LGS Online Deneme Sınavı – Afyonkarahisar ÖDM Şubat Denemesi

  •  Afyonkarahisar ÖDM  tarafından Ocak – 2021 tarihinde yapılan deneme sınavının T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük bölümünde oluşan 10 soruluk deneme sınavıdır.
  • Süre 15 dakikadır.
  • 2 ve 3. üniteden oluşan sorulardan oluşmaktadır.
/10
5 oylar, 3.4 ortalama
521
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

LGS Deneme Sınavı - Afyonkarahisar ÖDM Şubat Denemesi

1 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Afyonkarahisar ÖDM

I. ve II. İnönü savaşlarının kazanılması ile birlikte TBMM ve düzenli orduya duyulan güven artmış, düzenli orduya katılımlar çoğalmıştır. Yunanistan savaşmaya devam ederken İtalya, Rusya ve Fransa gibi İtilaf Devletleri TBMM ile anlaşma zemini aramaya başlamışlardır.

Bu bilgilerden hareketle İnönü savaşlarının sonuçları ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

2 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Afyonkarahisar ÖDM

ABD, savaşa girmeden önce "Wilson İlkeleri" adıyla bir bildiri yayınladı. Bu bildirinin amacı savaştan sonra dünyada barış ortamının oluşmasını sağlamaktı. İtilaf Devletleri bu bildiriyi, çıkarlarına ters olmasına rağmen ABD'nin desteğini kaybetmemek için kabul ettiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin İtilaf Devletleri'nin tarafında savaşa girişi, bu devletlerin savaşı kazanmalarında önemli bir rol oynadı. Ancak İtilaf Devletleri savaştan sonra çeşitli bahaneler bularak Wilson İlkeleri'ne uymadılar.

Buna göre;

I. ABD’nin savaşa girmesi savaşın seyrini değiştirmiştir.
II. Wilson İlkeleri amacına ulaşmıştır.
III. İtilaf Devletleri iki yüzlü bir politika izlemiştir.

yargılarından hangileri çıkarılabilir?

3 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Afyonkarahisar ÖDM

İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı’nın yenilen devletleriyle Paris Barış Konferansı’nda çok ağır şartlar taşıyan barış antlaşmaları imzaladılar. Ancak Osmanlı Devleti ile imzalanacak antlaşma şartlarında görüş birliğine varamadılar ve bu şartların daha sonra görüşülmesine karar verdiler. 

İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti ile yapılacak barış antlaşması şartlarında görüş birliğine varamamalarının temel sebebi nedir?

4 / 10

Kategori: 837 Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele

Afyonkarahisar ÖDM

Millî Mücadele’den yıllar sonra bir ressam, Mustafa Kemal’e Sakarya Savaşı’nı resmeden bir tablo hediye etti. Kendisi ön planda, yağız bir savaş atına binmiş olarak görünüyordu. Ressam, tebrik beklerken birdenbire Mustafa Kemal’in “Bu tabloyu kimseye göstermeyin” demesi üzerine şaşırıp kaldı. Kimse ne söyleyeceğini bilemiyordu. Mustafa Kemal açıkladı:

”Savaşa katılmış olan herkes bilir ki hayvanlarımız bir deri bir kemikten ibaretti, bizim de onlardan geri kalır yerimiz yoktu. Hepimiz iskelet halindeydik. Atları da, savaşçıları da böyle güçlü kuvvetli göstermekle Sakarya’nın değerini küçültmüş oluyorsunuz dostum.”

Mustafa Kemal, bu sözlerinde Sakarya Savaşı’nın hangi yönüne vurgu yapmıştır?

5 / 10

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Afyonkarahisar ÖDM

Mudanya Ateşkes Antlaşmasına göre;
- İstanbul ve Boğazlar TBMM Hükümetinin yönetimine bırakılacak.
- İtilaf Devletlerinin kuvvetleri barış antlaşması imzalanıncaya kadar İstanbul’da kalacak.

Lozan Barış Antlaşmasına göre;
- Boğazlar Türkiye’nin başkanlığındaki komisyon tarafından yönetilecek.
- Boğazların her iki tarafında bulunan 15-20 km’lik bölge, askeri faaliyetlerden tamamen arındırılacak.
- Ticaret gemileri Boğazlar’dan barış zamanında serbest faydalanma hakkı elde edecek, savaş gemilerinin geçişi ise sınırlandırılacak.
- Boğazlara yapılacak olası saldırılara karşı gereken önlemleri Milletler Cemiyeti alacak.

Her iki antlaşmanın maddeleri karşılaştırıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisinin yanlış yargı belirttiği savunulabilir?

6 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Afyonkarahisar ÖDM

21 Şubat 1920 tarihli bir mektupta Şahin Bey, düşman kumandanına aynen şunları yazmıştı:
‘Kirli ayaklarınızın bastığı şu toprakların her bir zerresinde bir damla Türk kanı karışıktır. Her bucağında bir atanın mezarı vardır. Adı belli olmayan zamanlardan beri Türkler bu topraklarda yaşamaktadır. Türk bu topraklara, bu topraklar da Türk’e ısındı. Sade siz değil, bütün dünya bir araya gelse, bizi bu topraklardan ayıramaz. Sonra sen hiç ömründe Türk esir yaşamaz diye duymadın mı? Namus ve hürriyet için ölüme atılmak ise bize, Ağustos ayı sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Sizler canı kıymetli insanlarsınız. Çatmayınız bize. Bir gün evvel topraklarımızdan savuşup gidiniz. Yoksa kıyarız canınıza.’ 

Şahin Bey’in mektubu göz önünde bulundurularak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Afyonkarahisar ÖDM

Osmanlı topraklarında bulunan Üsküp’te yaşayan gayrimüslim bir vatandaş, aydın bir grubun; anayasa hazırlanması ve meclisin açılması gerektiğini açılacak bu mecliste azınlıklara da temsil hakkı verilmesi gerekliliğini savunduklarını gazetede haber olarak okumuş ve oldukça memnun kalmıştır.

Buna göre gazetede haberi verilen bir grup aydının savunduğu fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Afyonkarahisar ÖDM

Amasya Genelgesi’nin;

• Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır,
• İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir,

maddelerinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

9 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Afyonkarahisar ÖDM

Millî Mücadele’den yıllar sonra bir ressam, Mustafa Kemal’e Sakarya Savaşı’nı resmeden bir tablo hediye etti. Kendisi ön planda, yağız bir savaş atına binmiş olarak görünüyordu. Ressam, tebrik beklerken birdenbire Mustafa Kemal’in “Bu tabloyu kimseye göstermeyin” demesi üzerine şaşırıp kaldı. Kimse ne söyleyeceğini bilemiyordu. Mustafa Kemal açıkladı:

”Savaşa katılmış olan herkes bilir ki hayvanlarımız bir deri bir kemikten ibaretti, bizim de onlardan geri kalır yerimiz yoktu. Hepimiz iskelet halindeydik. Atları da, savaşçıları da böyle güçlü kuvvetli göstermekle Sakarya’nın değerini küçültmüş oluyorsunuz dostum.”

Mustafa Kemal, bu sözlerinde Sakarya Savaşı’nın hangi yönüne vurgu yapmıştır?

10 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Afyonkarahisar ÖDM

Mustafa Kemal'in TBMM'ye verdiği önergede yer alan maddelerden bazıları şunlardır:

- Hükümet kurmak zorunludur.
- Geçici de olsa bir hükümet başkanı veya bir padişah vekili atamak uygun değildir.
- TBMM’nin üstünde bir güç yoktur.
- Padişah ve Halife baskıdan kurtulduktan sonra,
-Meclisin koyacağı yasal kurallara göre yerini alır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

0%