641 Sosyal Bilimler ve Toplum Online Test

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

  • 6. Sınıf 4. Ünite 1. Kazanım
  • SB.6.4.1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 10 dakikadır.
/10
4 oylar, 3.5 ortalama
566
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

641 Sosyal Bilimler ve Toplum

641 Sosyal Bilimler ve Topluma Etkisi Testi

1 / 10

Kategori: Uncategorized

Aşağıda Fatih, Ülkü ve Cemal’in araştırma yapmak istedikleri konuya dair açıklamalarına yer verilmiştir.

Fatih: Ülkemizde ve dünyamızda nüfusun en fazla olduğu yerleri araştırmak istiyorum.

Ülkü: Toplumdaki kuralların nasıl oluşturulduğunu merak ediyorum.

Cemal: Türk ırkının kökenini ve Türklerin biyolojik özelliklerini araştırmak istiyorum.

Fatih, Ülkü ve Tamer’in araştırmalarını gerçekleştirebilmeleri için hangi sosyal bilim dallarından yararlanmaları gerekmektedir?

2 / 10

Kategori: 641 Sosyal Bilimler ve Toplum

Aşağıdaki tabloda bazı sosyal bilim dallarına ilişkin araştırma konularına yer verilmiştir.

 Sosyal BilimAraştırma Konusu
I?Eski Kültür ve Uygarlıklar
II?Osmanlı Devleti’ndeki şer’i ve örfi kurallar
III?Buğday tarımının yapıldığı bölgeler

Tablodaki konularla ilgili araştırma yapan kişilerin öncelikli olarak yararlandıkları sosyal bilim dalı eşleştirmeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

3 / 10

Kategori: 641 Sosyal Bilimler ve Toplum

Sosyal bilimler, insanın sosyal ve kültürel faaliyetlerini inceleyen bir bilim dalıdır.

Buna göre sosyal bilimler ile ilgili verilen aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 641 Sosyal Bilimler ve Toplum

 

SOSYAL BİLİM DALLARIFELSEFEANTROPOLOJİPSİKOLOJİ
AÇIKLAMAVarlığa ve bilgiye yönelik bilimsel sorular sorma, sorgulama bilimidir.Geçmiş ve günümüz topluluklarında yaşayan insanların çeşitli yönlerini inceler.İnsanların davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır.

Yukarıdaki tablodan hareketle sosyal bilimlerin toplum üzerindeki etkilerine yönelik aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

5 / 10

Kategori: 641 Sosyal Bilimler ve Toplum

Sosyal bilimler hayatımız üzerinde önemli etkilere sahiptir. Örneğin: Bir sosyal bilim dalı olan arkeolojiden edindiğimiz bilgiler sayesinde…………..

Yukarıda verilen bilgide “…………..” ile boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa doğru olur?

6 / 10

Kategori: 641 Sosyal Bilimler ve Toplum

“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır. “

Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisi vurgulamıştır?

7 / 10

Kategori: 641 Sosyal Bilimler ve Toplum

Günlük yaşamamız içerisinde sosyal bilimler alanında çalışma yürüten pek çok meslek dalı bulunmaktadır.

Buna göre meslek gruplarından,

I- Rehber öğretmenler

II- Avukatlar

III- Polisler

hangileri sosyal bilimler alanında çalışma yürüten meslek grupları arasında sayılabilir?

8 / 10

Kategori: 641 Sosyal Bilimler ve Toplum

Atatürk’ün bilime ve teknolojiye önem verdiğini sadece sözleriyle değil, bu alanda yapmış olduğu birtakım uygulamalarla ve açılmasında öncülük ettiği birçok kurumla da göstermiştir. Atatürk hayatı boyunca birçok alanda ülkemizin gelişmesi için yenilikler yapmış, ülkemizde bilimin ve bilimsel çalışmaların gelişmesi için çaba göstermiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bilim alanında gerçekleştirdiği çalışmalardan biri değildir?

9 / 10

Kategori: 641 Sosyal Bilimler ve Toplum

Atatürk sağlık, teknoloji gibi alanlarda bilimsel çalışmaların önünü açtığı gibi sosyal bilimleri geliştirmek ve desteklemek için de birçok kurum açmıştır.

Buna göre,

I- Türk Tarih Kurumu

II- Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin açılması

III- Etnografya Müzesi’nin açılması

gelişmelerinden hangileri Atatürk’ün sosyal bilimleri geliştirmek ve desteklemek için açtığı kurumlar arasında gösterilebilir?

10 / 10

Kategori: 641 Sosyal Bilimler ve Toplum

İsveç toplumunda yaşayan bireyleri ve bu bireyler arasındaki etkileşimleri incelemek isteyen Özgür, hangi sosyal bilim dalından yararlanması gerektiği konusunda kararsız kalmıştır. Özgür, araştırmasını tamamlayabilmek için yardıma ihtiyacı duyuyor.

Özgür araştırmasını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki sosyal bilim dallarından hangisinden yararlanmalıdır?

0%