6. Sınıf 3. Ünite Online Çıkmış Sorular Testi

 
/10
3 oylar, 5 ortalama
124
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

6. Sınıf 3. Ünite Testi

6. Sınıf 3. Ünite Çıkmış Sorular Testi

6. Sınıf 3 Ünite Çıkmış Sorular Testi

1 / 10

Kategori: 634 Çevremizde Kimler Yaşıyor?

DPY 2020

“Yaşadığım yer her gün sıcak ve bol yağışlıdır.  Burada tropikal yağmur ormanları bulunmaktadır. Ormanların fazla olmasına bağlı olarak ahşap evler yaygındır. Ayrıca bu bölgede bol miktarda Hindistan cevizi, mango, kakao gibi tarım ürünleri yetiştirilmektedir.”

Bu kişinin yaşadığı yerde hangi iklim tipi görülmektedir?

2 / 10

Kategori: 634 Çevremizde Kimler Yaşıyor?

DPY 2019

“Yaşadığım bölgede toprak sürekli donmuş halde olduğu için bitki örtüsü yoktur. Bu yüzden tarım ürünleri yetiştirilemez. Avcılık ve balıkçılık önemli geçim kaynağımızdır. Kış aylarında buzdan ve balina kemiklerinden yapılmış evlerde yaşarız.”

Buna göre yukarıdaki ifadeleri kullanan kişinin yaşadığı yerde görülen iklim tipi hangisidir?

3 / 10

Kategori: 634 Çevremizde Kimler Yaşıyor?

DPY 2017

Yaşadığımız yerde yılın her ayı yağışlı ve sıcaktır. Bitkiler gür ve uzun boylu olduğundan gökyüzü neredeyse görünmez hâldedir. Bu nedenle etrafımızdaki ormanlara “balta girmemiş ormanlar” denir. Yabani hayvanların saldırısından ve selden korunmak için evlerimizi kazıklar üzerine inşa ederiz.

Bunları söyleyen kişinin yaşadığı yerde hangi iklim tipi görülür?

4 / 10

Kategori: 633 Ülkemin Zenginlikleri Haritada

DPY 2019

Beşerî coğrafya, insanların yeryüzünde yaptıkları değişimleri inceleyen bilimdir. Tarım, sanayi, ulaşım, turizm, nüfus, yerleşme ve kentleşme gibi insan faaliyetlerini inceler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşerî coğrafyanın konusu değildir?

5 / 10

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

DPY 2020

Mutlak konum; bir yerin paralel ve meridyenler ile ifade edilen, yani ekvatora ve başlangıç meridyenine göre belirlenen konumudur.

Buna göre Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi mutlak konum ile ilgilidir?

6 / 10

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

DPY 2020

Aşağıdaki haritada bazı kıtalar numaralandırılarak gösterilmiştir.

Haritada I, II ve III olarak numaralanmış kıtaların isimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

7 / 10

Kategori: 633 Ülkemin Zenginlikleri Haritada

DPY 2018

Aşağıdaki kaynak ve yararlanma şekli eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

8 / 10

Kategori: 632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

DPY 2020

Türkiye fiziki haritasını kullanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşabiliriz?

9 / 10

Kategori: 633 Ülkemin Zenginlikleri Haritada

DPY 2020

Aşağıdakilerden hangisi “beşerî coğrafya”nın inceleme konularından biridir?

10 / 10

Kategori: 632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

DPY 2020

Ülkemizde yükselti ve engebenin fazla olduğu bölgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

0%