831 Doğu ve Güney Cephesi Online Test

  • 8. Sınıf 3. Ünite 1. Kazanım
  • İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 10 dakikadır.
/10
5 oylar, 4.2 ortalama
2
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

831 Doğu ve Güney Cepheleri

831 Doğu ve Güney Cephesi Onlline Test

1 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

İsmet Paşa, Ermeniler’e karşı kazanılan zaferden sonra Kâzım Paşa’ya yazdığı mektupta şunlara yer vermiştir:

“Sevgili Kardeşim! Doğu Harekatı bizi ve davamızı ihya etti. O kadar sıkılmış idik, o kadar daralmış idik ki nefes alacak bir korunağa ihtiyacımız vardı. Allah’ın yardımıyla bunu büyük bir zaferle sen başardın. Sen, milletimize daha büyük hizmetler edeceksin...”

İsmet Bey’in yukarıda verilen sözlerinden hareketle Doğu Cephesi zaferi ile ilgili verilen yargılardan hangisine kesin olarak ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Ermeniler İngilizlerin de desteği ile Kars, Erzurum Van ve Bitlis taraflarından saldırıya geçince Kazım Karabekir bunlarla mücadele ederek Ermenileri yenmiştir. Yenilen Ermeniler barış isteyince 3 Aralık 1920’de TBMM ve Ermenistan arasında Gümrü Antlaşması yapılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

İngiltere, işgal etmiş olduğu Maraş’ı 30 Ekim 1919’da Fransızlara devretmişti. Fransızlar, Türklere kötü muamele gösteriyordu. Bölgede düzenli ordunun bulunmayışı halkın işgallere karşı direnmesini zorlaştırıyordu. Ancak işgalcilerin kötü muameleleri, Türk bayrağını indirip yerine Fransız Bayrağını dikmiş olmaları, halkın sabrını taşırmıştı.

Sütçü İmam sıktığı kurşunla Maraş direnişini başlatmıştı. Bütün teknoloji ve asker sayılarındaki üstünlüklerine karşın Fransızlar, Maraş halkının direnişi karşısında bölgeyi ellerinde tutamadılar. Fransızlar 11 Şubat 1920’de Maraş’ı terk ettiler.

Verilen metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından sonra İngiliz ve Fransızlar kendi aralarında bir anlaşma yaparak Osmanlı topraklarını aralarında paylaşmışlardır. Urfa, Antep ve Maraş'ın Fransızlara bırakılmış; Musul İngiliz egemenliğine bırakılmış; Irak ve Filistin'de İngiliz, Suriye ve Lübnan'da ise Fransız yönetiminin kurulmasına karar vermişlerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Doğu ve Batı Cephelerinde düzenli ordu mücadele ederken Güney Cephesi’nde halkın kendi çabalarıyla kurduğu gönüllü birlikler mücadele etmiştir.

Buna göre Güney Cephesi’nde Türkler için mücadele eden güç hangisidir?

6 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Ermenistan ile TBMM arasında Gümrü Antlaşması’nı imzalanmıştır. Bu antlaşma ile ilk kez bir devlet Büyük Millet Meclisini tanımış ve Sevr’in geçersizliğini kabul etmiştir. Ermenilere karşı elde edilen bu zaferin sonunda Doğu Cephesi kapanmış, ordu ve mühimmatın bir kısmı Batı Cephesi’ne kaydırılabilmiştir.

Verilen bilgilerden hareketle,

I- Batı Cephesi’nde savaşan ordunun silah ve mühimmatın karşılanması için önemli bir adım atılmıştır.

II- TBMM uluslararası alanda hukuken tanınmıştır.

III- Sevr Antlaşması’nın geçersizliği ilk kez bir devlet tarafından kabul edilmiştir.

IV- Doğu Anadolu düşman işgalinden kurtarılmıştır.

hangilerinin Ermenilere karşı olan mücadelede elde edilen siyasi başarılardan olduğu söylenebilir?

7 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

I- Urfa Antep ve Maraş’ı önce İngilizler işgal etti

II- İngiltere ve Fransa anlaşarak bölgeye Fransızlar geldi

III- Fransızlar da işgali hızlandırmak amacıyla Suriye'den getirdiği Ermenileri kullandı.

Buna göre Güney Cephesi için hangisine ulaşılabilir?

8 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Şehrimize Fransızlar girmişti. Burada hemen Kuvayimilliye’yi oluşturduk.  Fransızlar’dan şehrimizi boşaltmalarını istedik. Boşaltmayınca da mücadele ederek şehrimizden kovduk.

Verilen ifadeden ve haritadan hareketle bahsedilen şehir aşağıdaki hangisi olamaz?

9 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

TBMM’nin uluslararası alanda imzalamış olduğu ilk antlaşma ve ilk siyasi başarısı aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Urfa'yı işgal eden İngiliz komutanı, Urfa’da ziyaret ettiği Mutasarrıf Nusret Bey’e “Galip bir hükümetin askerini neden karşılamıyorsunuz?” diye sorduğunda Nusret Bey “Haksız yere memleketi işgal eden bir kuvveti kar­şılamaya çıkmak bir Türk mutasarrıfına yakışmaz. Misafir olarak gelseydiniz Birecik’te karşılardım.” demiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

0%