835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a ÖDM Online Test 4

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 3. Ünite 5. Kazanım
  • İTA.8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
147

835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

835 Sakarya'dan Büyük Taarruz'a ÖDM Online Test 4

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Kilis ÖDM

Millî Mücadele yıllarında Batı Cephesi’nde;

• I. İnönü Savaşı ile Yunanistan yenilgiye uğratıldı. Bu savaş düzenli ordunun kazandığı ilk zafer oldu.
• Kütahya Eskişehir Savaşları’nda Türk ordusu mağlup oldu ve Sakarya Nehri’nin doğusuna çekildi.
• Sakarya Meydan Muharebesi’nde Türk ordusu Yunanistan’ın başlattığı saldırıyı geri püskürtmeyi başardı.
• Büyük Taarruz ile ordumuz saldırıya geçerek Yunan ordusunu mağlup etti.

Buna göre ordumuz,

I. Batı Cephesi’nde birden fazla yerde mücadele vermiştir.
II. Batı Cephesi’ndeki tüm savaşları kazanmıştır.
III. Sakarya Meydan Muharebesi’nde savunma savaşı yapmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Aksaray ÖDM

Türk ordusu henüz eksikliklerini giderememişti. Buna rağmen, Türk ordusu ile üstün durumdaki Yunan kuvvetleri arasında Sakarya Irmağı’nın doğusunda yoğun çarpışmalar başladı. Cephedeki savaş geniş alana yayıldı. Bu durumu gören Mustafa Kemal Türk ordularına “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır.” diyerek yeni bir savaş taktiği uygulattı. Verilen emir, Türk ordusunu coşturdu ve Sakarya Meydan Savaşı’nın sonucunu belirledi.

Yukarıdaki metin incelendiğinde aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

3 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Balıkesir ÖDM

  • I. İnönü Savaşı’nın kazanılmasından sonra Büyük Millet Meclisi, Londra Konferansı’na davet edilmiştir. Afganistan’la dostluk antlaşması imzalanmıştır. Rusya ile de Moskova Antlaşması imzalanmıştır.
  • Sakarya Savaşı’nın kazanılmasından sonra Rusya’nın aracılığıyla Kafkas devletleri ile Kars Antlaşması imzalanmıştır.
  • Büyük Taarruz’un kazanılmasından sonra İtilaf Devletleri ile Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.

Verilenlere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Samsun ÖDM

Aşağıda Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri verilmiştir.

1. Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki silahlı çatışmalar sona erecektir.
2. İstanbul ve Boğazlar, TBMM Hükûmeti’ne bırakılacaktır.
3. Doğu Trakya’nın güvenliğini sağlamak için, 8000 Türk jandarma birliği görevlendirilecektir.
4. Türk ordusu, barış antlaşması imzalanıncaya kadar Çanakkale ve Kocaeli bölgesinde belirlenen çizgide kalacaktır.
5. İtilaf Devletleri barış antlaşması yapılıncaya kadar Boğazlarda kalabilecektir.
6. Yunanlar; Meriç Nehri sınır olmak üzere, antlaşmanın yürürlüğe girmesini izleyen 15 gün içinde Doğu Trakya’yı boşaltacaktır.

Verilen maddelerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

5 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Aksaray ÖDM

Sakarya Savaşı öncesi ordunun Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi, halkta karamsarlığa neden olmuş, TBMM’deki Mustafa Kemal muhalifleri de “Ordu nereye gidiyor, millet nereye götürülüyor?” diyerek Mustafa Kemal’i eleştirmişlerdir.

Verilen bilgilere dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

6 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Tekirdağ ÖDM

“Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu eser Türk milletinin, hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olduğumdan, mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur.”

(Atatürk’ün Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi ile ilgili sözleri, Nutuk)

Atatürk’ün sözlerinden,

I. Vatanseverlik
II. Liderlik
III. İleri görüşlülük

kişilik özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Samsun ÖDM

Düzenli ordu birliklerinin Batı Cephesi’nde verdiği başarılı mücadeleler, hem ulusal hem de uluslararası başarıları beraberinde getirmiştir.

Buna göre,

I. İtilaf Devletleri ile Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması
II. Millî Mücadele’ye katılım ve desteğin artması
III. Afganistan’la Dostluk Antlaşması’nın imzalanması

gelişmelerinden hangileri uluslararası başarılardır?

8 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Balıkesir ÖDM

Batı Cephesi’nde kazandığımız Sakarya Meydan Savaşı ile Yunan ordusunun taarruz gücü kırılmış, Yunanlar savunmaya geçerken Türk ordusu taarruz hazırlıklarına başlamıştır. Savaşı ustaca yöneten Başkomutan Mustafa Kemal’e TBMM tarafından gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verildi. Başkomutanlık yetkisini TBMM üç ay süreyle uzattı. Güney Cephesinde düzensiz halk birlikleri ile savaşan Fransa beklemeye başlamıştı. Sakarya zaferinden sonra Fransa, TBMM Hükûmeti ile Ankara Antlaşması’nı imzalayarak işgal ettiği Güney Anadolu topraklarından çekildi. 

Verilenlere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

9 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Isparta ÖDM

Mustafa Kemal Paşa Sakarya Meydan Muharebesi’ nde tarihe geçen emrini “Nutuk” adlı eserinde şu şekilde açıklamıştır:
“Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez. Küçük büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat her birlik ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe teşkil edip muharebeye devam eder. Yanındakinin çekildiğini gören birlikler, ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya mecburdur.”

Mustafa Kemal’in bu sözlerine göre Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Isparta ÖDM

Sakarya Meydan Muharebesi’nde elde edilen askeri başarının sonucunda birçok siyasi başarı da gelmiştir. Bunlardan biri de Fransa ile TBMM arasında imzalanan Ankara Antlaşmasıdır. (20 Ekim 1921) Anlaşmanın maddelerinden bazıları şunlardır:

- Hatay dışında Türkiye-Suriye sınırı çizilmiş oldu.
- Taraflar arasında savaş sona erdi.
- Hatay’da özerk bir yönetim kurulacak, burada Türkçe resmi dil olacaktı.

Ankara Antlaşması’nın verilen maddeleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1abdulkadır100 %10
2Nurana mammadov 100 %10
3Nisa100 %10
4kevser100 %10
5Kaan100 %10
6Rumeysa100 %10
7Arda Yılmaz100 %10
8SEMİH ÖVET100 %10
98e100 %10
108A100 %10
11cemre100 %10
12Nuray Yıldırım90 %9
13Serdar öyle vurma nolursun agagagsgags90 %9
14Hayat90 %9
15fero90 %9
16LGS90 %9
17Feyza kilic90 %9
18Elif90 %9
19Melisa90 %9
20Fatma Zehra Atan 90 %9
21Belinay gültaş90 %9
22...90 %9
23khkh90 %9
24Ledeyna Güner90 %9
25m90 %9
26ffff90 %9
27nn90 %9
28Ecrin İrem Damar80 %8
29Şeht 80 %8
30Reyyan80 %8
31kevser 80 %8
32Nisa80 %8
33Sümeyye Şahin80 %8
34asdfd80 %8
35Minel Ülker 80 %8
36do not stop movin'80 %8
37Hasan ateş80 %8
38Meryem80 %8
393180 %8
40nur80 %8
41Savas80 %8
42.80 %8
43Devar toner80 %8
44ecem 80 %8
45Gülben70 %7
46gfgf70 %7
47Belinay70 %7
48k.değirmenci70 %7
49Zeynep sevde özgenç 70 %7
50Zeynep Ecrin KARDAŞ 70 %7
51ali usta70 %7
52Rr70 %7
53ceren70 %7
54Elif70 %7
55Sevde Nur Arslan 8/E 2970 %7
56f70 %7
57fuAT70 %7
58gu70 %7
59dtfd70 %7
60Betül Baş65 %6.5
61Mihrap Karaman63.33 %6.33
62Öykü Balım CEBİ 32060 %6
63a60 %6
64H60 %6
65Dilara Ersin60 %6
66gani60 %6
678A60 %6
68860 %6
69Sujwjsuusjwhsjws60 %6
70mehmet60 %6
71Beren Benli55 %5.5
72İREM 50 %5
73mnbvc50 %5
74Edanur Sönmez50 %5
75sahra catalca50 %5
76erdem50 %5
778e50 %5
78Yolcuyuz50 %5
79ali1150 %5
80Rabia40 %4
81Zeynep40 %4
82Feyza Baş40 %4
83azra35 %3.5
84.35 %3.5
85Hibe35 %3.5
86Giray30 %3
87Erva30 %3
88Emre.asln3230 %3
89yyg30 %3
90sfrfs30 %3
91Alische30 %3
92isimsiz kahraman 3130 %3
93Abbasav20 %2
94ğ20 %2
95[email protected]20 %2
96dsaliha20 %2
97ERE10 %1
98batuhan10 %1
99safsdaf0 %0
100.0 %0
101a0 %0
102ceren0 %0
103DCFGHJKÖÇ0 %0
104boşver0 %0
105erdem0 %0
106Melisa0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H13428
2arzu2714
3SAMİ 2647
4ENSAR2171
5z2120
6ALİ2110
7eeeee1981
8İlayda1964
9H1882
10asd1734
11e1729
12G1709
13d1625
14A1373
15eyup1325
16Efe1287
17Slm1235
18ali1173
19cglr1091
20H1079
21Hatice Nur Yurt1066
22Kayra Karakartal1000
23v954
24ahmet 937
25Eylül sarıkabk904
26T901
27Se sdd885
28rana872
29j831
30Elif818
31Enes802
32Melek çakır801
33Arda Yılmaz788
34efe787
35aleyna780
36Uğur 772
37Belinay771
38ylllp747
39bbbbbbb739
40oykuıpıl710
41A705
42elif702
43Nisa Duru Bingül696
44Y695
45Mirac Muhammet Topçu695
46d687
47t668
48Furkan Yürük667
49m664
50hjk657
51Nazlı656
52Nisa Nur Kulaç651
53C648
54yylyş648
55esra648
56Melek Vardar641
57Furkan Alper 638
58Zeynep DEDE636
59Emine631
60Özge 621
61Mert 7F607
62hhhhhh599
63deniz596
64Selin589
65Neslihan Gül585
66serseri583
67Ali579
68Ömer Enes ÇAKAL575
69Beren573
70k569
71Deniz566
72Emine kayrak565
73Sema564
74Defne563
75Aslıhan561
76Sare558
77Zeynep Çelebi557
78Sümeyye546
79Q545
80KEREM KARATAŞ543
81Yunus Emre Göktaş542
82alara539
83Ares537
84yağmurrr524
85f523
86ali520
87Ecrin Bayrak518
88Hazal517
89R. Aytuğ Cıvak515
90Reyyan513
91Ledeyna Güner513
92Ü511
93M.yiğit509
94İbrahim506
95Azizcan aydoğan501
96Yiğit ali Akkuş498
97koraydulger492
98Burak491
99Çınar490
100emira489
101Gülce Erkeç488
102Gümüş485
103Kuzey484
104naz480
105Buğra efe479
106oğuzhan475
107ada474
108asd474
109t471
110asya467
111Nisa Çelik462
112DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM454
113f454
114Zehra Reyyan Yanmaz452
115Arda451
116sekizler450
117cesur449
118Arda Arabaci449
119abcdef449
120Zafer Ege Küçük 444
121A443
122Melih Hasan441
123YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
124MİNA SU CAV438
125Sabire437
126bilinmeyen430
127bekir430
128gürkan429
129Zeynep Beyza428
130imagine losing427
1316a425
132Alin asya422
133Ali Batın TAN421
134ihsan mahir davuş420
135KOLAYDI420
136Esma414
137Reyyan SEÇGİN 412
138Mirzat409
139Ayşe408
140dws408
141yigit406
142Elif405
143sevinç405
144İkra Nur Demir403
145Eylül402
146fvodk402
147Arda398
148ahmet398
149Elif398
150Alper397
151efe395
152UEVDJANA395
153Barış Arın Yavuzcan394
154a393
1556f391
156Aysun391
157Nil soğancılar391
158a391
159aaa391
160Baki390
161Cemre390
162Doruk388
163Elif Şenol387
164Kd387
165Medine385
166cihab385
167Eymencan384
168Kuzey381
169blablabla380
170Hiranur kendir380
1718a380
172yağmur379
173İlayda376
174seda376
175Hanibe 375
176Ali Efe İnceoğlu373
177Ezgi su372
178hale ceylan 371
179serra nur balta371
180Irmak özer371
181cüneyt371
182Mina369
183A369
184a368
185*367
186Ecrin 367
187Deniz Güren367
188Kardelen365
189zozo365
190aaaaaa365
191SENA365
192Kemal efe Cetin364
193Ramazan ışık364
194Nikolay363
195Yusuf İslam konuk362
196Melek Büşra Cebeci361
197asa361
198Hürünaz360
199tuncay360
200aa355
201Sümeyye354
202Fftgtgtgy354
203nehir353
204a353
205sevim353
206mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm351
207Midgin350
208Sıdıka SARIBIYIK349
209Tahir349
210Esra pehlevan349
211Ege349
212yaso349
213Fenerli Çiftçi348
214Hasan348
215KAYLA NAZ347
216cu347
217lòn346
218yusuf pro @345
219Oh uyuj jjhoj344
220Asdf342
221Bay asla yanılmaz342
222sena342
223Zeynep buğlem ANDAÇ341
224123341
225n340
226Hayrunisa Altay339
227Öğrenci336
228yağmur yılmaz336
229kaan334
2306\\a334
231Elif Çakır334
232MİNA SU CAV334
233Fatma330
234Abdurrahman330
235ökkkjjjj330
236rüzgar ünal329
237Medine Sıla Kayacan329
2385a329
239mehmet326
240Ali nazim324
241Damla323
242Kuzey Günsy321
243Ə321
244FEHİME321
245mmmlll321
246Ecrin320
247macide318
248Ömür317
249Elif Hoda317
250Hikmet316
251Ahmet KORKMAZ315
252cansu314
253Ahmet Sağnak314
254a314
255hilmi314
256Gökay313
257Benkim1232313
258Zeynep koç312
259Fehime özdemir312
260Kerri309
261Dilek 309
262q309
263x309
264a308
265Merve Tınmaz 5-C307
266serra306
267Zeynep Ceyda Koca306
268Ramazan Sevindir305
269Musa bulduk305
270Şevval su yeniceli305
271Esma Enrar304
272Çağla304
273YİĞİT UZUNOĞLU304
274Azra cankilic303
275g303
276Se302
277Hazal301
278Bilal300
279Fatma Nur299
280ebrar299
281fgtytah299
282İslam Can299
283Nilda Ece Yılmaz298
284MERVE297
285Umut can296
286Bnb296
287hilal296
288koray295
289hira294
290burak294
291Büşra294
292y294
293H292
294Nisa çelikoğlu292
295Şeyma Nur Akkaya292
296ggg292
297beren su oturak291
298Dosyal291
299T291
300Ahmet291
301Sümeyra Ekerim291
302Melih290
303wsd290
304Gülistan Nursu Ertürk289
305çınar kankaya289
306aaa289
307beloo288
308Hshs288
309Burcu287
310Aa287
311selattin kaan arslan287
312semra287
313B286
314Efe Uygar286
315ege hayal286
316Ecrin285
317Dfg283
318DORUK ALİ TANDOĞAN282
319a282
320k282
321ada güler281
322Ömer Akdemir281
323nihal281
324aynur281
325Şervan tursun281
326Defne yolcu 280
327a280
328emine280
329osman yüce279
330Otsıtaur278
331Hedibe Taş278
332gggg277
3332277
334Zeren ERTUĞRUL276
335F275
336ilkan keneç275
337Mete275
3381275
339merve dağdelen275
340Aliberke Şahin274
341deneme274
342Rüzgar Berat274
3437hg274
344Yiğit273
345Tuğberk karabudan273
3468/D273
347Ekin272
348Bahtiyar271
349Sümeyye Cankılıç271
350Deniz Kılıç 270
351canan kara270
352ertuğrul270
353Tuba 269
354Zehra Belinay Develi269
355ayşe269
356Kuyrukluyıldızlar269
357efe doruk268
358Ahmet Burak267
359ecrin ayaz267
360Efe Bozkurt266
361ecrin266
362Ecrin Karabacak 6-F266
363Neden266
364Mehmet Akif Ersoy265
365Elif AZRA265
366furkan264
367Nehir264
368Yağzel264
369BenEuyfDeğilim264
370Yiğit Başarı263
371Görkem263
372A263
373tr263
374G263
375D263
376ta262
377sılanur262
378sfgh262
379Sayed osman261
380Mürşit Parlakgün261
381Ibrahim261
382Beren KOÇ260
383Emre258
384Belinay258
385eylül sude258
386Menna258
387öykü257
388H257
389ismail257
390Elif Tuana Kafşakoğlu256
391nevın256
392Enes Yiğit BAYKAL256
393Guııoı256
394Aa256
395Aslı Beyza Güneş255
396Abdulgani kit255
397Alperen Doğankaya255
398Aysu255
399Nil Er255
400ali255
401duru253
402Ekin topçu253
403Sebahat253
404jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD253
405İbrahim253
406zeliha kaya253
407Abdülhamit252
408B252
409Çağan252
410a252
4116-A252
412m252
413Meryemnur 251
4146/A251
415Muhammed başçi 250
416jjjjj250
417çiğdem250
418Yağmur Ceylan249
419Ayberk249
420Minel Tuana Köseoğlu249
421gulcebi249
422Kağan248
423Zübeyir Esad Seçkin247
4247b247
425Akay Yalçın246
426Müjgan Minez246
427hıdır yalçın246
428Mesude246
429mnş245
430ARDA245
431Zeynep244
432Rabia244
433Döne Ada242
434Gülşah242
435Çağatay242
436Adlem Gökçe Yaman241
437Normal_bir_insan241
438Musa241
439zeynep sahra240
440Eren Müjdeci 240
441selma240
442Elif239
443Dhkş239
444Ceylin238
445Abdullah238
446g238
447Betül ŞEKERCİ237
448Elif237
449azra236
450Buseyne hasnavi236
451.235
452Gufiroe234
453IntelligenceBox234
454Aslı234
455Elif bakar234
456e234
457ilhan234
458Mert Ali YILDIRIM233
459Yunus Emre Göktaş233
460Hayrunnisa233
461Eren ÖZ 6/F233
462seyit233
463Umut kamil232
464Erdem yücel232
465Öykü232
4667B232
467Eylül Görpeler 231
468Ecrin naz ataş231
469Azra231
470Rüzgar230
471Azra bolat230
472Çağın Akgül230
473poyraz230
4745/E230
475dilay230
476Samet229
477Fdjfyyt229
478Z.seray229
479Savas229
480W229
481Yağmur228
482EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
483Muhammed Emin228
484Dfdömffl228
485Arda227
486Belkıssu227
487tarık topçu227
488Yiğit Alperen Kırpık227
489BATIN BERK YORULMAZ226
490Esma Hıra226
491Aybars226
492Emine naz 225
493Cihan Arda Demirel225
4948225
495r225
496Mustafa Osanmaz224
497kjk224
498Nehir224
499Yağız Yusuf Büyükdoğan224
500ecem224