812 Mustafa Kemal’in Çocukluk ve Eğitim Hayatı Online Test

İTA.8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
2 oylar, 4.5 ortalama
127
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

812 Mustafa Kemal'in Çocukluk ve Eğitim Hayatı

1 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Mustafa Kemal’in Harp Akademisi yıllarında arkadaşlarına yönelik toplantılar düzenlemiş ve devlet sorunları hakkında onları bilgilendirmiştir.

Bu durum Mustafa Kemal’in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

2 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

“Edebiyata fazla ilgim yoktu. Ömer Naci bizim sınıfa gelmişti. Benden okuyacak kitap istedi. Bütün kitaplarımı gösterdim. Hiçbirini beğenmedi. Kitaplarımı beğenmemesi gücüme gitti. Şiir ve edebiyat diye bir şey olduğunu o zaman öğrendim. Ona çalışmaya başladım…”

Mustafa Kemal’in yukarıdaki anlatımından yola çıkarak onun kişilik özelliğinin gelişiminde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

3 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

“Selanik Mülkiye Rüştiyesinde iken mahallemizdeki Binbaşı Kadri Bey’in oğlu Ahmet askerî rüştiyeye devam ediyor ve askeri üniforma giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle giyinmeye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Subay olmak için önce askeri rüştiyeye girmek gerektiğini anlıyordum. O sırada annem Selanik’e gelmişti. Askerî Rüştiyeye girmek istediğimi ona söyledim. Annem asker olmamı istemiyordu. Sınav zamanı ona sezdirmeden rüştiyeye giderek sınava girdim.”

Mustafa Kemal’in yukarıdaki anlatımından yola çıkarak onun hangi kişilik özelliğine ulaşabiliriz?

4 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Selanik’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi şehrin Mustafa Kemal’in dünyadaki gelişmeleri tanımasına daha az katkı sağladığı söylenebilir?

5 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Selanik şehri,

  • Dünyanın farklı yerleriyle liman ve demir yolu bağlantısının bulunduğu, canlı bir ticaret merkezidir.
  • Çok uluslu bir yapıya sahiptir.
  • Avrupa’da basılan gazete ve dergilerin kolay temin edilip, okunabildiği bir yerdir.

Yukarıdaki metinde Selanik şehrinin hangi alandaki özelliğine yönelik bir bilgiye yer verilmemiştir?

6 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Mustafa Kemal’in yetiştiği dönemde bir tarafta geleneksel öğretime devam eden, dini derslerin ağırlıkta olduğu mektep ve medreseler bulunurken, diğer tarafta ise Batı örneklerine göre kurulmuş okullar, askeri okullar ve çeşitli meslek okulları vardı. Bunun yanı sıra ülkede yaşayan gayrimüslimlerin kurduğu azınlık okulları ve yabancı devletlerin açtığı okullar bulunmaktaydı. Bu okullar kendi amaçları doğrultusunda eğitim yapmaktaydı.

Metinde verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Selanik’te,

  • Avrupa’da basılan gazete ve dergilerin yayınlanması
  • Türkçe, Rumca, İbranice ve Bulgarca gazete ve dergilerin yayınlanması
  • Çeşitli fikir akımlarının şehirde yayılması

şehrin öncelikle …………………. yapısı hakkında bilgi vermektedir.

Yukarıdaki metinde (…) ile boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

8 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Mustafa Kemal, iyi bir harp okulu öğrencisi olduğu kadar edebiyat, hitabet ve yabancı dil öğreniminde de başarılı olmuştur.

Bu durum Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden;

I- Teşkilatçılık

II- Çok yönlülük

III- İnkılapçılık

hangisi ya da hangileri ile ilgilidir?

9 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

(I) Selanik, gelişmiş bir ticaret ve sanayi şehriydi. (II) Burada Türk, Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeni gibi çeşitli din ve milletlerden oluşan insanlar bir arada yaşıyordu. (III) Öte yandan önemli fikir akımlarının etkisi altındaydı. (IV) Meşrutiyet yanlısı aydınlar, dernekler kurarak şehirde örgütlenmişlerdir.

Atatürk’ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik’in anlatıldığı yukarıdaki metindeki öncüllerden hangisi, Selanik’in siyasi yapısı ile ilgilidir?

10 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Çocukluğuma ilişkin hatırladığım ilk şey, okula gitmek meselesiyle ilgilidir. Bu meseleden dolayı annemle babam arasında bir mücadele vardı. Annem mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Gümrük Dairesinde memur olan babamsa o zaman yeni açılan Şemsi Efendi Okuluna devam etmemden ve yeni yöntem üzerine okumamdan yanaydı.

Mustafa Kemal’in yukarıdaki anlatımından yola çıkarak onun kişilik özelliğinin gelişiminde;

I- Okul çevresi

II- Arkadaşları

III- Ailesi

aşağıdakilerden hangisinin ya da hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

0%