844 Eğitim ve Kültür Alanında Yenilikler Kazanım Pekiştirme Testi 2

“İTA.8.4.4. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.” kazanımı olan eğitim ve kültür alanında yenilikleri kapsayan online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

/10
0 oylar, 0 ortalama
202
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

844 Eğitim ve Kültür Alanında Yenilikler Kazanım Pekiştirme Testi 2

1 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarların­dan biri kopmuş demektir... Bir millet sanata önem vermedikçe büyük bir felakete mah­kûmdur."

Cumhuriyet Dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün bu sözüyle bağlan­tılı bir çalışma değildir?

2 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Cumhuriyet Döneminde;

I. Türk sporunun geliştirilmesi için beden eğitimi öğretmenleri yetiştirmek amacıyla İstanbul'da Çapa Muallim Mektebi'nde kurs açılmıştır.

II. Bakanlar Kurulu "Türkiye İdman Cemiyeti İtifakı" adıyla spor alanında kurulan iik resmi örgüte yardım karan almıştır.

III.Atatürk Döneminde uluslararası düzeyde ilk sportif etkinlik olan 1924 Paris Olimpiyatlarına sporcular gönderilmiştir.

Bu verilen örneklerden hangisi yada hangileri Atatürk’ün spora verdiği önemle ilgilidir?

3 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

24 Kasım 1928’de Mustafa Kemal’e başöğretmen ünvanı verilmiştir

Mustafa Kemal’e Başöğretmen ünvanı yapmış olduğu hangi faaliyet üzerine verilmiştir?

4 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Arap harfleriyle okumak ve yazmak olduk­ça zordu ve herkes okuma yazma bilmiyor­du. Cumhuriyet döneminde bu sorunu aş­mak için Yeni Türk harfleri kabul ettik.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazır­lamıştır?

5 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Harf inkılâbı’nın gerçekleştirilmesinden hemen sonra ülke genelinde büyük bir okuma-yazma seferberliği başlatılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyi kanıtlar niteliktedir?

6 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Türk Tarih Kurumu, eski Türk uygarlıklarının incelenmesi, Türklerin dünya uygarlığı içindeki yerinin belirlenmesi ve Anadolu tarihinin araştırılmasını amaçlamıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Kurumu’nun çalışmaları arasında gösterilemez?  

7 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Sağlık alanında yapılan;

  • 1925’te İzmir'de veremle mücadele amacıyla ilk dispanser açılması
  • 1930 yılında, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çıkarıldı.

Bu kanunla veremli hastaları ih­bar etme ve hastalığın bulaşmasını önle­mek için tedbir alma zorunluluğu getirilmesi

gelişmeleri aşağıdakilerden  hangisi ile açıklanamaz

8 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Cumhuriyetin ilk yıllarında;

  • Yeni Türk harfleri kabul edilmiş,
  • Millet Mektepleri açılarak okuma yazma seferberliği başlatılmış,
  • İlk, orta ve yüksek okul düzeyinde yeni okullar açılmıştır.

Bu faaliyetlerin amacı olarak aşağıdakilerden hangisini gösteremeyiz?

9 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz,  bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki bu milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.

Mustafa Kemal Atatürk, yukarıdaki sözlerin­de aşağıdakilerden hangisinin önemini vur­gulamıştır?

10 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Mustafa Kemal Atatürk’ün

  • Büyük devletler kuran atalarımız esaslı medeniyet eserlerine de sahip olmuştur. Bunu belgeleriyle aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya tanıtmak bizler için bir borçtur.
  • Türk çocuğu, atalarını tanıdıkça daha bü­yük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır

sözleri ile hangi kurum arasında ilişki vardır?

0%