu. İktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi içinden de bazı milletvekilleri hükûmetin ekonomi politikalarını eleştiriyordu. 

Bu durum, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır? 

4 / 5

Kategori: 875 Demokrasi Yolunda Güçlü Adımlar

“Demokratik karakter bütün Cumhuriyet Devri’nde prensip olarak muhafaza olunmuştur. Diktatörlük, prensip olarak hiçbir zaman kabul olunmadıktan başka, zararlı ve Türk milletine yakışmaz olarak daima suçlu görülmüştür.  Bizim tek eksiğimiz, hükûmet partisinin karşısında bir parti bulunmamasıdır.”
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Bizim tek eksiğimiz, hükûmet partisinin karşısında bir parti bulunmamasıdır.sözleriyle aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini vurgulamıştır?

5 / 5

Kategori: 875 Demokrasi Yolunda Güçlü Adımlar

Türkiye çok partili hayata geçerek demokrasinin gerekleri olan düşünce ve ifade özgürlüğü ile parti kurma hakkı önündeki engelleri ortadan kaldırdı. Ayrıca partilerin serbestçe propaganda yapmalarına ve seçimlere katılarak
iktidara gelmelerine imkân tanıdı. 

Türkiye bu tutumuyla,

I. Milli egemenlik
II. Tam bağımsızlık
III. Ulusal irade

kavramlarından hangilerini önemsediğini ortaya koymuştur?

0%