836 Lozan Barış Antlaşması Çıkmış Sorular Testi

 
/8
4 oylar, 3 ortalama
1
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

836 Lozan Barış Antlaşması Çıkmış Sorular Testi

1 / 8

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

TEOG 2016

Sevr Antlaşması’nın, Türk milletinin ekonomik bağımsızlığını elinden alan kararları, Lozan Antlaşması ile ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi bunun bir göstergesidir?

2 / 8

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

TEOG 2016

Sevr Antlaşması’nın “Azınlıklara geniş haklar verilecektir.” kararı, Lozan Antlaşması ile “Ülkede yaşayan tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilecektir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklikle aşağıdaki kazanımlardan hangisinin elde edildiği söylenemez?

3 / 8

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

TEOG 2017

28 Ekim 1922 tarihinde Lozan’da barış konferansının toplanması kararlaştırıldı. Ancak İtilaf Devletleri konferansa TBMM Hükûmeti’nin yanında İstanbul Hükûmeti’ni de davet ederek ortaya çıkacak görüş ayrılıklarından faydalanmayı amaçlamıştır.

Bu ikiliği önlemek isteyen TBMM aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?

4 / 8

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

TEOG 2017

Lozan Barış Konferansı’na katılacak olan Türk heyetinden, Doğu Anadolu’da kurulması düşünülen Ermeni Devleti meselesi ve kapitülasyonların kaldırılması konusunda kesinlikle taviz verilmemesi istenmiştir.

Buna göre;

I. Toprak bütünlüğü

II. Laik yönetim

III. Çok partili sistem

IV. Ekonomik bağımsızlık

anlayışlarından hangilerine önem verildiği söylenebilir?

5 / 8

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

TEOG 2014

Misakımillî Kararlarında siyasi, ekonomik ve hukuksal ayrıcalıkların tanınmayacağı kabul edilmiştir.

Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi, Türk heyetinin, Misakımillî’nin bu kararından ödün vermediğinin bir göstergesidir?

6 / 8

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

TEOG 2015

Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi, ülkede birlik ve beraberliği sağlamaya yöneliktir?

7 / 8

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

SBS 2011

Eşleştirme “?” ile boş bırakılan  yerlere aşağıdaki  hangisi yazılamaz?

8 / 8

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

TEOG 2015

Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, Sevr Antlaşması’nda yer alan “Gayrimüslimlere çok geniş ayrıcalıklar tanınacaktır.” kararını geçersiz hâle getirmiştir?

0%