844 Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler Çıkmış Sorular Testi

 
/10
0 oylar, 0 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

844 Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan yenilikler Çıkmış Sorular Testi

1 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

TEOG 2016

“Osmanlı Devleti’nden kalma eğitim kurumları incelendiğinde dinî eğitim veren medreseler, Batı tarzında eğitim veren mektepler ve azınlıklar ile yabancılara ait okullar bir arada bulunmaktaydı. Eğitimdeki bu çok başlılık nedeniyle öğrenciler farklı dünya görüşlerine sahip kişiler olarak yetişiyorlardı.”

Bu bilgi aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

2 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

TEOG 2017

  • 1924’te Türkiye, Paris Olimpiyat Oyunları’na katılmıştır.
  • 1926 yılında kurulmuş olan Gazi Terbiye Enstitüsünde resim bölümü açılmıştır.
  • 1936’da Ankara Devlet Konservatuvarı kurulmuştur.

Cumhuriyet Dönemi’ndeki bu gelişmeler Atatürk’ün aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?

3 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

TEOG 2014

Öğretimin birleştirilmesini sağlamak için dönemin Millî Eğitim Bakanı Vasıf Çınar Bey; “Bir devletin irfan ve genel maarif siyasetinde, milletin fikir ve his itibarıyla birliğini sağlamak için öğretimin birleştirilmesi en doğru, en ilmî ve en asri, her yerde faydaları ve iyiliği görülmüş bir umdedir (ilkedir).” ifadelerinin bulunduğu bir kanun teklifini Meclise sunmuştur.

Bu teklife göre kanunun kabulünün gerekçesi, aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

TEOG 2015

Mustafa Kemal, 16 Temmuz 1921 tarihinde Ankara’da Maarif Kongresi’ni açarken yaptığı konuşmada; toplumun eğitim ve kültür konularındaki bölünmüşlüğünün ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in bu düşüncesi doğrultusunda yapılan bir yeniliktir?

5 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

TEOG 2014

Osmanlı Eğitim Sistemi

1- Osmanlı Devletinde temel eğitim kurumu olarak medreseler vardı.

2- Ülkede Ermeni, Rum gibi azınlıkların açtığı okullar bulunmaktaydı.

3- Osmanlı topraklarında Fransa, ABD gibi yabancı devletlerin açtığı okullar yer almaktaydı.

Yukarıdaki şemada belirtilen durumu ortadan kaldırmak için Cumhuriyet Döneminde yapılan inkılap, aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

LGS 2018

Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’deki yüksek öğretimi incelemesi ve bir reform tasarısı hazırlaması için İsviçre’den Prof. Dr. Albert Malche davet ediimişti. Albert Malche bir rapor hazırlayarak Atatürk’e sunmuştu. Malche’nin hazırladığı raporu titizlikle inceleyen Atatürk düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir. “Bir milleti ancak ve ancak o milletin içinden çıkanlar yükseltebilir… Bir yabancı âlimin fikirlerinden, görüşlerinden ve tetkiklerinden istifade edeceğiz fakat asıl çareyi, asıl kararı kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz.”

Atatürk bu parçada geçen sözüyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır?

7 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

LGS 2018

Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ve Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi ülkemizin 1924 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılmasına karar vermişlerdi. Ancak her iki kurum da Türkiye’nin olimpiyatlara katılımını sağlayacak maddi güce sahip değildi. Hükümetin de para sıkıntısı çektiği biliniyordu. Buna rağmen hükümet Atatürk’ün direktifiyle toplanarak olimpiyatlar için gereken paranın verilmesini kararlaştırmıştı. Kararnamenin altında Bakanlar Kurulu üyeleriyle birlikte toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’in de imzası vardı.

Bu bilgide Atatürk’ün aşağıdakilerden hangisine önem verdiği vurgulanmıştır?

8 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

TEOG 2016

“Eğitim öğretimde birlik olmadıkça aynı fikirde, aynı düşünüş biçiminde bireylerden oluşmuş bir millet yapmaya imkân aramak boş şeylerle uğraşmak olmaz mıydı?”

Mustafa Kemal Paşa bu ifadesiyle aşağıdaki inkılaplardan hangisinin gerekçesini belirtmiştir?

9 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

TEOG 2017

  • Türkiye’de ilk medeniyet kimler tarafından ve nasıl kurulmuştur?
  • Türkiye’nin en eski halkını kimler oluşturmuştur?
  • Türklerin dünya medeniyetindeki hizmetleri ve yeri nedir?

Bu soruların bilimsel yollarla araştırılması için Atatürk Dönemi’nde aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılmıştır?

10 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

TEOG 2017

“Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması millî hissin gelişmesinde başlıca etkendir.”

Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

0%