712 Olumlu ve Olumsuz İletişim Online Test

SB.7.1.2. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
6 oylar, 4.2 ortalama
327
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

712 İletişimin Gücü

712 Olumlu ve Olumsuz İletişim

1 / 10

Kategori: 712 İletişimin Gücü

İnsanlar arasında yaşanan çatışmaların sona ermesi ve sorunun çözülmesine uzlaşma denir.

Buna göre kişiler arası iletişimde uzlaşmanın oluşmasında;

I- Sürekli öğüt ve emir vermek

II- Ben dili kullanmak

III- Eleştirilere açık olmak

faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 712 İletişimin Gücü

Gündelik yaşamımız sırasında kurduğumuz ilişkilerde iletişimi zorlaştıran bazı davranışlar bulunmaktadır. Bunlar iletişimde aksaklıklara sebep olabildiği gibi kişiler arasındaki ilişkilere de zarar verebilmektedir.

Metinde verilen bilgilerden hareketle,

I- Sen dili kullanmak,

II- Konuyu değiştirmek

III- Dinlerken vereceğin cevabı düşünmek

durumlarından hangileri iletişimi zorlaştıran davranışlar arasında gösterilebilir?

3 / 10

Kategori: 712 İletişimin Gücü

Çınar: Hiç kimse beni anlamıyor.

Yağız: Sözümün kesilmesinden hoşlanmıyorum.

Ege: Fen dersinden yüksek not almak istiyorsan çok çalışmalısın.

Deniz: Beni anlamadığını düşünüp çok üzülüyorum.

Yukarıdaki öğrencilerin kullandıkları cümleler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

4 / 10

Kategori: 712 İletişimin Gücü

İletişimde verilmek istenen mesaj etkili bir dinleme ve iletişim süreci sayesinde karşı tarafa olumlu aktarılabilmektedir.

Verilen metinden hareketle olumlu bir iletişimin gerçekleşmesi için;

I- Dikkatin karşıdaki kişiye verilmesi

II- Ben dilinin kullanılması

III- İfadelerin net olması

durumlarından hangilerinin meydana gelmesi gerekir?

5 / 10

Kategori: 712 İletişimin Gücü

Karşıdaki kişiyi suçlayan konuşma şekli “sen dili” olarak kabul edilmektedir. Bu iletişim biçiminde kullanılan cümleler sürekli ikinci şahsa göre çekimlenmiştir.

Bu iletişim türü ile ilgili verilen aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

6 / 10

Kategori: 712 İletişimin Gücü

İnsanların iletişimsizliklerinden kaynaklı olarak ortaya çıkan gerginlik haline çatışma denir.

Buna göre kişiler arası iletişimde çatışmanın yaşanmasında;

I- Önyargılı olmak

II- jest ve mimiklere dikkat etmemek

III- Öz saygıyı geliştirici bir dil kullanmak

faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

7 / 10

Kategori: 712 İletişimin Gücü

Bireyin karşılaştığı davranış ve durum karşısında kendi tepkisini, duygu ve düşüncelerini açıklayan ifade şekline “ben dili” denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi ben dili ile kurulmuş bir cümleye örnek oluşturmaz?

8 / 10

Kategori: 712 İletişimin Gücü

BEN DİLİSEN DİLİ
Diyaloglarımızda ne düşündüğümüzü ve ne hissettiğimizi birinci tekil kişi ağzından aktaran konuşma şeklidir.Karşıdaki kişiyi suçlayan konuşma şeklidir. Cümleler sürekli ikinci şahsa göre çekimlenmiştir.

Tabloda verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki örnek cümlelerden hangisi farklı bir türdedir?

9 / 10

Kategori: 712 İletişimin Gücü

Olumlu iletişim için etkili konuşma, etkili dinleme ve empati kurabilmek çok önemlidir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi olumlu iletişime örnek olarak verilebilir?

10 / 10

Kategori: 712 İletişimin Gücü

Bir insanın kendisini karşısındaki kişinin yerine koyup onun duygu ve düşüncelerini onun gözüyle anlayabilmesi ve hissedebilmesine empati kurmak denir.

Buna göre kardeşinin hastalığına üzülen birisine empati kurularak aşağıdaki cevaplardan hangisi söylenebilir?

0%