731 Nüfus ve Yerleşme Online Test

  • 7. Sınıf 3. Ünite 1. Kazanım
  • Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 10 dakikadır.
/10
23 oylar, 4.3 ortalama
5
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

731 Nereye Yerleşelim?

731 Nüfus ve Yerleşme Online Test

1 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Hızlı nüfus artışının olduğu bir yer ile ilgili hangisine ulaşılamaz?

2 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Sınırları belli bir alanda, belli bir tarihte yaşayan insan sayısına .............. denir?

3 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Belirli bir alanda, belirli bir süre içinde insan sayısında meydana gelen artışa, nüfus artışı denmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bir yerde nüfus artışının nedenlerinden birisi olarak gösterilemez?

4 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen çeşitli sebepler vardır. Bazıları eskiden etkilemezken bazıları sonradan ortaya çıkmıştır.

Buna göre yerleşmeyi etkileyen unsurlardan hangisi ilk yerleşmelerde dikkat edilen unsurlardan birisi olarak gösterilemez?

5 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

İnsanların etkisi olmadan kendiliğinden olan ve olmaya devam eden etkenlere doğal faktör denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi etkileyen doğal faktörlerden birisi değildir?

6 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Nüfusun yıl içinde göstermiş olduğu artış hızına yıllık nüfus artış hızı denir.

Bir yerde hızlı nüfus artışı yaşanıryorsa aşağıdakilerden hangisi bu duruun sebebi olarak hangisi gösterilemez?

7 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Nüfusun dünyada dağılışı eşit şekilde olmamaktadır. Doğal ve beşeri faktörler nüfusun dağılışını etkilemektedir.

Nüfusun dağılışını etkileyen sebeplerden hangileri beşeri sebeplerden oluşmaktadır?

8 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Sınırları belli bir alandaki kilometrekareye düşen insan sayısına nüfus yoğunluğu denmektedir. Toplam nüfusun yüz ölçümüne bölünmesi ile nüfus yoğunluğu hesaplanır.

Buna göre aşağıda verilen yüz ölçümü ve kişi sayısı değerlendirildiğinde hangisinin nüfus yoğunluğu daha fazla olduğu söylenebilir?

9 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Belirli bir alanda, belirli bir süre içinde insan sayısında meydana gelen artışa, nüfus artışı denmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir yerdeki nüfus artışının olumlu bir sonucudur?

10 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Bir yerde;

I- Mal ve hizmetlere talebin artması

II- Üretimde artış yaşanması

III- Vergi gelirinde artış görülmesi

hangi olayın sonucunda gerçekleşebilir?

0%