812 Mustafa Kemal’in Çocukluk ve Öğrenim Hayatı ÖDM Online Test 4

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 1. Ünite 2. Kazanım
  • İTA.8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/9
3 oylar, 4.7 ortalama
87
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

812 Mustafa Kemal'in Çocukluk ve Öğrenim Hayatı ÖDM Testi 4

1 / 9

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Isparta ÖDM

Aşağıda Atatürk’ün Selânik Askeri Rüştiyesindeki okul yıllarına ait bir anısı verilmiştir.
“Mustafa’nın en sevdiği ders matematikti. Orada her şeye mantık ve değişmez kurallar egemendi. Her şey aydınlık ve kesindi. Ruhu merhametsizce eğiten, erkekçe bir bilgi yüküydü. En güç problemleri çözebilmek için Mustafa
saatlerce meşgul oluyordu. Çözümü ne derece zor olursa ödev de ona o derece zevk vermekteydi. Bir problemi çözmeden elinden kalemi bıraktığını da kimse görmemişti. Öğretmeni kendisinden çok memnundu. Onun da adı Mustafa’ydı. Bir gün hocası kendisine: “Aramızda bir fark olması lazım”, diyor. “Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olacak.”

Bu parçaya göre Mustafa Kemal’in matematiğe ilgi duyması onun hangi kişilik özelliğine sahip olduğunu göstermektedir?

2 / 9

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Balıkesir ÖDM

Mustafa Kemal’in doğup büyüdüğü şehir olan Selanik’te çeşitli din ve mezheplerden insanlar bir arada huzur içinde yaşamaktaydı. Ancak Fransız İhtilali’nin etkisiyle bu huzur ortamı bozulmuş ve insanlar arasında çekişmeler başlamıştır.
Buna göre Fransız İhtilali sonucu oluşan bu ortamın Mustafa Kemal üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

3 / 9

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Sakarya ÖDM

“Mustafa Kemal’in doğum yeri olan Selanik; Müslüman, Musevi, Ermeni ve Bulgar gibi çeşitli milletlerin, kültürlerin ve dinlerin iç içe olduğu bir kentti. Her ulus kendi dilini rahatça öğrenir ve konuşur, kendi geleneklerini korkusuzca yaşayabilirdi.”

Buna göre Selanik’in çok uluslu yapısı Mustafa Kemal’in daha çok hangi kişilik özelliğinin oluşmasında etkili olmuş olabilir?

4 / 9

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Aksaray ÖDM

Selanik şehrinde Türkler ile birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeni milletlerinin de yaşıyor olması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

5 / 9

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Sakarya ÖDM

Aşağıda Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Gazi “Mustafa Kemal Atatürk” adlı eserinden bir bölüm verilmiştir.
“Gazinin çocukluk hatıralarına baktığımız zaman onun her zaman asker olmak istediğini görürüz. Gazi, evladından ayrılmak istemeyen bir anne olan Zübeyde Hanım’dan gizli olarak askerî okul imtihanlarına girmiş ve imtihanı kazanmıştır. Hatta annesini ikna etmek için babasının ona emanet ettiği bir kılıcı da delil göstermiş, asker olmasının babasının vasiyeti olduğunu belirtmiştir.”

Mustafa Kemal’in Zübeyde Hanım’ın istememesine rağmen askerî okula kayıt olması onun kişilik özelliklerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

6 / 9

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

İzmir ÖDM

Mustafa Kemal’in okul çağı geldiğinde annesi Zübeyde Hanım onun klasik sistemde eğitim veren mahalle mektebine gitmesini isterken babası Ali Rıza Efendi ise yeni açılan ve Batı tipi eğitim veren Şemsi Efendi ilkokuluna gitmesini istemişti. Mustafa Kemal ilk olarak annesinin isteği doğrultusunda mahalle mektebine gönderilmiş daha sonra da babasının isteği üzerine Şemsi Efendi ilkokuluna gönderilerek eğitim hayatına bu okulda devam etmiştir.
Yukarıdaki metne göre,
I. Osmanlı Devleti’nde farklı türde eğitim veren okullar mevcuttur.
II. Mustafa Kemal’in anne ve babası onun gideceği okul konusunda fikir ayrılıkları yaşamıştır.
III. Mustafa Kemal’in anne ve babası birbirlerinin görüşlerine değer vermişlerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

7 / 9

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Artvin ÖDM

Mustafa Kemal, okul çağına geldiğinde annesi ve babası arasında geçen konuşma şöyledir:
Zübeyde Hanım: Mustafa okul çağına geldi. Evimizin yakınındaki geleneksel eğitim veren mahalle mektebine yazdırmanın uygun olduğunu düşünüyorum. Sen ne dersin?
Ali Rıza Efendi: Benim düşüncem yeni açılan ve çağdaş eğitim yöntemlerini kullanan Şemsi Efendi Mektebine yazdırmak.
Mustafa Kemal’in okula başlaması konusunda anne ve babasının yaptığı konuşmadan,
I. Eğitime önem verdiklerinin
II. Osmanlı’da eğitimde birlik olmadığının
III. Kararları demokratik yollarla aldıklarının
hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

8 / 9

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Sakarya ÖDM

“Askeri idadide Mustafa Kemal üzerinde olumlu etkileri bulunan öğretmenlerden biri de Mehmet Asım Efendi’dir. O, askeri anlayışa ters düşeceğini düşünerek öğrencisinin şiire fazla kapılmasını engellemiş, gelecekteki önderlik yolunu çizmesinde rehberlik yapmıştır.”
Okuma parçasına göre Mehmet Asım Efendi, Mustafa Kemal’i aşağıdaki alanların hangisinde etkilemiştir?

9 / 9

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Sakarya ÖDM

“Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Şemsi Efendi, Fransızca bilgisinin de yardımıyla Avrupa’daki çağdaş yöntemleri izliyor ve okulunda uyguluyordu. Şemsi Efendi’nin Selanik’te açtığı okulun dershanesinde öğretmen masası,
sıra, kara tahta ve okumayı yazmayı kolaylaştırmak için levhalar bulunuyordu. Ayrıca Şemsi Efendi öğrencileri teneffüse çıkartır, oyunlar oynatır, jimnastik yaptırırdı. Öğrencilerini şehir içi gezilere de götürür, bu tür gözlem ve inceleme gezileri ile eğitimi okul binasının dışına taşırdı.”
Buna göre Mustafa Kemal’in eğitimiyle ilgili,
I. Modern yöntemlerle eğitim almıştır.
II. Yaşadığı kenti tanıma fırsatı bulmuştur.
III. Fransızca konuşmayı Selanik’te iken öğrenmiştir.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

0%