843 Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler Çıkmış Sorular Testi

/6
0 oylar, 0 ortalama
214
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

843 Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler Çıkmış Sorular Testi

1 / 6

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

TEOG 2017

Medeni Kanun ile Türk kadınına; boşanma, mirastan erkek ile aynı oranda hak elde etme, istediği mesleği seçme ve tanıklıkta erkek ile eşit olma hakları tanınmıştır.

Buna göre Medeni Kanun ile kadınların;

I. Sosyal

II. Siyasi

III. Ekonomi

IV. Eğitim

alanlarından hangilerinde kazanımlar elde ettiği savunulabilir?

2 / 6

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

SBS 2011

Aşağıdakilerden hangisi sosyal alanda kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yöneliktir?

3 / 6

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

TEOG 2017

Hukuk alanında yapılan düzenlemelerle Müslüman ve gayrimüslim tüm vatandaş-larımızın aynı hukuk kurallarına uyması sağlanmıştır. Bu çerçevede, evlenme-boşanma, miras ve kadın-erkek eşitliği konularında çıkarılan kanunlarla hem hukuk hem de sosyal yaşamda önemli değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre;

I. Toplumda hukuk birliği sağlanmıştır.

II. Müslümanlar ayrıcalıklı bir konuma gelmiştir.

III. Medeni hayatta kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

4 / 6

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

TEOG 2015

17 Şubat 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu’yla Türk kadını istediği mesleği seçme, çalışma, boşanma, mirastan eşit pay alma ve mahkemelerde erkeklerle eşit konumda şahitlik etme gibi birçok hak elde etmiştir.

Türk kadını Medeni Kanun’la aşağıdaki alanların hangisinde haklar elde etmemiştir?

5 / 6

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

TEOG 2016

Türk Medenî Kanunu’na göre;

  • Evlenme yalnız erkeğin değil, kadının da onayı alınarak gerçekleşecek ve ailede kadın ile erkeğin hakları eşit olacak,
  • Mirastan pay alma ve mahkemelerde tanıklık yapma konularında kadınlar erkeklerle eşit olacak,
  • Kadınların istediği alanda eğitim alma, erkeklerle aynı işlerde çalışma ve eşit ücret  alma hakkı olacaktı.

Bu bilgiden Medenî Kanun’la kadınların hangi alanda hak elde ettiği çıkarılamaz?

6 / 6

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

TEOG 2016

Türk Medeni Kanunu’nun kabulüyle dinî inancına bakılmaksızın her Türk vatandaşı aynı hukuka tabi oldu.

Bu bilgiye göre Medeni Kanun’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

0%