825 Kongreler Dönemi ÖDM Online Test 4

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 5. Kazanım
  • İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
2 oylar, 5 ortalama
59

825 İstiklal Yolculuğu

825 Kongreler Dönemi ÖDM Online Test 4

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Erzincan ÖDM

Erzurum Kongresi kararlarından bazıları şunlardır:
• Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
• Kuvâ-yı Millîye’yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır.
• Manda ve himaye kabul edilemez.

Alınan kararlara göre,

I. Tam bağımsızlık
II. Vatanın bölünmezliği
III. Milli hakimiyet

hedeflerinden hangilerinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Sivas Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:

• Yurttaki tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.
• Temsil Kurulu’nun üye sayısı artırılarak bütün ulus adına söz söyleme yetkisi verilmiştir.
• Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir.

Buna göre,

I. Tam bağımsızlık amaçlanmıştır.
II. Temsil Heyet’i ulusal olmuştur.
III. Bölgesel savunma kararı alınmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

3 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Düzce ÖDM

Mustafa Kemal, Samsun’a ayak basar basmaz öncelikle millî birlik ve beraberliği hedef alan çalışmalar yapmıştır. Bir yandan bölgedeki güvenliği sağlamaya, öte yandan orduyu ve milleti savaşa hazırlamaya başlamıştır. Birliklerini henüz dağıtmamış olan 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir ve 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşalarla görüşmüştür. Samsun’da bir hafta kalan Mustafa Kemal, 25 Mayıs 1919’da Havza’ya geçmiştir. Burada Kurtuluş Savaşı’nın ilk genelgesini yayımlamıştır. Havza Genelgesi’nin yayınlanmasından sonra Osmanlı Hükûmeti, Mustafa Kemal’e Istanbul’a dönmesi için çağrı yapmıştır. Bu çağrıya uymayan Mustafa Kemal, 12 Haziran 1919’da Amasya’ya geçmiş ve çalışmalarına burada devam etmiştir. Amasya’da Millî Mücadele çalışmalarını sürdüren Mustafa Kemal, Rauf Bey (Orbay), Refet Bey (Bele) ve Ali Fuat Paça (Cebesoy) ile birlikte bir bildiri yayınladı. Hazırlanan bildiri 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir’in de onayı alındıktan sonra 22 Haziran 1919’da yayımlandı.

Amasya Genelgesi’nin yayımlanmasında Mustafa Kemal’in Milli Mücadele’yi destekleyen Osmanlı Paşaları ile birlikte hareket etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

İzmir ÖDM

Mustafa Kemal Millî Mücadele ile ilgili çalışmalar yapmak üzere Samsun’a gitmiş oradaki çalışmalarını tamamladıktan sonra Havza’ya geçerek Havza Genelgesi’ni yayımlamıştır.

Havza Genelgesi,

I. İstanbul Hükûmeti ve İtilaf Devletleri temsilcilerine telgraflar çekilerek işgaller protesto edilmelidir.
II. İşgalleri protesto etmek için tüm yurtta mitingler düzenlenmelidir.
III. Mitingler esnasında düzenin korunmasına dikkat edilmeli, Hristiyan halka karşı saldırıda bulunulmamalı ve düşmanca tavır sergilenmemelidir.

maddelerinden hangileri Mondros Ateşkes Antlaşması’nın yedinci maddesinin uygulanmasını önlemeye yönelik olduğu söylenebilir?

5 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Antalya ÖDM

Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:
• Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
• Her türlü yabancı işgaline karşı Osmanlı Hükûmeti’nin dağılması durumunda hep birlikte direniş ve savunma yapılacaktır.
• Manda ve himaye kabul olunamaz.

Bu maddeler ile Millî Mücadelenin esasları eşleştirildiğinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşta kalır?

6 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

İzmir ÖDM

“Temel ilke, Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu, ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne denli zengin ve gönenmiş olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak durumunda kalmaktan öteye gidemez. Yabancı bir devletin koruyuculuğunu ve kollayıcılığını istemek insanlık niteliklerinden yoksunluğu, güçsüzlüğü ve beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir şey değildir.”

Metinde anlatılmak istenen durumu aşağıdaki Erzurum Kongresi’nde alınan kararların hangisi destekler?
I. Millî sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz.
II. Manda ve himaye kabul olunamaz.
III. Hristiyan azınlıklara siyasi hâkimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez.
IV. Kuvâ-yı Millîye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.

7 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Düzce ÖDM

Ulusal kongre için Sivas’ın tercih edilmesinde rol oynayan temel etkenler;
• Anadolu’nun ortasında, birçok yolun kesiştiği bir noktada yer alması,
• İşgal edilmemiş olması,
• Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Sivas şubesinin iyi örgütlenmiş olmasıdır.
Verilen bilgiler dikkate alındıǧında ulusal bir kongre olan Sivas Kongresinin Sivas’ta toplanmasının nedeni olarak,

I. Ulaşım
II. Güvenlik
III. Teşkilatlanma

durumlarından hangileri gösterilebilir?

8 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Diyarbakır ÖDM

Sivas ve Erzurum Kongrelerinin ortak özellikleri şunlardır:
• Ulusal sınırlar içinde bulunan vatan, parçalanamaz bir bütündür; birbirinden ayrılamaz.
• Ne türlü olursa olsun, yabancıların topraklarımıza girmesine ve işlerimize karışmasına karşı ve Osmanlı Hükûmeti’nin dağılması halinde ulus birlikte direnecek ve tüm vatanı savunacaktır.
• Hristiyan azınlıklara siyasal üstünlük ve toplumsal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
• Millet Meclisinin hemen toplanmasını ve hükûmet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesini sağlamak için çalışılacaktır.
Buna göre,

I. Misakımillî kararlarına zemin hazırlanmıştır.
II. İç işlerimize yabancı devletlerin karışamayacağı vurgulanmıştır.
III. Alınan kararlarda uluslararası eşitlik ilkesi dikkate alınmıştır.
IV. Millet Meclisinde kuvvetler birliği ilkesi savunulmuştur.

yargılarından hangisine ulaşılamaz?

9 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Antalya ÖDM

Millî Mücadele’nin başından itibaren farklı zamanlarda alınmış kararlardan bazıları aşağıda verilmiştir.


I. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır (Amasya Genelgesi).
II. Kuvâ-yı Millîye’yi etken millî iradeyi hakim kılmak esastır (Erzurum Kongresi).
III. Mebusan Meclisinin bir an evvel toplanması hükûmet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesi sağlanmalıdır (Erzurum Kongresi).
IV. Büyük Millet Meclisinin üstünde hiçbir güç yoktur (Büyük Millet Meclisi).

Bu kararlarla öncelikle aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapıldığı söylenebilir?

10 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Düzce ÖDM

Amasya Genelgesi’nin maddeleri verilmiştir.
- Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
- Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
- Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak, millî bir kurul oluşturulmalıdır.
- Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta millî bir kongre toplanacaktır. Kongreye katılmak üzere bütün sancaklardan halkın güvenini kazanmış üç temsilci belirlenerek en kısa zamanda Sivas’a gelmelidir. Ancak bu çalışmalar gizli yapılmalı ve temsilciler gereken yerlerde kimliklerini gizleyerek seyahat etmelidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Zeynep Demiralay100 %10
2y100 %10
3Beren Sağır90 %9
4Belinay90 %9
5dd90 %9
6[email protected]85 %8.5
7Nisa Duru Bingül80 %8
8emre80 %8
9elif70 %7
10Çağrı70 %7
11Alperendogankya65 %6.5
12Egge60 %6
13ggdgd60 %6
14Yunus Emre Göktaş60 %6
15Sexrcrctvtvtgtg60 %6
16Ecrin55 %5.5
17birincideccal50 %5
18er50 %5
19Umut40 %4
20Ömer Enes ÇAKAL40 %4
21Merve Gündoğdu35 %3.5
22Mehmet20 %2
23Cihan10 %1
24efewf0 %0
25Fgcfgcgcgf0 %0
26Nghnhhghg0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H7465
2SAMİ 2573
3arzu1478
4z1229
5cglr1091
6H1087
7eyup1072
8İlayda1061
9ENSAR1020
10asd900
11Slm892
12e877
13G874
14Efe855
15d845
16H835
17A807
18Uğur 772
19eeeee754
20Eylül sarıkabk719
21Furkan Yürük667
22elif639
23v628
24Nisa Nur Kulaç579
25Se sdd579
26Beren573
27ahmet 571
28t544
29Yunus Emre Göktaş542
30serseri522
31Reyyan513
32C510
33Q510
34Ömer Enes ÇAKAL504
35ali491
36Gümüş485
37deniz485
38bbbbbbb484
39hhhhhh476
40Kayra Karakartal467
41Nisa Duru Bingül465
42Ecrin Bayrak460
43Hatice Nur Yurt455
44cesur449
45j449
46Ares444
47Melek çakır443
48Melih Hasan441
49Y439
50Emine435
51Zafer Ege Küçük 435
52Mert 7F434
53d433
54bilinmeyen430
55Buğra efe420
56t413
57Deniz412
58Reyyan SEÇGİN 407
59Furkan Alper 407
60sevinç405
61ylllp403
62Mirac Muhammet Topçu402
63ali400
64Arda398
65DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM396
66UEVDJANA395
67Medine385
68Mirzat379
69gürkan375
70naz375
71yağmurrr374
72hale ceylan 371
73Aslıhan369
74Alper369
75A369
76seda366
77blablabla365
78Ramazan ışık364
79asd364
80Deniz Güren362
81m362
82Hanibe 357
83Enes354
84ahmet353
85sevim353
86YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK352
87esra352
88Mina351
89Kuzey349
90Ege349
91Ecrin 348
92Fenerli Çiftçi348
93Melek Büşra Cebeci347
94cu347
95yusuf pro @345
96Elif345
97Oh uyuj jjhoj344
98Hayrunisa Altay339
99mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm339
100koraydulger338
1018a337
1026\\a334
103yağmur yılmaz333
104Hazal331
1056a328
106A325
107Damla323
108Kuzey Günsy321
109Ömür317
110Nazlı315
111Asdf315
112cansu314
113Benkim1232313
114M.yiğit313
115Sabire312
116İbrahim309
117Özge 308
118Ali308
119k308
120Arda306
121Hasan305
122Arda Arabaci304
123mehmet304
124nehir303
125Ü303
126asa302
127Fatma Nur299
128MERVE297
129kaan297
1306f296
131Dilek 296
132Arda Yılmaz296
133Elif292
134beren su oturak291
135Eylül291
136Zehra Reyyan Yanmaz291
137Ahmet291
138Elif Şenol290
139MİNA SU CAV290
140yigit289
141a289
142Gökay288
143beloo288
144Zeynep DEDE288
145f284
146T284
147Bilal283
148yylyş283
149Nikolay282
150a282
151Gülistan Nursu Ertürk281
152Hikmet281
153Abdurrahman280
154emine280
155Ayşe277
156Zeren ERTUĞRUL276
157Neslihan Gül276
158F275
1591275
160Ekin272
161Ramazan Sevindir271
162canan kara270
163Tuba 269
164Tahir268
165efe doruk268
166Ahmet Burak267
167ege hayal267
168Ecrin Karabacak 6-F266
169Ali Batın TAN265
170Nilda Ece Yılmaz265
171cüneyt265
172Zehra Belinay Develi264
1732264
174Görkem263
175sılanur262
176fvodk262
177Sayed osman261
178Mürşit Parlakgün261
179Hedibe Taş260
180cihab260
181Belinay259
182ilkan keneç258
183Yiğit ali Akkuş258
184eylül sude258
185Deniz Kılıç 257
186Elif Tuana Kafşakoğlu256
187A256
188Guııoı256
189Abdulgani kit255
190hjk254
191Defne254
192duru253
193Fatma253
194İbrahim253
195Emine kayrak252
196deneme252
197B252
198m252
199Meryemnur 251
2006/A251
201Muhammed başçi 250
202çiğdem250
203Ecrin249
204Yağmur Ceylan249
205DORUK ALİ TANDOĞAN248
206Umut can248
207Nisa çelikoğlu248
208Çınar247
209Zübeyir Esad Seçkin247
210Mesude246
211mnş245
212Ahmet Sağnak244
213Sümeyye241
214Normal_bir_insan241
215ali241
216Ali Efe İnceoğlu241
217Beren KOÇ240
218Sümeyye239
219Burcu239
220Ceylin238
221H238
222Betül ŞEKERCİ237
223Elif237
224Kardelen236
225Buseyne hasnavi236
226n235
227furkan234
228IntelligenceBox234
229serra234
230Yunus Emre Göktaş233
231Eren ÖZ 6/F233
232Aslı Beyza Güneş232
233Erdem yücel232
234Öykü232
235Rüzgar230
236Samet229
237Fdjfyyt229
238Akay Yalçın229
239Çağan229
240Şeyma Nur Akkaya229
241tarık topçu227
242Yiğit Alperen Kırpık227
243aa227
244Emine naz 225
245Rabia225
246Aliberke Şahin225
247Cihan Arda Demirel225
248Hshs225
249Mustafa Osanmaz224
250kjk224
251Şura Baynal224
252Afra Fatıma Oflaz 222
253T222
254G221
255aaa221
256Kd221
257gggg221
258Batuhan 220
259Azad220
260efe220
261Elif Başaran 220
262Se220
263aaa220
264Ahmet KORKMAZ219
265alara219
266Mihrap Karaman218
267Ezda218
268Nil Er218
269Sultan Ekin217
270azra217
271Doğa ÇAM217
272A217
273Yusuf216
274Asya216
275lara215
276Azra bolat215
277haççik215
278Efecan214
279Yağmursu214
280ilayda214
281sümeyye214
282Yağız Yusuf Büyükdoğan214
283mmmlll214
284Makbule213
285zeynep sahra213
286Rumeysa Akgün213
287ada güler213
288123213
289KEREM KARATAŞ213
290Mete Büyükkasim 213
291Gülce Erkeç212
292g212
293Dhkş212
294yusuf211
295Esma Enrar211
296Eren Müjdeci 210
297İrem209
298Elifnur kara209
299Hayrunnisa209
300cemada209
301Ahmet Yusuf208
302a208
303Kaan görkem BARIŞ207
304Aslı207
305Deniz Ayabaktı 207
306Burak 206
307Defne Su Güzel206
308Bekirhan206
309dws205
310Arda205
311aynur205
312Yaren Yener204
313Ömer Enes ÇAKAL204
314macide204
315MHD HANI HALIMEH203
316Gamze203
317cengiz203
318ggg203
319zeliha kaya203
320Merve Tınmaz202
321Asya Yolcu202
322Kaan Yılmaz202
323CEMRE 201
324Nida201
325Yağmur Alkaşı 201
326Nazmi Mete 201
327Hüseyin emre bulgurcu 200
328azad200
329Ezgi su200
330Melek Vardar200
331Yağmur200
332ferhat200
333ş200
334Uras hıdır199
335Mustafa Enes Kocadağ 6D199
336.199
337Döne Ada199
338Dosyal199
339Firdevs öz198
340Elif KERKÜT198
341Sare198
342Elif AZRA198
343A198
344Ahmet SERİN 197
345Süleyman196
346ebrar196
347a196
348Esra Aksoy195
3498d195
350mehmet fatih195
351Vedat194
352Ceyda Ercin194
353KAYRA194
354Hira Nur Avcı 194
355FEHİME194
356Meryem ulaş193
357KEREM BJK193
358Enes193
359poyraz193
360q193
361ela193
362Hiranur Kendir192
363hakan192
364gulcebi192
365Enise Semra Gurlaş191
366Deniz191
367R. Aytuğ Cıvak191
368aaaaaa191
369MİNA SU CAV191
370Eliz190
371Kardelen190
372Elif190
373TuanaTuna 190
374macide190
375ilhan190
376ihsan mahir davuş189
377lòn189
378Oğuzhan yüksel188
379Ahmet188
380Damla188
381Zeynep Çelebi188
382AZRA188
383Gj uyu188
384Hanife186
385Çağın Akgül186
386Erdem 186
387fatma186
388Hasan185
389sevde185
390e185
391Mete184
392Ayberk184
393halit183
394Ahmet Kadir Yabaş183
395ecem183
396hıdır yalçın183
397q183
398kennnturan183
399Sezgin181
400Selin181
401Erd181
402YILDIZ8I180
403Mert ali180
404Ecrin üst180
405şevval180
406*179
407Mücteba Tabak 179
408Nil soğancılar179
409cibril179
410Hatice azra çiçek 178
411Hazal178
412Nilay178
413ecrin ayaz178
414E178
415KOLAYDI178
416sibel178
4176/d178
418Okyanus177
419salih177
420Yiğit ÖZER177
421Batuhan çalımlı177
422Utku177
423Yunus177
424a177
425arda177
426Dfdömffl177
427ertuğrul177
428Ilım Beyza Dikye176
429Melisa 176
430Turkay176
431Enes Yiğit BAYKAL176
432rumeysa176
433Yağzel176
434a176
4357A176
436Ömer Mert Arslan175
437Arda175
438Z.seray175
439Mert175
440büşra175
4415175
442ARDA175
443Eclil174
444BUSE 174
445Miraç Tuğra Aydın174
446mehmet174
4478 b174
448ökkkjjjj174
449Ecrin Vahide AVAROĞLU174
450Zehra173
451Aysel Karasu173
452Ece Duru Gürpüzer173
453İkra Nur Demir173
454oğuzhan173
455Elif172
456Merve172
457Kemal efe Cetin172
458sude172
459Elif bakar172
460Ece 172
461Ecrin172
462Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
463k172
464Mahsun 171
465Ceylin171
466osman yüce171
467İrfan171
468dilber171
469Yaren170
470Ahmet Orkun170
471İrem170
472Yusuf İslam konuk170
473Bahar 169
474Elifnur169
475Elif169
476Aslı Buğlem Akdeniz169
477Ə169
478Egehan elmas 169
479d169
480Recep Emre168
481Azizcan aydoğan168
482Büşra168
483ta168
484a168
4856A168
486Aysun168
487Yakup168
488kutay168
489lgs168
490Barış Bolut167
491Hasan tuna Gövenç 167
492Sebahat167
493u167
494lwooe166
495Kerem166
496Kaan Düztaş166
497imran ceylin sarı166
498Eylül Görpeler 166
499Emre ÇOBANOĞLU166
500Hasan 166