Sosyal Bilgiler II. Dönem Zümre Toplantısı

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SIDIKA ÇALIŞKAN ORTAOKULU
II. KANAAT DÖNEMİ SOSYAL BİLGİLER ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Toplantı No   : 2
Toplantı Tarihi:17/02/2021
Toplantı Yeri: Zoom üzerinden çevirimiçi
Toplantıya Katılanlar: Ramazan GÜRCAN, Tolga BÖREKÇİ, Yasemin ERES, Şükran AKDENİZ

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesi
 3. Dönem öğrenci başarı durumlarının değerlendirilmesi
 4. Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulup çözüm yollarının aranması
 5. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi
 6. 2020-2021 Eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin Covıd-19 salgını sürecindeki öğrenme kazanımlarına ilişkin eksiklerin giderilmesine yönelik gerçekleştirilmesi amacıyla HİBRİT eğitime göre planlanma yapılması.
 7. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,
 8. Diğer öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi,
 9. Öğrenci davranışlarının görüşülmesi
 10. İş sağlığı ve güvenlik tedbirlerinin değerlendirilmesi.
 11. Dilek ve temenniler

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Sosyal Bilgiler Grubu 2. Dönem Zümre Toplantısı,  Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şükran AKDENİZ başkanlığında, Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Ramazan GÜRCAN, Tolga BÖREKÇİ ve Yasemin ERES’in katılımıyla 17.02.2021 tarihinde, saat 12.00 de çevirim içi olarak yapıldı. Zümre Başkanı Şükran AKDENİZ gündem maddelerinin uygun olduğunu belirtti.

 

2)  Zümre başkanı Şükran Akdeniz 1. dönem alınan kararları okudu. Şükran Akdeniz geçtiğimiz dönem eğitim öğretim çalışmalarının tüm dünyayı etkileyen COVİD-19 salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilerek başladığını; ardından hibrit eğitime geçilerek devam ettiği ve sonrasında da tekrardan uzaktan eğitim ile devam ettiğini belirtti. Ayrıca Nisan ara tatilinin de yarıyıl tatiline eklendiği hatırlatıldı. Yasemin Eres geçtiğimiz dönem EBA canlı ders katılımın bir önceki eğitim öğretim yılının 2. dönemine göre daha iyi olduğunu, öğrencilerin yavaş yavaş online yapılan dersleri benimsemeye başladıklarını ifade etti.  Yasemin Eres bu açıdan bakıldığında 1. dönemin başarılı geçtiğinin söylenebileceğini ancak sınıfın büyük bir bölümünün çeşitli nedenlerle halen canlı derslere yeteri kadar katılım gösteremediğini hatırlattı. Ramazan Gürcan bu sorun için derslerin başladığı ilk hafta velilerle bir online veli toplantısı yapabileceklerini hatırlattı.

3)   Ramazan Gürcan yapılan uzaktan eğitim çalışmalarında yıllık planlara bağlı kalınarak kazanımların zamanında bitirildiğini ancak öğrencilerin tamamına ulaşılamadığını ifade etti. Yasemin Eres canlı ders katılımının sınıflar düzeyinde dönem başında ortalama sınıftaki öğrencilerin neredeyse tamamının derse katıldığını ancak 1. dönemin sonuna doğru bu sayının biraz azalmaya başladığını belirtti. Şükran Akdeniz derse katılımı arttırmak için sınıf düzeyinde ödüllendirme teklif etti.

 

4) Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tolga BÖREKÇİ dönemin çoğunluğunun uzaktan eğitim olarak yapıldığını öğrencilerin büyük çoğunluğunun dersleri takip ettiğini bazı öğrencilerin donanım yetersizliğinden bazılarının alt yapı yetersizliğinden dersleri tam zamanlı takip edemediğini belirtti. Kameraların kapalı olması sebebi ile öğrencilerin derste konsantrasyonlarının azaldığını belirtti.

 

5) Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ramazan Gürcan  birinci dönem yüz yüze eğitime geçilememesi nedeniyle sağlıklı bir ölçme ve değerlendirme yapılamadığını belirtti. Yasemin Eres bir değerlendirme sınavı yapılamamış olsa da online eğitimlerde çocukların oldukça mutlu göründüğünü, bunun da güzel bir başarı olduğunu ekledi. Tolga Börekçi özellikle oyun tabanlı uygulamaların çocukların çok dikkatini çektiğini, uzaktan eğitiminde dijitial araçların bu açıdan okuldaki sınıf ortamına göre daha üst düzey fırsatlar sunduğunu vurguladı.  Yasemin Eres hibrit eğitimde derslerin işlenişi sırasında kullanılan yöntem ve tekniklerden özellikle öğrenci merkezli, yaparak yaşayarak öğretim yapıldığını ve öğrencilerinin gelişim düzeyleri göz önüne alınarak özellikle oyunla öğrenmeye çok fazla yer verildiğini, bunun da dersi kavramaları açısından çok faydalı olduğunun gözlemlendiğini dile getirdi.

 

6)   Zümre başkanı Şükran Akdeniz Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk 8. Sınıflarda 1 Mart tarihinde yüz yüze eğitime geçileceğini ancak bunun süreç içerisinde yine değişebileceğini ifade etti. Bu durumda yapacakları planlamanın hem online eğitimi içine alacak hem de yüz yüze eğitimi içine alabilecek esnek bir planlama olması gerektiğini ifade etti. Ramazan Gürcan bu fikre katıldığını ve ayrıca Şubat tatilinin 3 hafta yapılması ve Nisan ayında yapılması planlanan ara tatilin artık yapılmayacak olması nedeniyle eğitim öğretim yılı takviminin de değiştiğini planları buna göre yeniden revize etmelerini gerektiğini hatırlattı.

 

7) Ramazan Gürcan Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesini gerektiğini belirtti.

 

8) Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şükran AKDENİZ sınıf rehber öğretmenlerinin velilerle salgın sürecinde çok yakın olduklarını bu nedenle sınıf rehber öğretmenleri ile iş birliği içinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

 

9) Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tolga Börekçi öğrenci davranışlarının uzaktan eğitim sürecinde ders akışını kesinlikle etkilemediğini belirtti. Yasemin Eres veliler de öğrencilerin yanında bulunduğu için öğrenciler daha dikkatli konuştuğunu çoğu zamanda öğrencilerin hata yapma endişesi ile sessiz kaldıklarını bu nedenle derslerin bazen monotonlaşabildiğini ekledi. Zümre başkanı. Şükran Akdeniz bunun öğrenciler için yeni ve benzersiz bir sosyal öğrenme ortamı olduğu için biraz çekinmelerinin normal olduğunu ama cesaretlendirme ve pozitif geri dönütler ile daha çok konuşmalarının sağlanabileceğini belirtti.

 

 • Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tolga Börekçi salgın sürecinin hibrit eğitim kısmında okul idaresinin, gerekli tedbirleri aldığı, koridorlara dezenfektanlar konulduğu, haftalık ve günlük gerekli temizliklere dikkat edildiği,  maskesiz okul içine giriş yapılmadığı, velilerin okul bahçesine alınmadığı, covid müşahade odası oluşturulduğu, ateş ölçer ile kontrollü eğitim yapıldığı tüm zümre arkadaşlarca takdir görmüştür.

 

 • 2020-2021 Öğretim yılı II. Döneminin başarılı geçmesi dilek ve temennileriyle toplantı sona erdi.

 

 

 

Ramazan GÜRCAN      Yasemin ERES         Tolga BÖREKÇİ     Şükran AKDENİZ

Sos Bil. Öğret.           Sos Bil. Öğret.           Sos Bil. Öğret.        Sos Bil. Öğret.

 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SIDIKA ÇALIŞKAN ORTAOKULU
II. KANAAT DÖNEMİ SOSYAL BİLGİLER ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI KARARLARI

 

Alınan Kararlar

 • Uzaktan eğitim sürecinde “EBA TV ve EBA Ders” uygulamasının etkin bir şekilde kullanılmasına,
 • Şubatın son haftası online veli toplantısı yapılmasına, katılım gösteremeyenlerin telefonlara aranarak bilgilendirilmelerine ve bununla ilgili tutanak tutulmasına karar verildi.
 • Pandemi sürecince gündemin takip edilmesine ve velilere bilgilendirmelerin sık sık yapılmasına,
 • EBA TV yayın akışı öğrenci ve veli gruplarıyla düzenli olarak paylaşılacak.
 • Yıllık planlar ve haftalık ders saatleri hem online hem de yüz yüze eğitime uygun olarak opsiyonlanmasına, yıllık planlara online eğitim seçeceğinin eklenmesine ve takvim değişikliklerinin yıllık planlara yansıtılarak revize edilmesine karar verildi.
 • BEP planlarının BEP Geliştirme Birini Toplantısında çevrim içi olarak yapılmasına karar verildi.
 • Sınıf öğretmenleri her hafta öğrencilerin ders katılımları ve başarılarıyla ilgili bilgilendirilecek.
 • Canlı derslerde öğrencilere daha çok söz hakkı verilerek güven kazandırıcı telkinlerde bulunulmasına karar verildi.
 • Başta sağlık ve temizlik olmak üzere tüm riskliş durumlara karşı öğrencilerin uyarılmasına karar verildi.

 

Ramazan Gürcan      Yasemin Eres         Tolga Börekçi     Şükran Akdeniz

Sos Bil. Öğret.         Sos Bil. Öğret.        Sos Bil. Öğret.      Sos Bil. Öğret.