513 Haklarımız ve Sorumluluklarımız Online Test

SB.5.1.3. Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
0 oylar, 0 ortalama
462
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

513 Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum

513 Haklarımız ve Sorumluluklarımız

1 / 10

Kategori: 513 Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum

Merhaba benim adım Bartu. Zafer Ortaokulu 5. Sınıfta öğrenim görüyorum. Ailemin tek çocuğuyum. Küçüklüğümden beridir müziğe ilgi duyuyorum. Müziğe karşı ilgimin farkında olan ailem 8 yaşımdan itibaren keman dersleri almamı sağlayarak, keman çalmayı öğrenmeme imkân tanımıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Bartu’nun üstlendiği rollerden biri değildir?

2 / 10

Kategori: 513 Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum

Verilen görselde Merve’nin bazı gruplar ve kurumlar içerisinde yer aldığı rolleri gösterilmektedir.

Yalnızca bu görselden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?

Question Image

3 / 10

Kategori: 513 Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum

Aynı sınıfta öğrenim gören öğrencilerin birbirlerine ve öğrenim gördükleri eğitim kurumuna karşı bazı sorumlulukları bulunmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi metinde belirtilen sorumluluklar arasında yer almaz?

4 / 10

Kategori: 513 Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum

Merhaba ben Gökçe. Çevremdeki insanlar bana farklı ifadelerle seslenir. Babam ‘‘kızım’’, dedem ‘‘torunum’’, kardeşim ‘‘abla’’, sınıf arkadaşlarım ise ‘‘başkan’’ diye çağırıyor beni.

İnsanların Gökçe’ye farklı ifadeler ile seslenmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisinin değişkenlik göstermesi ile ilgili olabilir?

5 / 10

Kategori: 513 Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum

Kurum

Belli bir amacı gerçekleştirmek için kanunlar çerçevesinde kurulmuş olan yapı ve birliklerdir.
Grup Ortak bir amaç için bir araya gelen kişilerin oluşturduğu topluluktur.
KalabalıkÇok sayıda insanın organize olmadan bir araya gelmesiyle oluşan topluluğa denir.

Tabloda verilen tanımlara göre;

I- Alışveriş merkezinde gezen insanlar

II- Okulun tiyatro kulübü

III- Belediyeler

uygun olan örneklerin sırasıyla eşleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

6 / 10

Kategori: 513 Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum

 

HAK SORUMLULUK
ISeyahat etmekaÇevremizi temiz tutmak
IIAile bütçesine uygun davranmakbVergi vermek
IIISağlıklı bir çevrede yaşamakcEğitim almak

Hak, hukuk düzeninin kişilere tanımış olduğu yetki iken, sorumluluk ise kişinin kendi davranışlarının veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir.

Verilen tanımlar dikkate alındığında hak ve sorumluluğun gösterildiği tabloda yapılan hatanın düzeltilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yer değiştirmesi gerekir?

7 / 10

Kategori: 513 Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum

MADDELER

SORUMLULUKLARIMIZ
Madde 1Seçimlerde oy kullanmak
Madde 2Okul çalışanlarına saygılı davranmak
Madde 3Anne ve babamıza yardım etmek
Madde 4Sınıfta gürültü yapmamak

Tabloda verilen sorumluluk örnekleri ile ilgili oldukları alan eşleştirmesi hangi seçenekte yanlış gösterilmiştir?

8 / 10

Kategori: 513 Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum

5/C sınıfı öğrencileri sahip oldukları sorumluluklar ile ilgili aşağıdaki örnekleri vermişlerdir.

Nisa: Derse geç kalmamaya özen gösteririm.

Arda: Her sabah yatağımı toplarım.

Feray: Sınıf kurallarına uyarım.

Osman: Ödevlerimi yaparım.

Buna göre yukarıdaki öğrencilerden hangisi diğerlerine göre farklı bir yerdeki sorumluluğuna örnek vermiştir?

9 / 10

Kategori: 513 Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum

Rol

Grup içinde üstlenilen görevdir.?
HakHukuk düzeninin kişilere tanımış olduğu yetkidir.?
SorumlulukKişinin kendi davranışlarının veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir.?

Tabloda “hak, sorumluluk, rol” kavramları ile ilgili verilmiş olan açıklamalara göre;

I- Düşüncelerini özgürce dile getirebilmek

II- Voleybol takımında oyun kurucu olmak

III-Derste öğretmeni dikkatlice dinlemek

uygun olan örneklerin sırasıyla eşleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

10 / 10

Kategori: 513 Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum

İnsanların içinde bulundukları gruplarda rolleri olduğu kadar hakları da vardır.  Bunun yanı sıra kişilerin bulunduğu grup veya kurumda üstlendiği rollerin gereklerini yapma sorumlulukları vardır.

Aşağıdakilerden hangisi evlat rolünün gerektirdiği sorumluluklardan birisi değildir?

0%