822 I. Dünya Savaşı ve Cepheler Online Test

İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
2 oylar, 3 ortalama
1052
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

822 I. Dünya Savaşı ve Cepheler

1 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Osmanlı’nın savaşa girmesiyle İtilaf Devletleri gizli antlaşmalarla paylaştıkları Osmanlı topraklarını almak için harekete geçmiştir.

 Buna göre,

I- İngiltere: Irak, Arabistan gibi petrol bölgeleri

II- Fransa: Antalya, Muğla, Konya ve İzmir çevresi

III- Rusya: Boğazlar ve Doğu Anadolu illeri

“paylaşım” ve “devlet” eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

2 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı başladığında tarafsızlığını ilan etmişti. Ancak son dönemlerde yaşanan gelişmeler, Osmanlı’yı savaşa doğru çekmiştir. Bu durum karşısında Osmanlı Devleti savaşa girmeye karar vermiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin savaşa girmeyi istemesinin nedenleri arasında yer almaz?

3 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesiyle Şeyhülislam, “Cihad-ı Mukaddes” ilan ederek tüm Müslümanları savaşa çağırmıştır. Ancak bu çağrı yeteri kadar etkili olmamıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

4 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Mustafa Kemal’in Çanakkale Cephesi’nde söylediği “Ben size savaşmayı emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve kumandanlar alabilir.” sözleri savaşın gidişatını önemli şekilde etkilemiştir.

Bu söz Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden;

I- Liderlik

II- Vatanseverlik

III- Çok yönlülük

hangisinin bir kanıtı niteliğindedir?

5 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

WİLSON İLKELERİ

Her ulus ve Türkler nüfusunun çok olduğu bölgede kendi devletini kuracaktır.

Savaş sonucunda yenen devletler yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak almayacaktır.
Bütün barış antlaşmaları açık olacak, bu antlaşmalardan başka milletlerarası gizli antlaşmalar yapılmayacaktır.

ABD başkanı Wilson’ın İtilaf Devletlerine sunduğu bu ilkeler ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

6 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

………………. Cephesi’nin açılma nedenleri şunlardır:

  • Rusya’ya yardım götürmek
  • Boğazları ve İstanbul’u ele geçirmek
  • Osmanlı’yı savaş dışına iterek kısa sürede savaşı bitirmek

Verilen metinde (…) ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

7 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Almanya’ya göre, İngiliz sömürgelerinden birçoğu Müslümanlardan oluşmaktaydı. Osmanlı padişahı aynı zamanda halifeydi. Halifenin cihat çağrısıyla İngiliz sömürgesi altındaki Müslümanlar, Osmanlı Devleti adına savaşacaklar ve İngiltere’yi zor durumda bırakabileceklerdi.

Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

8 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

I- Rusya’yı Doğu Anadolu’dan atmak

II- Bakü petrollerinin kontrolünü sağlamak

III- Orta Asya’daki Türkler ile birleşerek Turancılığı gerçekleştirmek

Yukarıdaki özelliklerden hangisi Kafkas Cephesi’ne aittir?

9 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı başladığında tarafsızlığını ilan etmesine karşın Almanya’nın yoğun isteği üzerine Almanya’nın yanında İttifak bloğuna katılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi;

I- Yeni cepheler açıp savaşı geniş alana yaymak ve yükünü hafifletmek

II- Osmanlı’nın jeopolitik ve stratejik konumundan yararlanmak

III- Osmanlı’nın dini gücünden (halifelik) yararlanmak

Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin kendi tarafında savaşa girmesini istemesinin nedenleri arasında yer alır?

10 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

“Birinci Dünya Savaşı’na katılan bu devlet, Osmanlı topraklarında yaşayan Slav ve Ortodoksları kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmek, Balkanlarda hakimiyet kurmak ve boğazları ele geçirip sıcak denizlere inmek istemiştir.”

diyen Gözde öğretmen aşağıdaki devletlerden hangisini kastetmiştir?

0%