553 Ekonomik Faaliyetler ve Sosyal Yaşam Online Test

“SB.5.5.3. Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder.” kazanımı için hazırlanan online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
2 oylar, 2.5 ortalama
283
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

553 Ekonomi ve Yaşam

553 Ekonomik Faaliyetler ve Sosyal Yaşam

1 / 10

Kategori: 553 Ekonomi ve Yaşam

“Kınalı Kar” dizinin çekildiği Cumalıkızık Köyü, dizinin burada çekilmesi sebebiyle turistlerin yoğun ilgisine maruz kalmıştır. Köyde yaşayan yöre halkı bu ilgiyi fırsata çevirerek, pek çok atılımda bulunmuştur. Yöresel ürünleri ile kahvaltıcılar, hediyelik eşya dükkanları, ev pansiyonları hizmete girmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Cumalıkızık Köyü’nde meydana gelen ekonomik gelişmelerin sosyal yaşam üzerindeki etkisine örnek oluşturmaz?

2 / 10

Kategori: 553 Ekonomi ve Yaşam

Ekonomik faaliyetler sosyal ve kültürel yaşam üzerinde çeşitli etkilere sahiplerdir.  Bu etkiler kırsal alanlarda ve kentlerde birbirinden farklı faaliyetlerin gelişmesine imkân tanımıştır. Öyle ki, sosyal yaşam kırsal alanlarda tarım ve hayvancılık gibi faaliyetlerin etkisiyle gelişirken, şehirlerde farklı alanlarda meydana gelen uzmanlaşmalara bağlı olarak gelişme göstermiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kırsal alanlardaki ekonomik faaliyetlerin sosyal ve kültürel yaşam üzerindeki etkilerine örnek oluşturmaz?

3 / 10

Kategori: 553 Ekonomi ve Yaşam

Farklı coğrafi özelliklerin bulunduğu bölgelerde ekonomik faaliyetler çeşitlilik gösterir. Ekonomik faaliyetlerin geliştiği yerlerde yaşam tarzları ve sosyal faaliyetler de değişkenlik göstermektedir.

Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyetlerin sosyal yaşam üzerindeki etkilerine örnek olarak gösterilemez?

4 / 10

Kategori: 553 Ekonomi ve Yaşam

İstanbul, Ankara, İzmir gibi sanayinin geliştiği büyük şehirlerimizde üretim ve tüketimin artmasıyla ticaret faaliyetlerinin geliştiği görülmektedir. Üretim ve tüketimin artmış olması toplumda yeni uzmanlıkların ve yeni iş kollarının gelişmesine imkân tanımıştır. Bu durum ise toplumsal alanda çeşitli etkiler meydana getirmiştir.

Yalnızca parçada belirtilen durum dikkate alındığında;

I- İşsizlik sorununun yaşanması,

II- Kırsal alandan kentlere doğru yapılan göçlerin artması,

III- Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi,

gelişmelerinden hangilerinin yaşanması beklenebilir?

5 / 10

Kategori: 553 Ekonomi ve Yaşam

Batman, eskiden Siirt iline bağlı 900 nüfuslu küçük bir köy iken 1940 yılında Raman Dağı’nda petrolün bulunması ve petrolü işleyecek bir rafinerinin burada kurulmasıyla hızlı göç alan ve sanayileşen bir şehir haline gelmiştir.

Buna göre Batman ile ilgili aşağıda verilen çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

6 / 10

Kategori: 553 Ekonomi ve Yaşam

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Jose Vadisi, bir zamanlar meyve ve bal üretiminin yoğun olduğu bir yerdi. Silikon Vadisi olarak adlandırılan bu vadinin de bulunduğu bölgede altın yataklarının keşfedilmesiyle Kaliforniya, bir dönem “Altın Eyaleti” olarak anılmıştır. 1891 yılında ise Stanford Üniversitesinin kurulması ve ilerleyen dönemlerde burada bir AR-GE merkezinin açılmasıyla vadinin değişim temelleri atılmıştır. Silikon Vadisi günümüzde donanımdan yazılıma, medya firmalarından Genel Ağ şirketlerine kadar dünyanın en zengin yatırımcılarının bulunduğu bir teknoloji merkezi haline gelmiştir. Burada yaşayan insanların eğitim seviyesi yükselmiş ve bu değişim yaşam tarzlarının ve kültürlerin de değişmesini sağlamıştır.

Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 553 Ekonomi ve Yaşam

Sanayi ve hizmet sektörünün geliştiği yerlerdeki ekonomik faaliyetler kent kültürünün oluşmasında önemli etkiye sahiptir. Ancak kentlerde yaşayan insanların iş ortamları, yaşadıkları çevreler ve iş hayatı dışındaki zamanlarını değerlendirme biçimleri birbirinden farklıdır. Bu durum bireylerin tüketim tercihlerinin de birbirinden ayrı olmasına neden olmuştur. Tüketim miktarının fazla olması ve her geçen gün artan nüfus sebebiyle genişleyen kentler zaman içerisinde ormanlık alanları da sınırları içerisine dahil etmiştir. Buralar gerek yapılaşma gerekse de bazı sanayi kollarına ham madde sağlamak amacıyla kullanılarak tahrip edilmiştir.

Buna göre sanayi ve hizmet sektörünün geliştiği kentsel alanlar ile ilgili verilen çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir?

8 / 10

Kategori: 553 Ekonomi ve Yaşam

Bir bölgede insanların yaşamını etkileyen en önemli faaliyet ekonomidir. İnsanlar hayatlarını bölgelerinde yaşayan ekonomik faaliyetlere göre şekillendirmektedir. Ekonomik faaliyetlerin geliştiği yerler göç alır ve bunun sonucunda nüfusu artar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyetlerin sosyal yaşam üzerindeki etkisine örnek oluşturmaz?

9 / 10

Kategori: 553 Ekonomi ve Yaşam

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfusun büyük bir kısmı kentlerde yaşamaktadır. Kentlerde yaşayan nüfusun hızlı bir biçimde artması kentsel planlamaların önemini her geçen gün artırmaktadır. Öyle ki, kentlerde gerçekleştirilecek olan ekonomik faaliyetlerin ve etkinliklerin belirli bir plan dahilinde hayata geçirilmesi gerekir. Planlı bir gelişme göstermeyen kentlerde zamanla önemli sorunlar baş gösterebilmektedir.

Buna göre aşağıdaki alanlardan hangisi;

I- Eğitim

II-Sağlık

III- Altyapı

metinde kastedilen sorunlar arasında yer almaktadır?

10 / 10

Kategori: 553 Ekonomi ve Yaşam

Kıyı turizminin geliştiği Ege ve Akdeniz kıyılarımızda yer alan tarihi eser ve kalıntılar turistler tarafından büyük ilgi görmektedir. Bu eserler arasında kıyıda kurulan antik yerleşmelerin kale, kilise, cami, kervansaray vb. tarihsel kalıntıları da yer almaktadır. Bunun yanı sıra bölgenin yöresel el sanatları, folklor, giyim, yemek kültürü vb. özellikleri ilgi duyulan ve tanıtımı yapılan unsurları arasında bulunmaktadır. Bu durum turizmin geliştiği yerlerde ekonominin canlanmasını sağlamıştır.

Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

0%