841 Milliyetçilik İlkesi Kazanım Pekiştirme Testi

Milliyetçilik İlkesi ile ilgili sorulardan oluşan kazanım pekiştirme sınavıdır.

/10
3 oylar, 3.7 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

841 Atatürk İlkeleri

841 Milliyetçilik İlkesi Kazanım Pekiştirme Testi

1 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Dini, mezhebi, ırkı, dili ne olur­sa olsun, kendini Türk sayan herkes, Türk'tür.

Atatürk bu sözü ile milleti meydana getiren temel özelliklerden hangisini vurgulamıştır?

2 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk milliyetçiliği,

I. Yayılmacı bir siyaset güder

II. Gücünü kendi değerlerimizden alır.

III. Diğer milletlerin haklarına saygı gösterir.

gibi özelliklerden hangisi veya hangileri ile açıklanabilir?

3 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Türk milliyetçiliği, ulusal menfaatleri fert ve zümrelerin çıkarları üzerinde tutmayı, toplumun kültür değerlerinin ayakta kalmasını sağlamayı, nesiller arasında sağlam bir dayanışma kurmayı amaçlamıştır.

Buna göre, milliyetçilik ilkesinin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Milliyetçilik her ne sebeple olursa olsun, milletin bölünmesine ve parçalanmasına karşıdır. Dini, dili ne olursa olsun kendini Türk sayan ve Türk olarak yaşayan her insan Türk'tür. Bunu Atatürk, "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözüyle ifade etmiştir.

Buna göre;

I. Milli birlik ve beraberlik

II. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığını her şeyin üstünde tutmak

III.Her türlü inancı devletin güvencesi altına almak

hedeflerinden hangilerine ulaşmak istendiği savunulabilir

5 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

  • Türk dilinin zenginliği ortaya çıkarılmıştır.
  • Türk Tarihi derinlemesine incelenmiştir.

Atatürk döneminde yapılan bu yenilikler ile aşağıdakilerden hangis söylenebilir?

6 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı anayasamızda, "Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür." şeklinde yer almıştır.

Bu bilgilere göre Atatürk milliyetçiliği ile il­gili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

7 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Milliyetçilik ilkesi­nin Türk toplumuna faydaları

  1. Kurtuluş Savaşı’mızın kazanılmasını sağlamıştır.
  2. Milli kültürü aydınlanmış  ve milli bilinci artırmıştır.
  3.    ?

“?“ işaretli yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

8 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk milliyetçiliği, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsız-lığını her şeyin üstünde tutar. Her ne sebeple olursa olsun milletin bölünme­sine ve parçalanmasına izin vermez.

Buna göre aşağıdaki düşünce ve uygulamala­rın hangisi bu duruma örnek olarak  göste­rilemez?

9 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Cumhuriyetin ilk yıllarında;

I. Saltanatın kaldırılması,

II. Türk dilinin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması,

III.Takvim ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi,

IV.Türklerin kurdukları devlet ve uygarlıkların ince­lenmesi,

yenilikleri yapılmıştır.

Bunlardan hangileri, milliyetçilik ilkesine uygun olan çalışmalardır?

10 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

İzmir İktisat Kongresi’nde alınan,

I. Bağımsız Türk ekonomisinin kurulması,

II. Özel teşebbüse kredi sağlamak için banka kurulması,

III. Yerli malı kullanımı teşvik edilmesi

gibi kararlardan hangileri, doğrudan milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir?

0%