842 Siyasi Alanda Yapılan Yenilikler Çıkmış Sorular Testi

 
/9
2 oylar, 1.5 ortalama
944
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

842 Siyasi Alanda Yapılan Yenilikler Çıkmış Sorular Testi

1 / 9

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

TEOG 2016

Ankara, Anadolu’nun merkezinde yer alması, ulaşım yolları üzerinde bulunması ve savunmaya elverişli olması nedeniyle başkent yapıldı.

Bu bilgiye göre Ankara’nın başkent yapılmasında;

I. Askerî

II. Tarihî

III. Coğrafi

nedenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

2 / 9

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

SBS 2010

  • Saltanatın kaldırılması
  • TBMM’nin açılması
  • Cumhuriyetin ilan edilmesi

Yukarıda verilen inkılapların yapılmasının ortak amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 9

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

TEOG 2016

  • TBMM’nin açılması
  • Saltanatın kaldırılması
  • Cumhuriyetin ilan edilmesi

Verilenler, aşağıdaki vecizelerden hangisinin başlığı altında toplanabilir?

4 / 9

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

TEOG 2014

I- “Millet, millî hâkimiyeti ve Türk milliyetçiliğini esas kabul etmiştir.”

II- “Türkiye Cumhuriyeti halkı düşüncesiyle, anlayışıyla medeni olduğunu ispat etmek ve göstermek zorundadır.”

III- “Teşkilatımızda millî güçlerin etken ve millî iradenin egemen olması esas kabul edilmiştir.”

IV- “Dünyada her şey için; medeniyet için, hayat için, başarı için, en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıdaki görüşlerinden hangileri kişisel egemenliğe karşı olduğunun kanıtı olabilir?

5 / 9

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

TEOG 2015

“Ankara susuzdu, ağaçsızdı, kuru ve yabaniydi. Fakat Büyük Millet Meclisi orada kurulmuş, orada toplanmış, bütün savaş oradan idare edilmişti. Yeni idarenin milletlerarası edebiyatta adı “Ankara Hükûmeti”ydi.”

        (Falih Rıfkı Atay)

Falih Rıfkı Atay, Ankara’nın başkent olma gerekliliğini aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır?

6 / 9

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

TEOG 2014

“Hükûmet halkındır, sultanın değil;

Ferman milletindir, Divan’ın değil.

Teşri, kaza, icra her hak onundur;

Taht onun, taç onun, toprak onundur.”

                                                                                         Ziya GÖKALP

Şairin, dörtlüğün ilk iki dizesinde savunduğu anlayış, aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 9

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

SBS 2009

İtilaf Devletleri, Lozan Barış Konferansı’na TBMM Hükûmeti ile birlikte Osmanlı Hükûmetini de çağırdılar. Böylece Türk tarafını ikiye bölerek zayıf düşürmek ve kendi çıkarlarını daha kolay elde etmek düşüncesinde idiler. İtilaf Devletlerinin bu tutumu, Osmanlı Hükûmetinin de konferansa katıl-maya istekli oluşu TBMM Hükûmetini harekete geçirdi. İtilaf Devletleri’nin oyununa gelmemek için TBMM Hükûmeti 1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırdı.

Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükûmetinin İtilaf Devletleri’ne karşı izlediği bu politikanın sonucu olamaz?

8 / 9

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

TEOG 2014

Saltanat ve halifeliğin kaldırılması, aşağıdakilerden hangisi doğrultusunda yapılmış bir düzenleme değildir?

9 / 9

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

SBS 2012

TBMM’nin açılması  +   ?   + Cumhuriyetin İlanı =Milli Egeenliğin Güçlenmesi

Diyagramda milli egemenliğin güçlenmesinin aşamaları gösterilmiştir

Bu süreç izlenirse “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

0%