835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a ÖDM Online Test 4

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 3. Ünite 5. Kazanım
  • İTA.8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
98

835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

835 Sakarya'dan Büyük Taarruz'a ÖDM Online Test 4

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Samsun ÖDM

Düzenli ordu birliklerinin Batı Cephesi’nde verdiği başarılı mücadeleler, hem ulusal hem de uluslararası başarıları beraberinde getirmiştir.

Buna göre,

I. İtilaf Devletleri ile Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması
II. Millî Mücadele’ye katılım ve desteğin artması
III. Afganistan’la Dostluk Antlaşması’nın imzalanması

gelişmelerinden hangileri uluslararası başarılardır?

2 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Tekirdağ ÖDM

“Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu eser Türk milletinin, hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olduğumdan, mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur.”

(Atatürk’ün Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi ile ilgili sözleri, Nutuk)

Atatürk’ün sözlerinden,

I. Vatanseverlik
II. Liderlik
III. İleri görüşlülük

kişilik özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Aksaray ÖDM

Sakarya Savaşı öncesi ordunun Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi, halkta karamsarlığa neden olmuş, TBMM’deki Mustafa Kemal muhalifleri de “Ordu nereye gidiyor, millet nereye götürülüyor?” diyerek Mustafa Kemal’i eleştirmişlerdir.

Verilen bilgilere dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

4 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Aksaray ÖDM

Türk ordusu henüz eksikliklerini giderememişti. Buna rağmen, Türk ordusu ile üstün durumdaki Yunan kuvvetleri arasında Sakarya Irmağı’nın doğusunda yoğun çarpışmalar başladı. Cephedeki savaş geniş alana yayıldı. Bu durumu gören Mustafa Kemal Türk ordularına “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır.” diyerek yeni bir savaş taktiği uygulattı. Verilen emir, Türk ordusunu coşturdu ve Sakarya Meydan Savaşı’nın sonucunu belirledi.

Yukarıdaki metin incelendiğinde aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

5 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Samsun ÖDM

Aşağıda Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri verilmiştir.

1. Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki silahlı çatışmalar sona erecektir.
2. İstanbul ve Boğazlar, TBMM Hükûmeti’ne bırakılacaktır.
3. Doğu Trakya’nın güvenliğini sağlamak için, 8000 Türk jandarma birliği görevlendirilecektir.
4. Türk ordusu, barış antlaşması imzalanıncaya kadar Çanakkale ve Kocaeli bölgesinde belirlenen çizgide kalacaktır.
5. İtilaf Devletleri barış antlaşması yapılıncaya kadar Boğazlarda kalabilecektir.
6. Yunanlar; Meriç Nehri sınır olmak üzere, antlaşmanın yürürlüğe girmesini izleyen 15 gün içinde Doğu Trakya’yı boşaltacaktır.

Verilen maddelerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

6 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Isparta ÖDM

Mustafa Kemal Paşa Sakarya Meydan Muharebesi’ nde tarihe geçen emrini “Nutuk” adlı eserinde şu şekilde açıklamıştır:
“Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez. Küçük büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat her birlik ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe teşkil edip muharebeye devam eder. Yanındakinin çekildiğini gören birlikler, ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya mecburdur.”

Mustafa Kemal’in bu sözlerine göre Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Kilis ÖDM

Millî Mücadele yıllarında Batı Cephesi’nde;

• I. İnönü Savaşı ile Yunanistan yenilgiye uğratıldı. Bu savaş düzenli ordunun kazandığı ilk zafer oldu.
• Kütahya Eskişehir Savaşları’nda Türk ordusu mağlup oldu ve Sakarya Nehri’nin doğusuna çekildi.
• Sakarya Meydan Muharebesi’nde Türk ordusu Yunanistan’ın başlattığı saldırıyı geri püskürtmeyi başardı.
• Büyük Taarruz ile ordumuz saldırıya geçerek Yunan ordusunu mağlup etti.

Buna göre ordumuz,

I. Batı Cephesi’nde birden fazla yerde mücadele vermiştir.
II. Batı Cephesi’ndeki tüm savaşları kazanmıştır.
III. Sakarya Meydan Muharebesi’nde savunma savaşı yapmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

8 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Isparta ÖDM

Sakarya Meydan Muharebesi’nde elde edilen askeri başarının sonucunda birçok siyasi başarı da gelmiştir. Bunlardan biri de Fransa ile TBMM arasında imzalanan Ankara Antlaşmasıdır. (20 Ekim 1921) Anlaşmanın maddelerinden bazıları şunlardır:

- Hatay dışında Türkiye-Suriye sınırı çizilmiş oldu.
- Taraflar arasında savaş sona erdi.
- Hatay’da özerk bir yönetim kurulacak, burada Türkçe resmi dil olacaktı.

Ankara Antlaşması’nın verilen maddeleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

9 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Balıkesir ÖDM

  • I. İnönü Savaşı’nın kazanılmasından sonra Büyük Millet Meclisi, Londra Konferansı’na davet edilmiştir. Afganistan’la dostluk antlaşması imzalanmıştır. Rusya ile de Moskova Antlaşması imzalanmıştır.
  • Sakarya Savaşı’nın kazanılmasından sonra Rusya’nın aracılığıyla Kafkas devletleri ile Kars Antlaşması imzalanmıştır.
  • Büyük Taarruz’un kazanılmasından sonra İtilaf Devletleri ile Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.

Verilenlere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Balıkesir ÖDM

Batı Cephesi’nde kazandığımız Sakarya Meydan Savaşı ile Yunan ordusunun taarruz gücü kırılmış, Yunanlar savunmaya geçerken Türk ordusu taarruz hazırlıklarına başlamıştır. Savaşı ustaca yöneten Başkomutan Mustafa Kemal’e TBMM tarafından gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verildi. Başkomutanlık yetkisini TBMM üç ay süreyle uzattı. Güney Cephesinde düzensiz halk birlikleri ile savaşan Fransa beklemeye başlamıştı. Sakarya zaferinden sonra Fransa, TBMM Hükûmeti ile Ankara Antlaşması’nı imzalayarak işgal ettiği Güney Anadolu topraklarından çekildi. 

Verilenlere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1abdulkadır100 %10
2Nurana mammadov 100 %10
3Nisa100 %10
4kevser100 %10
5Kaan100 %10
6Rumeysa100 %10
7SEMİH ÖVET100 %10
88e100 %10
9Nuray Yıldırım90 %9
10Serdar öyle vurma nolursun agagagsgags90 %9
11Hayat90 %9
12LGS90 %9
13Feyza kilic90 %9
14Elif90 %9
15Melisa90 %9
16Fatma Zehra Atan 90 %9
17Belinay gültaş90 %9
18...90 %9
19m90 %9
20Ecrin İrem Damar80 %8
21Şeht 80 %8
22Reyyan80 %8
23kevser 80 %8
24Nisa80 %8
25Sümeyye Şahin80 %8
26Minel Ülker 80 %8
27Meryem80 %8
28ecem 80 %8
29Gülben70 %7
30Zeynep sevde özgenç 70 %7
31Zeynep Ecrin KARDAŞ 70 %7
32Sevde Nur Arslan 8/E 2970 %7
33gu70 %7
34Betül Baş65 %6.5
35Mihrap Karaman63.33 %6.33
36Öykü Balım CEBİ 32060 %6
37Dilara Ersin60 %6
38gani60 %6
39Beren Benli55 %5.5
40İREM 50 %5
41Edanur Sönmez50 %5
42sahra catalca50 %5
43erdem50 %5
44Rabia40 %4
45Zeynep40 %4
46Feyza Baş40 %4
47azra35 %3.5
48.35 %3.5
49Hibe35 %3.5
50Giray30 %3
51Erva30 %3
52ğ20 %2
53dsaliha20 %2
54batuhan10 %1
55safsdaf0 %0
56.0 %0
57a0 %0
58DCFGHJKÖÇ0 %0
59erdem0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H7542
2SAMİ 2573
3arzu1492
4z1229
5H1099
6cglr1091
7eyup1077
8İlayda1061
9ENSAR1020
10asd939
11G913
12Slm892
13e887
14Efe865
15d849
16H835
17A807
18eeeee783
19Uğur 772
20Eylül sarıkabk719
21Furkan Yürük667
22elif639
23v628
24Se sdd602
25Nisa Nur Kulaç579
26Beren573
27ahmet 571
28t558
29Yunus Emre Göktaş542
30serseri522
31Reyyan513
32C510
33Q510
34Ömer Enes ÇAKAL504
35bbbbbbb496
36ali491
37Gümüş485
38deniz485
39hhhhhh476
40Kayra Karakartal467
41Nisa Duru Bingül465
42Ecrin Bayrak460
43Hatice Nur Yurt455
44cesur449
45j449
46Ares444
47Y444
48Melek çakır443
49d443
50Melih Hasan441
51Emine435
52Zafer Ege Küçük 435
53Mert 7F434
54bilinmeyen430
55Buğra efe420
56t413
57Deniz412
58Reyyan SEÇGİN 407
59Furkan Alper 407
60sevinç405
61ylllp403
62Mirac Muhammet Topçu402
63ali400
64Arda398
65DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM396
66UEVDJANA395
67Medine385
68Mirzat379
69gürkan375
70naz375
71yağmurrr374
72hale ceylan 371
73Aslıhan369
74Alper369
75A369
76Deniz Güren367
77seda366
78blablabla365
79Ramazan ışık364
80asd364
81m362
82esra362
83Hanibe 357
84Enes354
85ahmet353
86sevim353
87YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK352
88Mina351
89Kuzey349
90Ege349
91Ecrin 348
92Fenerli Çiftçi348
93Melek Büşra Cebeci347
94cu347
95yusuf pro @345
96Elif345
97Oh uyuj jjhoj344
98Hayrunisa Altay339
99mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm339
100koraydulger338
1018a337
1026\\a334
103yağmur yılmaz333
104Hazal331
105Ü330
1066a328
107A325
108Damla323
109Asdf322
110Kuzey Günsy321
111Ömür317
112k316
113Nazlı315
114cansu314
115Benkim1232313
116M.yiğit313
117Sabire312
118*310
119İbrahim309
120Özge 308
121Ali308
122Arda306
123Hasan305
124Arda Arabaci304
125mehmet304
126nehir303
127asa302
128Bilal300
129Fatma Nur299
130MERVE297
131kaan297
1326f296
133Dilek 296
134Arda Yılmaz296
135Elif292
136beren su oturak291
137Eylül291
138Zehra Reyyan Yanmaz291
139Ahmet291
140Elif Şenol290
141MİNA SU CAV290
142yigit289
143a289
144Gökay288
145beloo288
146Zeynep DEDE288
147A287
148f284
149T284
150yylyş283
151Nikolay282
152a282
153Gülistan Nursu Ertürk281
154Hikmet281
155Abdurrahman280
156emine280
157Ayşe277
158Zeren ERTUĞRUL276
159Neslihan Gül276
160F275
1611275
162Ekin272
163Ramazan Sevindir271
164canan kara270
165Tuba 269
166Tahir268
167efe doruk268
168Ahmet Burak267
169ege hayal267
170Ecrin Karabacak 6-F266
171Ali Batın TAN265
172Nilda Ece Yılmaz265
173cüneyt265
174Zehra Belinay Develi264
1752264
176Görkem263
177sılanur262
178fvodk262
179Sayed osman261
180Mürşit Parlakgün261
181Hedibe Taş260
182cihab260
183serra259
184Belinay259
185ilkan keneç258
186Yiğit ali Akkuş258
187eylül sude258
188Deniz Kılıç 257
189Elif Tuana Kafşakoğlu256
190Guııoı256
191Aslı Beyza Güneş255
192Abdulgani kit255
193hjk254
194Defne254
195n254
196duru253
197Fatma253
198İbrahim253
199Emine kayrak252
200deneme252
201B252
202m252
203Meryemnur 251
2046/A251
205Muhammed başçi 250
206çiğdem250
207Ecrin249
208Yağmur Ceylan249
209DORUK ALİ TANDOĞAN248
210Umut can248
211Nisa çelikoğlu248
212Çınar247
213Zübeyir Esad Seçkin247
214Mesude246
215mnş245
216Ahmet Sağnak244
217Ahmet KORKMAZ244
218Sümeyye241
219Normal_bir_insan241
220ali241
221Ali Efe İnceoğlu241
222Beren KOÇ240
223Sümeyye239
224Burcu239
225Ceylin238
226H238
227Betül ŞEKERCİ237
228Elif237
229Kardelen236
230Buseyne hasnavi236
231furkan234
232IntelligenceBox234
233Yunus Emre Göktaş233
234Eren ÖZ 6/F233
235Erdem yücel232
236Öykü232
237Rüzgar230
238Se230
239Samet229
240Fdjfyyt229
241Akay Yalçın229
242Çağan229
243Şeyma Nur Akkaya229
244tarık topçu227
245Yiğit Alperen Kırpık227
246aa227
247Emine naz 225
248Rabia225
249Aliberke Şahin225
250Cihan Arda Demirel225
251Hshs225
252Mustafa Osanmaz224
253kjk224
254Şura Baynal224
255aaa224
256Afra Fatıma Oflaz 222
257T222
258efe222
259G221
260Kd221
261gggg221
262Batuhan 220
263Azad220
264Elif Başaran 220
265aaa220
266alara219
267Mihrap Karaman218
268Ezda218
269Nil Er218
270Sultan Ekin217
271azra217
272Doğa ÇAM217
273A217
274Yusuf216
275123216
276Asya216
277gulcebi216
278lara215
279Azra bolat215
280haççik215
281Efecan214
282Yağmursu214
283ilayda214
284sümeyye214
285Yağız Yusuf Büyükdoğan214
286mmmlll214
287Makbule213
288zeynep sahra213
289Rumeysa Akgün213
290ada güler213
291KEREM KARATAŞ213
292Mete Büyükkasim 213
293Gülce Erkeç212
294g212
295Dhkş212
296yusuf211
297Esma Enrar211
298Eren Müjdeci 210
299İrem209
300Elifnur kara209
301Hayrunnisa209
302cemada209
303Ahmet Yusuf208
304a208
305Kaan görkem BARIŞ207
306Aslı207
307Deniz Ayabaktı 207
308Burak 206
309Defne Su Güzel206
310Bekirhan206
311dws205
312Arda205
313aynur205
314Yaren Yener204
315Ömer Enes ÇAKAL204
316macide204
317MHD HANI HALIMEH203
318Gamze203
319cengiz203
320ggg203
321zeliha kaya203
322Merve Tınmaz202
323Asya Yolcu202
324Kaan Yılmaz202
325CEMRE 201
326Nida201
327Yağmur Alkaşı 201
328Nazmi Mete 201
329Hüseyin emre bulgurcu 200
330azad200
331Ezgi su200
332Melek Vardar200
333Yağmur200
334ferhat200
335ş200
336Uras hıdır199
337Mustafa Enes Kocadağ 6D199
338.199
339Döne Ada199
340Dosyal199
341Firdevs öz198
342Elif KERKÜT198
343Sare198
344Elif AZRA198
345A198
346Ahmet SERİN 197
3475a197
348Süleyman196
349ebrar196
350a196
351Esra Aksoy195
3528d195
353mehmet fatih195
354Vedat194
355Ceyda Ercin194
356KAYRA194
357Hira Nur Avcı 194
358FEHİME194
359Meryem ulaş193
360KEREM BJK193
361Enes193
362poyraz193
363q193
364ela193
365Hiranur Kendir192
366Ecrin Vahide AVAROĞLU192
367hakan192
368Enise Semra Gurlaş191
369Deniz191
370R. Aytuğ Cıvak191
371aaaaaa191
372MİNA SU CAV191
373Eliz190
374Kardelen190
375Elif190
376TuanaTuna 190
377macide190
378ilhan190
379ihsan mahir davuş189
380lòn189
381Oğuzhan yüksel188
382Ahmet188
383Damla188
384Zeynep Çelebi188
385AZRA188
386Gj uyu188
387Hanife186
388Çağın Akgül186
389Erdem 186
390fatma186
391Hasan185
392sevde185
393e185
394Mete184
395Ayberk184
396halit183
397Ahmet Kadir Yabaş183
398ecem183
399hıdır yalçın183
400q183
401kennnturan183
402Sezgin181
403Selin181
404Erd181
405YILDIZ8I180
406Mert ali180
407Ecrin üst180
408şevval180
409Mücteba Tabak 179
410Nil soğancılar179
411cibril179
412Hatice azra çiçek 178
413Hazal178
414Nilay178
415ecrin ayaz178
416E178
417KOLAYDI178
418sibel178
4196/d178
420Okyanus177
421salih177
422Yiğit ÖZER177
423Batuhan çalımlı177
424Utku177
425Yunus177
426a177
427arda177
428Dfdömffl177
429ertuğrul177
430Ilım Beyza Dikye176
431Melisa 176
432Turkay176
433Enes Yiğit BAYKAL176
434rumeysa176
435Yağzel176
436a176
4377A176
438Ömer Mert Arslan175
439Arda175
440Z.seray175
441Mert175
442büşra175
4435175
444ARDA175
445Eclil174
446BUSE 174
447Miraç Tuğra Aydın174
448mehmet174
4498 b174
450ökkkjjjj174
451Zehra173
452Aysel Karasu173
453Ece Duru Gürpüzer173
454İkra Nur Demir173
455oğuzhan173
456wsd173
457Yusuf172
458Elif172
459Merve172
460Kemal efe Cetin172
461sude172
462Elif bakar172
463Sebahat172
464Ece 172
465Ecrin172
466Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
467k172
468lgs172
469Mahsun 171
470Ceylin171
471osman yüce171
472İrfan171
473dilber171
474Yaren170
475Ahmet Orkun170
476İrem170
477Yusuf İslam konuk170
478B170
479Bahar 169
480Elifnur169
481Elif169
482Aslı Buğlem Akdeniz169
483Ə169
484Egehan elmas 169
485d169
486Recep Emre168
487Azizcan aydoğan168
488Büşra168
489ta168
490a168
4916A168
492Aysun168
493Yakup168
494kutay168
495Barış Bolut167
496Hasan tuna Gövenç 167
4975/E167
498u167
499lwooe166
500Kerem166