835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a Çıkmış Sorular Testi

0 321
 
/10
0 oylar, 0 ortalama
185
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

1 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

TEOG 2017

Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Zaferi’nin uluslararası sonuçlarından biri değildir?

2 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

TEOG 2016

Sakarya Savaşı’nda “Başkomutan” olarak ordunun başında bulunan Mustafa Kemal Paşa, savaş sırasında orduya verdiği “Savunma hattı yoktur, savunma sathı vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.” emriyle dünya askerlik literatürüne “Topyekûn Savaş” kavramını kazandırmıştır.

Mustafa Kemal Paşa’nın savaşın kazanılmasında etkili olan bu emri, onun aşağıdaki özelliklerinden hangisini yansıtmaz?

3 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

TEOG 2014

İtilaf Devletleri ile TBMM Hükûmeti arasında imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması’na göre; Türklerle Yunanlılar arasındaki çatışmaya son verilecek,

İstanbul ve Boğazlar, Türk mülki idaresine teslim olunacaktır.

Bu kararlara göre Ateşkes hakkında;

I-   Kurtuluş Savaşı’nın askerî safhasını tamamlamıştır.

II-  Esas barışın şartlarını belirlemiştir.

III- İtilaf Devletleri’nin, TBMM Hükûmetinin varlığını tanımasını sağlamıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

4 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

TEOG 2015

Aşağıdaki olay – sonuç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

5 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

SBS 2009

-I. İnönü Savaşı’nın kazanılmasından sonra yapılan Moskova Antlaşması ile Sovyetler Birliği TBMM Hükûmetini tanıdı.

-Sakarya Zaferi’nden sonra imzalanan Ankara Antlaşması ile Fransa, TBMM Hükû- metini resmen tanıdı.

Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan bu gelişmelere dayanarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılabilir?

6 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

DPY 2020

Sakarya Zaferi sonrası İtilaf Devletleri ile Paris ve Londra’da görüşmelerde bulunan Fethi Okyar, görüşmelerle ilgili TBMM’ye sunduğu raporda; “Ulusal amaçlarımızın elde edilmesi, ancak askerî harekâtlarla mümkün olabilecektir.  başka incelemeye, başka yoruma gerek yoktur.” demiştir.

Fethi Okyar bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini belirtmek istemiştir?

7 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

TEOG 2017

İstiklal Savaşı’mızın zaferle sonuçlanması üzerine İngiltere’de hükûmet istifa etmiş, Yunanistan’da da Anadolu’daki başarısızlıktan sorumlu tutulan devlet adamları cezalandırılmışlardır.

Bu durum, Kurtuluş Savaşı’nın hangi alandaki etkilerine bir örnek oluşturur?

8 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

LGS 2019

Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Meydan Savaşı’nı şu sözlerle özetlemiştir:

“Düşman, ordumuzu sol kanattan çevirerek çabuk ve yok edici bir sonuç almak istiyordu. Düşmanı savaşmaya zorlayarak savaşı cephe savaşı şekline soktuk. Ondan sonra Yunanlar merkezimizi yarmak istedi ancak başarılı olamayıp savunma yapmak zorunda kaldı. Taarruzlarımızla buna da engel olduk ve böylece Sakarya Meydan Savaşı ordumuz tarafından kazanıldı…”

Mustafa Kemal’in bu sözlerine göre Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

9 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

TEOG 2016

Büyük Taarruz ile İzmir’in kurtarılmasından sonra, İtilaf Devletleri’nden ateşkes teklifi gelmiş ve 11 Ekim 1922 tarihinde de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.

Bu antlaşmaya göre;

  • Türkiye ile Yunanistan arasındaki silahlı çatışmalara son verilecek,
  • İstanbul ve Boğazlar, TBMM Hükûmeti yönetimine bırakılacak ancak İtilaf Devletleri barış antlaşması imzalanana kadar buralarda kuvvet bulundurmaya devam edeceklerdi.

Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

10 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

TEOG 2017

Yunanlara karşı sekiz ayda dört savunma savaşı yapılmıştır. Ancak TBMM Hükûmeti Sakarya Zaferi’nden sonra Büyük Taarruz için yaklaşık bir yıl beklemiştir.

Büyük Taarruz için bir yıl beklenmesinde;

I. Ordunun eksiklerinin giderilmek istenmesi

II. Saltanatın kaldırılmak istenmesi

III. Orduya taarruz için eğitim verilmek istenmesi

IV. Kuvayımilliye’den düzenli orduya geçilmek istenmesi

nedenlerinden hangileri etkili olmuştur?

0%

UA-7651377-1