852 Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi Online Kazanım Pekiştirme Testi

“İTA.8.5.2. Mustafa Kemal’e suikast girişimini analiz eder.” kazanımı ile ilgili kazanım pekiştirme testidir.

Bu testte 10 soru vardır.

/10
0 oylar, 0 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

852 Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi

852 Mustafa Kemal'e Sukiast Girişimi Kazanım Pekiştirme Testi

1 / 10

Kategori: 852 Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi

"Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır."

Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangi­sini vurgulamıştır?

2 / 10

Kategori: 852 Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi

"Alçak girişimin benim kişiliğimden çok, kutsal cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüce ilkelerimize yönelmiş bulunduğuna kuşkum yoktur."

M. Kemal’e göre suikast girişiminde bulunanların asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 10

Kategori: 852 Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi

İzmir’e yapacağı bir gezi sırasında Mustafa Kemal’e suikast düzenleyerek onun şahsında cumhuriyet rejimini ortadan kaldırarak eski düzeni
getirebileceklerini sanıyorlardı.

Buna göre, Mustafa Kemal’e suikast düzenlemek isteyenlerin aşağıdakilerden hangisini hedef aldıkları söylenemez?

4 / 10

Kategori: 852 Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi

"Cumhuriyet ve yenilik karşıtları, yeniliklerin  şahsıma bağlı olduğunu düşünüyorlardı. Bu nedenle İzmir gezisi sırasında beni öldürmek için plan yaptılar."

Buna göre yenilik karşıtları aşağıdakiler­den hangisine inanmaktadırlar?

5 / 10

Kategori: 852 Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi

1926'da İzmir gezisine çıkmak için hazırlanan Atatürk'e karşı, inkılap ve rejim karşıtları tara­fından bir suikast girişimi olmuştur. Olayın açı­ğa çıkması üzerine Mustafa Kemal, " Girişimin benim şahsımdan zi­yade mukaddes Cumhuriyeti­mize ve onun dayandığı yük­sek ilkelerimize yönelmiş bu­lunduğuna şüphe yoktur." demiştir.

Sadece bu bilgiler göre aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulamayız?

6 / 10

Kategori: 852 Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi

Mustafa Kemal, kendisine karşı yapılan suikast girişiminden sonra şöyle demiştir:
“Ben şahsen intikamdan hoşlanan bir adam değilim. İş mahkemeye aktarılmıştır. Bunun sonucunu beklemek lazımdır. Bu işe karışmaya hakkım yoktur.”

Verilen bilgiye göre, Mustafa Kemal hakkında,

I. Hukukun üstünlüğüne inandığı
II. Adalete saygılı olduğu
III. Hoşgörülü ve demokratik bir kişiliğe sahip olduğu

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 852 Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi

Cumhuriyet düşmanları, büyük komplonun bütün safhaları ile son bulduğunu kabul etmediler. Alçakçasına son bir teşebbüse giriştiler. Bu teşebbüs, İzmir Suikasti olarak kendini gösterdi

Atatürk'ün bu sözüne bakarak aşağıdakiler­den en çok hangisi söylenebilir? 

8 / 10

Kategori: 852 Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi

Bazı kişiler Türk ulusunu çağdaş milletler seviyesinin üzerine çıkarmayı amaçlayan Mustafa Kemal’i ortadan kaldırmayı planladılar. Mustafa Kemal’e düzenlenen bu saldırı girişimi, Türk ulusu tarafından şiddetle protesto edildi. Ülkenin her yanında düzenlenen  gösterilerle kınaması Türk milletinin ;

I. İnkılaplara
II. Eski düzene
III. Cumhuriyet değerlerine

sahip çıktığını gösteren tututumlar hangilerinde gösterilmiştir?

9 / 10

Kategori: 852 Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi

Atatürk kendisine düzenlenen suikast girişiminden sonra Be­nim naçiz vücudum bir gün el­bet toprak olacaktır. Fakat Tür­kiye Cumhuriyeti ilelebet payi­dar kalacaktır." açıklamasını yapmıştır.

Sadece bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 852 Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi

Mustafa Kemal, kendisine yönelik suikast girişiminden sonra aşağıdaki sözünü söylemiştir: "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

Mustafa Kemal verilen sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

0%