Labirent Kovalamaca – 4 Halife Dönemi

Kazanım: SB.6.2.2. İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar.

Dört Halife Dönemine ait olayların hangi halifeye ait olduğunu bulmaya çalışınız.